Predavanja

2002

2002

01.11. Hochschule fuer Angewandte Wissenschaften

  • Hochschule fuer Angewandte Wissenschaften, Hamburg, Nemačka (Ute Krauss-Leichert), (PDF in german, 782 KB)

28.10. Razvoj biblioteka u Velikoj Britaniji (MiddleSex Univerzitet u Londonu)

30.09. LINK

  • LINK-Elektronski servis za pristup Springerovim časopisima, prezentacija (Sabine Wolf), (PDF in english, 1,32 MB)

27.09. Z39.50 and other standards and protocols

26.09. Skupština bibliotekara

  • Koordinirana nabavka inostranih naučnih informacija u Srbiji za 2000.god., prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 103 KB)
  • Elektronski izvori informacija za humanističke nauke, prezentacija (Dragana Besara), (PDF na srpskom, 705 KB)
  • DATA STATUS, prezentacija (Predrag Đurković), (PDF na srpskom, 516 KB)
  • Biblioteke za život - Demokratija, različitost, isporuka, prezentacija (Nebojša Kovačević), (PDF na srpskom, 253 KB)
  • Elektronska međubibliotečka pozajmica, prezentacija (Aleksandra Pavlović), (PDF in german, 509 KB)
  • Korišćenje elektronskih izvora informacija u okviru sistema COBISS.SI, prezentacija (Bojan Oštir), (PDF na srpskom, 418 KB)

02.06. eIFL - Electronic Informations For Libraries