Elektronski časopisi

DOAJ

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Osnivač: Lund University, Sweden

 

pristup DOAJ portalu

 

 

O portalu

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je servis za pronalaženje časopisa objavljenih u otvorenom pristupu. Obuhvata preko 10 000 časopisa u otvorenom pristupu iz 136 zemalja, a broj dostupnih članaka prevazilazi dvomilionsku cifru. Pretraživanje je omogućeno prema izdavaču, naučnoj oblasti, naslovu časopisa ili naslovu članka, kao i standardnim kriterijumima pretrage (ključnim rečima, ISSN broju, DOI broju itd.)
Srpski naučni časopisi dostupni su na ovom portalu, sa metapodacima radova i linkom ka kompletnom tekstu rada.

Kako je sve više časopisa u otvorenom pristupu, cilj im je da budu referisani u ovoj bazi. Shodno tome, pogledajte vebinar na temu "OA publikovanje časopisa: indeksiranje u DOAJ bazi i najbolje prakse".