Open Access

Otvoreni pristup (Open Access)

Nauka teži da bude univerzalna tekovina i da kao takva bude podjednako dostupna svima. Ali stvarnost je veoma daleko od ovog ideala. Za pristup naučnom znanju, koje se nalazi u vrhunskim svetskim časopisima, potreban je pre svega novac koji čak i najbogatije naučne institucije teško obezbeđuju. Kao odgovor na ovakvo stanje i pokušaj da se rezultati naučnih istraživanja zaista učine dostupnim svim naučnicima, pokrenuta je Open Access inicijativa. Osnovni cilj jeste da naučni radovi budu dostupni u elektronskoj formi bez novčane nadoknade.

S obzirom na to da objavljivanje rada podrazumeva određene materijalne troškove, bilo je potrebno osmisliti sistem finansiranja časopisa sa otvorenim pristupom. Našlo se nekoliko rešenja: 1) troškovi postavljanja i održavanja rada se naplaćuju od samih autora ili institucija, ili 2) fondacije koje podržavaju časopise sa otvorenim pristupom.

Danas je već oko 15% naučnih časopisa u režimu otvorenog pristupa i njihov broj stalno raste, a 90% izdavača dozvoljava da autori preprinte prihvaćene za objavljivanje u njihovim časopisima postave u digitalne repozitorijume svojih institucija ili međunarodne tematske repozitorijume kao ArXiv (matematika, fizika, kvantitativna biologija), PubMed (biomedicina), RePEc (ekonomija), itd.

U izdanju ICTP (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics), 2008. godine, publikovana je interesantna knjiga o Open Accessu: "Science Dissemination using Open Access: A compendium of selected literature on Open Access", editora Enriquea Canessa i Marca Zennaro.

Postoji odličan flajer za pridruživanje i podršku Open Access-u, kao i stranica na kojoj možete pronaći 10 načina za pomoć i unapređenje publikovanja u Open Access režimu.

 

Najveće otvorene arhive

Centralni katalog digitalnih izvora na Internetu dostupan je na adresi http://www.oaister.org/ i sadrži linkove do preko 30 miliona radova.

Katalog repozitorijuma otvorenog pristupa ROAR (Registry of Open Access Repositories) gde je obuhvaćene arhive otvorenog pristupa moguće pretraživati po geografskoj regiji ili tipu sadržaja (teze, časopisi, baze podataka).

OpenDOAR je direktorijum koji okuplja preko 2.900 akademskih repozitorijuma u "Open access" režimu, iz celog sveta. Osim liste repozitorijuma, ovaj portal omogućava i pretraživanje njihovih sadržaja, kao i pretragu samih repozitorijuma po raznim kriterijumima (po državama, disciplini, po tipu dokumenata koje referišu). Na stranici "Statistical charts" postavljeni su statistički podaci o repozitorijumima, na osnovu velikog broja kriterijuma (po naučnim oblastima, tipu, jeziku, kontinentima). U ovom direktorijumu postoji link do repozitorijuma doiSebia (okuplja 66 naslova domaćih naučnih časopisa), koji održava Centar za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) je inicijativa koja razvija i primenjuje model Otvorenog pristupa publikacijama iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. OAPEN Biblioteka ima za cilj da poboljša vidljivost i upotrebljivost visoko kvalitetnih akademskih istraživanja prikupljajući recenzirane publikacije iz Evrope, publikovane u režimu Otvorenog pristupa. Okuplja preko 2000 naslova knjiga koje se mogu u celosti preuzeti. Pretraživanje je omogućeno prema izdavaču, oblasti, naslovu knjige ili standardnim kriterijumima pretrage (pretraga po imenu autora, reči iz teksta knjige i sl.).

Katalog časopisa u režimu otvorenog pristupa DOAJ (Directory of Open Access Journals) koji obuhvata preko 17.000 časopisa. Pretraživanje je omogućeno prema oblasti, naslovu ili standardnim kriterijumima pretrage pojedinačnih članaka (pretraga po naslovu, ključnim rečima, imenu autora i sl.). U ovoj bazi dostupno je preko 200 časopisa iz Srbije (link ka listi časopisa).

