Nauka u Srbiji

Zašto mi ovo radimo?

Jedan od ciljeva KoBSON-a je i da promoviše naučno publikovanje istraživača koji rade u Srbiji, što činimo tako što:

  • nedeljno pratimo sve radove koje su naši istraživači objavili u časopisima koji se referišu u Web of Science-u
  • mesečno pratimo citiranost tih radova u Web of Science-u
  • nedeljno dodajemo nove sveske časopisa uključenih u DOI sistem
  • organizujemo edukacije mladih istraživača za koriščenje elektronskih servisa