Elektronski časopisi

HeinOnline

O servisu

Na servisu HeinOnline dostupni su časopisi iz oblasti prava. Pored novijih brojeva, omogućen je pristup i starijim godištima časopisa. Takođe su dostupne i pojedine knjige iz ove oblasti, kao i regulative i druga pravna akta.