OAPEN - Open Access Publishing in European Networks je pokrenuo servis DOAB (Directory of Open Access Books). Na njemu su dostupni linkovi ka punim tekstovima za preko 3.000 knjiga iz svih oblasti nauke. Pretraživanje je omogućeno po svim informacijama o tim publikacijama.

Medscape je deo WebMD Health Professional mreže koji omogućava integrisano (ili pojedinačno) pretraživanje više različitih portala (u Open Access režimu) iz oblasti medicine: Medscape, MedscapeCME, eMedicine, Drugs i Medline. Omogućen je pristup različitim sadržajima: originalnim stručnim tekstovima, uključujući pregledne članke, časopise, stručne kolumne, preglede knjiga i dr.; Konferencijama; selektiranim dnevnim vestima iz medicinske profesije; besplatnu pretplatu na Medscape`s MedPulse: e-mail nedeljnik koji ističe šta se novo pojavilo u Medscape-u iz Vaše specijalnosti; preko 125 medicinskih časopisa i udžbenika i dr. Nakon jednokratne, besplatne registracije, Medscape from WebMD automatski pruža personalizovan i specijalizovan sajt koji najviše odgovara registracionom profilu.

The European Library (TEL) obezbeđuje direktan pristup do oko 200 miliona proverenih izvora iz 48 evropskih nacionalnih biblioteka. U okviru portala mogu se pronaći ne samo tekstualni već i veliki broj multimedionalnih sadržaja. TEL obezbeđuje i izvanredne alatke za pretraživanje i pronalaženje izvora i istraživačima nudi opciju da pronađenu građu lako i brzo podele sa svojim kolegama. Registrovanim korisnicima omogućeno je preuzimanje setova podataka koji se mogu koristiti u razne svrhe.

DART Europe je digitalni repozitorijum disertarcija odbranjenih na preko 500 univerziteta iz 28 zemalja Evrope. Okuplja preko 590.000 disertacija u otvorenom pristupu koje su pretražive po različitim kriterijumima. 

Besplatni online kursevi

Novi trend u obrazovanju jesu besplatni on-line kursevi, koji teže što većem broju istovremenih slušaoca (desetine hiljada). Korisnicima su, u otvorenom pristupu dostupni audio-video zapisi već održanih kurseva (OCW-Open Course Ware), ili je dat raspored nastupajućih, sa utvrđenim terminima održavanja predavanja, rasporedom, gotovim materijalima koji prate tok nastave, i koji na kraju, polaznicima obezbeđuju sertifikat o položenom kursu (MOOC-Massive Open Online Courses i edX).

Pretraga OA sadržaja

BASE  je jedan od najvećih svetskih pretraživača, posebno za akademske veb resurse i registrovan je kao OAI servis provajder. BASE obezbeđuje više od 150 miliona dokumenata iz više od 7.000 izvora (preko 100 hiljada radova iz Srbije). Kompletnim tekstovima oko 60% indeksiranih dokumenata možete pristupiti besplatno.

Pretraživanje sadržaja odvija se preko portala BASE-a, a može se vršiti bilo osnovno bilo napredno pretraživanje (po naslovu, autoru, ORCID-u, DOI broju itd.)

Kratko uputstvo za pretragu dato je u sledećem PDF-u.

bioRxiv predstavlja otvorenu bazu podataka koja okuplja pune tekstove još uvek neobjavljenih radova (eng. preprint) iz oblasti prirodnih nauka. Osnovan je 2013. godine od strane Cold Spring Harbor laboratorije (CSHL). Ispiracija za ovu otvorenu arhivu bio je arXiv repozitorijum.

