Predavanja

2023

2023

13.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 6742 KB)

07.12. DOAJ vebinar: DOAJ at 20: Trusted, Judith Barnsby, Haseeb Irfanullah, Ivan Oransky i Ixchel M. Faniel (snimak vebinara na engleskom) (prezentacije sa vebinara)

23. 10. 66. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta?

16.10. Zoom predavanje: Podrška zajednice, otvorena infrastruktura i dijamantski otvoreni pristup, Milica Ševkušić (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd / Nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u) (PDF na srpskom, 978 KB)

10-11.10. Putem Zoom platforme održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

  1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3026 KB)
  2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 9542 KB)
  3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 10424 KB)
  4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISIJournal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Dragana Stolić i Dejana Kavaja Stanišić, (PDF1 na srpskom, 3588 KB) (PDF2 na srpskom, 2294 KB)
  5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1415 KB)
  6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2622 KB)
  7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1431 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

28.09. DOAJ vebinar: DOAJ at 20: Global, Saurabh Khanna, Josie Caplehorne, Gimena del Rio Riande, Ikhwan Arief, Susan Murray, Abel L. Packer, Gu Liping i Vrushali Dandawate (snimak vebinara na engleskom) (prezentacije sa vebinara)

27.09. Onlajn Clarivate Analytics vebinar: Introducing the New ProQuest Dissertations & Theses Citation Index in the Web of Science, April Ellsey (Director - Product Management Clarivate) i Andy Neale (Partnerships Manager Clarivate) (snimak vebinara na engleskom)

18-20.09. EIFL General Assembly (GA) Vilnius, Lithuania: KoBSON Serbia, Tatjana Timotijević i Boris Đenadić (PDF na engleskom, 784 KB)

10.07. Royal Irish Academy vebinar: Discovering journal publishing platforms (snimak vebinara na engleskom)

20.06. CRAFT-OA, DIAMAS i PALOMERA: Creating Community-Driven Pathways to Equitable Open Scholarly Publishing, (snimak vebinara na engleskom)

15.06. DOAJ vebinar: DOAJ at 20: Open, Lars Bjørnshauge, Mikael Laakso i Nadine Buckland (snimak vebinara na engleskom)

30.05. Onlajn EIFL i ASSAf serija vebinara: Tips on Scholarly Journal Editorial Processes:

snimak vebinara na engleskom

09.05. Online Clarivate Analytics vebinar: Researcher Profiles in Web of Science, Varvara Sosedova, Solutions Consultant i Stefan Voss, Customer Education Trainer (PDF na engleskom, 2030KB, snimak vebinara na engleskom)

20.04. Biblioteka Hemijskog fakulteta: SciFinder-n Discovery Platform training, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (PDF na engleskom, 1871 KB)

Slike možete pogledati na fejsbuk stranici biblioteke Hemijskog fakulteta.

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić)

07.04. Zoom predavanje: Anketa o institucionalnom izdavaštvu u otvorenom pristupu, Milica Ševkušić (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd / Nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u) (snimak vebinara na srpskom)