Elektronski časopisi

TEEAL

O TEEAL (The Essential Electronic Agricultural Library) bazi

TEEAL je elektronska baza podataka koja sadrži preko 560 naslova časopisa od preko 90 izdavača iz oblasti agrikulture. Pretražive su agrikulturna ekonomija, poljoprivredna tehnika, agronomija, usevi i nauka o zemljištu, entomologija, upravljanje prirodnim resursima, šumarstvo, upravljanje poljoprivredom, ishrana i nauka o hrani, biljna patologija, ruralni razvoj, održiva poljoprivreda, veterina i slične nauke i discipline. 

Kratko uputstvo o pretraživanju bazе

Bazu je moguće pretraživati po temi ili ključnim rečima, pri čemu se pretraga termina vrši u naslovu, autorima i sažetku. Ako želite konkretnu pretragu po naslovu, autoru ili sažetku izaberite odgovarajuću stavku iz padajuće liste.

Takođe je omogućeno i napredno pretraživanje – pretraživanje po više različitih kriterijuma istovremeno - po zadatoj temi ili autoru, sa ograničavanjem na pojedinu godinu i/ili na pretraživanje samo u okviru jednog naslova časopisa. Izborom pojedinačnog naslova časopisa dobija se lista svih radova objavljenih od 1993. godine, – izlistanih obrnuto-hronološki – od najnovijih ka starijim godištima, ali se pretraživanje može ograničiti i na samo jednu godinu.