CORE je najveći agregator repozitorijuma na svetu (sadrži podatke o preko 135 miliona publikacija). Prikuplja podatke iz dvadesetak repozitorijuma iz Srbije. Za razliku od drugih agregatora, koji preuzimaju samo metapodatke, CORE preuzima i puni tekst, ako je dostupan u otvorenom pristupu.

Od jeseni 2019. godine CORE nudi dodatak za internet pretraživače: CORE Discovery. CORE Discovery jednim delom finkcioniše isto kao Unpaywall dodatak, s tom razlikom da se primarno oslanja na podatke koje je CORE prikupio iz repozitorijuma.

Kratko uputstvo za pretragu/instaliranje ekstenzije, kao i više informacija dati su u sledećim PDF-ovima: COREuputstvo.pdf i COREinfo.pdf.

Početkom godine održan je vebinar u vezi CORE-a pod nazivom „EIFL webinar: CORE free content discovery tools for libraries“ i ceo snimak dostupan je na EIFL YouTube kanalu.

Preporučujemo i sledeći članak: P. Knoth and Z. Zdrahal. (2012). CORE: three access levels to underpin open access. D-Lib Magazine, 18 (11/12)

medRxiv predstavlja otvorenu bazu podataka koja okuplja pune tekstove još uvek neobjavljenih radova (eng. preprint) iz oblasti medicine. Osnovan je 2019. godine od strane Cold Spring Harbor laboratorije (CSHL), Univerziteta Jejl i BMJ-a, globalnog izdavača u oblasti medicine.

Unpaywall predstavlja otvorenu bazu podataka od preko 26 miliona besplatnih naučnih članaka. Podaci se prikupljaju iz više od 50 hiljada izdavača i repozitorijuma, i moguće im je pristupiti na lak i brz način.

Unpaywall nudi ekstenziju za pregledače Google Chrome i Mozilla Firefox. Nakon uspešnog instaliranja, pri svakom pretraživanju sa desne strane ekrana pojaviće se zeleni otključani katanac koji ukazuje na to da postoji besplatna verzija u punom tekstu. Klikom na ikonicu odlazi se direktno na stranicu gde možete pogledati/preuzeti puni tekst rada. Ukoliko puni tekst nije dostupan pojaviće se siva ikonica. Unpaywall ikonica takođe menja boje u zavisnosti od toga da li je reč o zelenom ili zlatnom otvorenom pristupu (Green ili Gold OA).

Na sledećim linkovima se nalazi besplatna ekstenzija Unpaywall-a, kao kratko uputstvo u PDF obliku.

Open Access Button je agregator  besplatnih naučnih članaka do kojih se dolazi automatski ili se traže od autora ukoliko pun tekst nije dostupan na mreži. 

Za razliku od Unpaywall-a pretraživanje Open Access Button-a se može vršiti i na samoj platformi (https://openaccessbutton.org/) i/ili se može instalirati ekstenzija u pregledaču. Nakon njenog instaliranja pojaviće se ikonica u gornjem desnom uglu adresne trake pregledača.

Na sledećim linkovima se nalazi besplatna ekstenzija Open Access Button-a (za Google Chrome), kao i kratko uputstvo u PDF obliku.

OpenAIRE predstavlja agregator otvorenih repozitorijuma, arhiva i časopisa u otvorneom pristupu. U okviru ovog agregatora moguće je pretražiti preko 20 repozitorijuma iz Srbije. Pretraga se vrši na OpenAIRE portalu, a moguće ju je vršiti na više načina: po tipu repozitorijuma, nazivu repozitorijuma, naslovu časopisa, autoru rada, izdavaču itd.

Pored pretrage publikacija, dostupna je i pretraga softvera u otvorenom pristupu, projekata, podataka o istraživanjima (eng. research data) i sl.

Kratko uputstvo za pretragu je dato u sledećem PDF-u.

Open Access u Srbiji

2018

25.09. Usvojen Pravilnik o sprovođenju Platforme za otvorenu nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Institutu tehničkih nauka SANU. Ovim Pravilnikom definisana je strategija za deponovanje publikacija u režimu otvorenog pristupa u skladu sa principima tzv. zelenog otvorenog pristupa. Na sajtu Instituta tehničkih nauka SANU dostupne su detaljnije informacije.

