Naši u WOS

Članci naših autora u servisu Web of Science od 2000. godine

Potrebno je uneti prezime i ime autora, i to latinicom bez dijakritičkih znakova. Za pretraživanje samo po prezimenu neophodno je nakon početne niske uneti i znak procenta (na primer: Kostic%).


Kriterijum za izbor radova koji pripadaju bazi formiran je tako što su iz WoS-a preuzeti svi članci u kojima su autori naveli adresu institucije u Srbiji kao svoju afilijaciju.

Zahtev za korekciju podataka u Web of Science servisu može se uputiti direktno izdavaču (Clarivate Analytics) preko forme za izmenu podataka.

Više o servisu Naši u WoS

 ISSN - 2812-9350
COBISS.SR-ID - 62647817