Indeksne baze

INIS - International nuclear information system

INIS - International Nuclear Information System

Međunarodna Agencija za atomsku energiju (IAEA)


pristup bazi podataka INIS


Pristup bazi je potpuno slobodan.

Brzo pretraživanje


O bazi

INIS - International Nuclear Information System (Međunarodni informacioni sistem za nuklearne nauke) pripada Međunarodnoj Agenciji za atomsku energiju (IAEA) sa sedištem u Beču, koja je samostalna organizacija u okviru Ujedinjenih nacija osnovana 1970. g.

Baza podataka INIS sadrži više od 3 miliona bibliografskih zapisa iz oblasti:

  • usluge nuklearnog inženjeringa i tehnologije;
  • nuklearnu bezbednost i zaštitu od zračenja;
  • zaštitu i neširenje opasnosti;
  • primene nuklearnih tehnika i tehnika sa izotopima;
  • nauke od značaja za nuklearna istraživanja i druge primene;
  • nuklearna fizika nuklearnih i fizika visokih energija;
  • radijaciona hemija;
  • pravni aspekti;
  • ekološki i ekonomski aspekti izvora nuklearne i ne-nuklearne energije.

INIS omogućava pristup i jedinstvenoj zbirci nekonvencionalne literature (NCL) u više od 200.000 tekstualnih dokumenata, kao što su naučni i tehnički izveštaji, zbornici sa konferencija, patenti i doktorske disertacije, koji nisu dostupni komercijalnim kanalima.

Za više informacija obratiti se Oficiru za vezu Nacionalnog INIS centra:
Branislav Đurašević iz Biblioteke Instituta za nuklearne nauke Vinča, e-mail: bdjuras@vin.bg.ac.rs