09.07. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije usvojilo je Platformu za otvorenu nauku koja je namenjena svim učesnicima u naučno-istraživačkoj delatnosti i odnosi se na rezultate istraživačkih projekata i programa finansiranih u celini ili delimično iz budžeta Republike Srbije.

 

2017

15.03. Институт економских наука, Oкругли сто Перспективе развоја Центра података у друштвеним наукама у Србији

11.01. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa u OA iz Srbije: Open Journal System - Instalacija sistema za izdavaštvo i menadžment naučnih časopisa, Zorica Janković, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" i Vaso Manojlović, ITNMS (PDF na srpskom, 4907 KB)

 

2016

28.12. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa u OA iz Srbije: Open Journal System - Instalacija sistema za izdavaštvo i menadžment naučnih časopisa, Vaso Manojlović, ITNMS (PDF na srpskom, 3203 KB) 

09.12. Institut za ratarstvo, Novi Sad, Regulisanje autorskih prava – za naučnike, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU (SlideShare)

08.11. Filološki fakultetu Univerziteta u Beogradu (Sala heroja), Otvorena nauka u programima Horizon 2020 (program skupa u PDF formatu)

07.11. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa u OA iz Srbije:

 • Elementi elektronskog časopisa, Aleksandra Kužet, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 3550 KB)
 • Najveći problemi domaćih časopisa identifikovani na osnovu ankete; značaj redakcijske dokumentacije, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU (PDF na srpskom, 3898 KB)
 • Metapodaci u elektronskim časopisima, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU 
 • Bibliometrijski podaci, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU 
 • Indeksiranje časopisa u različitim bazama podataka, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 2024 KB) 

19.10. Narodna biblioteka Srbije, predavanje uredništvima naučnih časopisa u OA iz Srbije:

 • Uvodno predavanje - Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 981 KB)
 • Thomson Reuters solutions for supporting the journal selection process and best research publication practices for research performance evaluation in Serbia, dr Evangelia Lipitakis, Pre-Sales Solutions Consultant, Thomson Reuters (PDF na engleskom, 5336 KB)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Prijava-apliciranje, dr Enes Sukić, DOAJ Associate Editor (PDF na srpskom, 1193 KB)

04.10. Narodna biblioteka Srbije, predavanje uredništvima naučnih časopisau OA iz Srbije:

 • Uvodno predavanje, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 550 KB),
 • To See and To Be Seen – Scopus Workshop for Journal Editors, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom,  4822 KB)

29.09. O naukometriji i altmetriji, Ana Ivković, bibliotekar Instituta za onkologiju i radiologiju (SlideShare prezentacija)

19.04. Narodna biblioteka Srbije, prezentacija projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia" koji će se realizovati uz podršku međunarodnog konzorcijuma eIFL. Predavači:

 • Uvodno predavanje - Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom)
 • Analiza izdavačke politike i prakse časopisa u otvorenom pristupu iz Srbije - Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 626 KB)

07-11.03. Povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja 2016., Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković", Beograd, Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) organizuju predavanja i radionice namenjene studentima, doktorandima, istraživačima, naučnicima, bibliotekarima. 

U ponedeljak 07. marta u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", sa početkom u 12 časova:
Tema: Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija, predavač: Dragana Stolić (PDF na srpskom, 159 KB)
Tema: Različiti tipovi sadržaja i njihova vidljivost u institucionalnim repozitorijumima, predavač: Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 139 KB)

U sredu 09. marta u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, sa početkom u 10 časova:
Tema: Nova paradigma: Otvoreni masovni onlajn kursevi, predavači: Dejana Kavaja Stanišić, Oja Krinulović, Miljana Todorović (PDF na srpskom, 8340 KB)

U četvrtak 10. marta u Biblioteci Doma kulture "Studentski grad", sa početkom u 17 časova:
Tema: Vikipedija – slobodna internet enciklopedija koju svako može da uređuje: projekat Viki‐bibliotekar, predavač Aleksandra Popović (PDF na srpskom, 2295 KB)

U petak 11. marta u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", sa početkom u 13 časova:
Tema: Upotreba novih medija u obrazovanju uz pomoć alata u otvorenom pristupu, predavač Mirjana Nešić (prezi)

Program predavanja

 

2015.

