Međubibliotečka pozajmica

Međubibliotečka pozajmica

1. Kome da se obratite?


Međubibliotečka pozajmica obavlja se preko pet biblioteka i to:


Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd

web adresa http://www.unilib.rs/usluge/medjubibliotecka-pozajmica/
osobe za kontakt mr Aleksandra Pavlović
e-mail pozajmica@unilib.bg.ac.rs
telefon 011 3370 512
spisak pozajmljenih knjiga 2007Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

web adresa http://www.bms.ns.ac.rs/bmslat1055.htm
osobe za kontakt Ivanka Klajn, Marina Šmudla
e-mail referalni@bms.ns.ac.rs
telefon 021 525 859
spisak pozajmljenih knjiga 2007

 

Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla", Niš

web adresa http://www.ubnt.ni.ac.rs/
osobe za kontakt Snežana Jančić, Andrijana Stojanović i Jelena Glišić
e-mail pozajmica@ni.ac.rs
telefon 018 523-421, 523-117, 523-119
spisak pozajmljenih knjiga 2007

 

Tehnološki fakultet, Leskovac

web adresa  
osobe za kontakt Gordana Petronijević
e-mail gpetronijevic@yahoo.com
telefon 016 247-203
spisak pozajmljenih knjiga 2007

 

Univerzitetska biblioteka, Kragujevac

web adresa http://www.ub.kg.ac.rs/index.php/usluge/pozajmica
osobe za kontakt Odeljenje za informacije i referalnu delatnost
e-mail ubkg@kg.ac.rs
telefon 034 370 207
spisak pozajmljenih knjiga  

 

2. Koliko to košta?

 

Međubibliotečka pozajmica iz inostranih biblioteka

  1. Knjige: 4000 RSD. Ukoliko je knjiga teža od 2 kg doplaćuju se i realni poštanski troškovi.
  2. Članci: 1500 RSD. Članci sa digitalnom zaštitom ne mogu da se prosleđuju, štampaju se u Biblioteci i preuzimaju.
  3. Specijalni zahtevi (rariteti, manje dostupna građa i sl.): realna cena pozajmice + poštanski troškovi.

Međubibliotečka pozajmica iz biblioteka u Srbiji

Cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije

Napomena

Kopiranje publikacija dobijenih međubibliotečkom pozajmicom se naplaćuje.