Elektronski časopisi

HighWire Press

HighWire

Izdavač: HighWire Press


pristup HighWire portalu

O portalu

HighWire Press je digitalni repozitorijum biblioteke Stenford Univerziteta,koji sadrži preko 1200 naslova časopisa iz oblasti biomedicinskih nauka.

Na ovom portalu mogu se naći mnogi korisni linkovi:

Upcoming journals
Lista naslova časopisa koji će uskoro biti publikovani online posredstvom HighWire Press-a.
Earth's Largest Free Full-Text Science ArchivesLista najvećih svetskih baza sa slobodnim pristupom časopisima, iz raznih naučnih disciplina.
Selected Web Portals for ScientistsLista naučnih portala