16.09. Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Aspects of Open Access for research libraries: a view from UCL, Martin Moyle (PDF na engleskom

 

2014.

17.-18.12. Radionica u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu, Programa Ujedinjenih nacija za Razvoj (UNDP), Fondacije otvorenog znanja (Open Knowledge Foundation) i Instituta za otvorene podatke (Open Data Institute) održana u Aranđelovacu: "Unapređenje razvoja Srbije putem otvaranja podataka", učesnik Tatjana Timotijević

15.12. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Panel Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse:

 • Implementacija doiSerbia servisa kao prečica do otvorenog pristupa, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4,903 KB)
 • Kreiranje multimedijalnih sadržaja pomoću alata u otvorenom pristupu, Mirjane Nešić, Beogradska politehnika (prezi)

05.11. U saradnji Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i Vikimedije Srbije održana je tribina: CREATIVE COMMONS – Kreativnost i društvo znanja.

Program tribine

 1. Autorstvo i inovacije u društvu znanja, Nevenka Antić, (PDF na srpskom, 136 KB)
 2. Implementacija doiSerbia servisa kao prečica do otvorenog pristupa, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1,740 KB)
 3. Tip sadržaja i tip licence, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 1,135 KB)
 4. Vodiči za naučne oblasti u službi otvorenog pristupa, Aleksandra Popović, Sanja Antonić, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 4,230 KB)
 5. Otvoreni Viki GLAM – projekat u Srbiji, Ivana Madžarević, (PDF na srpskom, 1,063 KB)
 6. Europeana Libraries i Europeana Newspapers – projekti kao primer otvorenosti u kulturi: iskustvo Univerzitetske biblioteke, dr Stela Filipi Matutinović, Nataša Dakić, Jelena Andonovski, (PDF na srpskom, 1,986 KB)

29.10. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Тезе и дисертације у отвореном приступу: време је за акцију!, Ирина Кучма (slideshare

28.10. Sastanak Sekcije bibliotekara i knjižničara ZIS, Autorska prava i otvorena nauka, Stela Filipi Matutinović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ (PDF na srpskom)

22-24.10. Nedelja otvorenog pristupa  (OA – Open Access) na Univerzitetu u Beogradu 22 - 24. oktobar 2014. U Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" su održana predavanja povodom "Međunarodne nedelje otvorenog pristupa". Program manifestacije možete pogledati na veb sajtu Univerzitetske biblioteke.

02.10. Muzej nauke i tehnike, Beograd, Creative Commons licence - kreativnost i društvo znanja:

 • Autorstvo i inovacije u društvu znanja, Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije
 • Europeana libraries i Europeana newspapers: projekti kao primer otvorenosti u kulturi: iskustvo Univerzitetske biblioteke, dr Stela Filipi Matutinović, Nataša Dakić, Jelena Andonovski, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”
 • Tip sadržaja i tip licence, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (SlideShare)

25.06. Galerija Petra Dobrovića, Beograd, Creative Commons licence - kreativnost i društvo znanja:

 • Autorstvo i inovacije u društvu znanja, Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije
 • Europeana libraries i Europeana newspapers: projekti kao primer otvorenosti u kulturi: iskustvo Univerzitetske biblioteke, dr Stela Filipi Matutinović, Nataša Dakić, Jelena Andonovski, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”
 • Tip sadržaja i tip licence, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (SlideShare)

 

2013.

