Predavanja

2008

2008

10.12. Open Access in Serbia: KoBSON, DOI, SCIndeks (Biljana Kosanović), (PDF in English, 486 KB), (video zapis)

11.11. Edukacija stipendista Ministarstva nauke - predavanja se mogu videti na stranici "Za mlade istraživače"

7-9.10. Prezentacija ProQuest baze podataka (Ewa Klorek, Area Sales Manager, South Eastern Europe)

06.05. Istrazivacka stanica Petnica, prezentacija (Biljana Kosanović)

10.01. How to use e-Library in Serbia, prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF in English, 1,45 MB)