Nedelja otvorenog pristupa  (OA – Open Access) na Univerzitetu u Beogradu 21 - 25. oktobar 2013. U Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" su održana predavanja koja se tiču promocije principa otvorenog pristupa naučnim informacijama:

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: OA Datasets, Biljana Kosanović, KoBSON (prezentacija)

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: Reforma autorskog prava i pravne inovacije Creative Commons, Nevenka Antić, Creative Commons

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: Predatorski časopisi, dr Stela Filipi Matutinović, Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: E-teze Univerziteta u Beogradu, dr Dragana Stolić, Univerzitetska biblioteka

26.09. Galerije-Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom)

 

2012.

Nedelja otvorenog pristupa (OA – Open Access) na Univerzitetu u Beogradu 22 - 28. oktobar 2012.
U organizaciji Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' i partnerskih institucija od 22. do 28. oktobra 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu u okviru Međunarodne nedelje otvorenog pristupa (OA Week) organizovan је niz aktivnosti na promociji principa otvorenog pristupa naučnim informacijama. Program

 

2011.

Novembra meseca Beogradski univerzitet se svojom odlukom pridružio grupi od 340 univerziteta i naučnih ustanova u svetu i potpisao Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu. Ovom deklaracijom podržava se težnja da se rezultati naučnoistraživačkog rada učine besplatno dostupnim čitavoj naučnoj zajednici.

U skladu sa potpisivanjem Deklaracije, Univerzitet u Beogradu je na svojim stranicama objavio tekst: Otvoreni pristup naučnom znanju, u kome preporučuje svojim nastavnicima, istraživačima, saradnicima i studentima da kada god je to moguće objavljuju svoje radove u časopisima sa otvorenim pristupom.

Više o podršci možete pročitati ovde, a tekst Deklaracije je dostupan na sajtu Univeriztetske biblioteke u Beogradu ovde.

 

2009.

Nedelja otvorenog pristupa (OA – Open Access) obeležena je tribinom na Medicinskom fakultetu Beogradskog Univerziteta gde su održana šest predavanja o “Otvaranju i pomeranju granica” u naučnom informisanju:

1. Ivković, Ana: Društvena mreža kao izvor naučnih informacija
2. Vučić,Vedran: RSS feed agregatori kao izvori informacija
3. Zdravković, Vera: Korisnik i otvoreni pristup
4. Zdravković, Zoran: Informaciona dostupnost. RSS i SNS informaciona platforma
5. Antonić, Sanja: Citatni indeks i budućnost citatnog indeksa
6. Arbutina, Nada: Gde počinje put nauke?

 

2008. 

Nedelja otvorenog pristupa (OA – Open Access) obeležena je celodnevnom radionicom vezanom za otvoreni pristup informacijama i istorijat otvorene komunikacije. Radionicu je održao Vučić Vedran u internacionalnoj školi AngloAmerican School u Beogradu. Gostujući predavač bila je Ivković Ana koja je održala predavanje na temu: Medical library - new challenges.

 

2005.

Seminar o citatnim indeksima otvorenog pristupa (predavanja) i objavljeno nekoliko radova:

 1. Pokret za otvorene arhive (OAI), članak (Mazić Bogoljub), Infoteka, vol. 6, br. 3, str. 197-204, 2005 (pdf na srpskom, 877 K)
 2. Institucionalni repozitoriji, otvoreni pristup i vrednovanje istraživanja, članak (van der Vart Lilian), Infoteka, vol. 7, br. 1-2, str. 19-26, 2006 (pdf na srpskom i engleskom, 439 K)
 3. Aktivnosti OSI i eIFL-a na promociji otvorenog pristupa naučnim komunikacijama, članak (Hageman Melisa), Infoteka, vol. 7, br. 1-2, str. 27-32, 2006 (pdf na srpskom i engleskom, 252 K)

Više o promociji Otvorenog pristupa u Srbiji možete pročitati na stranici CEON-a.

 

2003.

Otvoreni pristup arhivama naučnih i stručnih radova - od ideje do realizacije (predavanja)