Sugestije i zamerke

Primedbe, sugestije, komentari

U cilju unapređenja usluga i servisa KoBSON-a svim našim korisnicima omogućeno je da javno iznesu svoj stav. Svi predlozi, primedbe i komentari su dobrodošli. Ukoliko ne želite da se u okviru komentara vidi Vaše ime, molimo Vas da to naglasite. Komentari se ne objavljuju automatski, već tek nakon potvrde moderatora ovog dela sajta.

Vaš e-mail (*)

Vaše ime (*)

Tekst komentara (*)

Postojeći komentari

prema temi komentara

ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Danijela Zdravić Mihailović (01.02.2024)

Poštovani, Pronašla sam u Vašoj bazi željeni časopis (Contemporary of Music Review), ali potrebna mi je pomoć oko kategorizacije prema Pravilniku o načinu vrednovanja naučnih rezultata istraživača. Da li je ovaj časopis moguće sagledati kao M22 (istaknuti međunarodni časopis) tj. da li je on prema IF2 rangiran u JCR u svojoj oblasti nauka između prvih 30% i 60% časopisa. Hvala na razumevanju! Srdačan pozdrav, Danijela Zdravić Mihailović Fakultet umetnosti u Nišu

Odgovor
Časopisi koji su 2023 godine prvi put dobili IF (ESCI lista) nemaju još uvek rang u okviru naučne oblasti. Izdavač Clarivate Analytics je na svom JCR portalu objavio zvanično obaveštenje. Iz tog razloga u EleČas servisu ovi časopisi nisu dobili M kategoriju, i shodno još uvek važećem Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja. Pošto se KoBSON ne bavi kategorizacijom, već samo prikazujemo podatke o IF, za sva dodatna pitanja najbolje je uputiti zahtev analitičaru pri ministarstvu koji će znati odgovore. Na našem portalu postoji stranica: Ko zna o vrednovanju, na kojoj se nalaze svi korisni linkovi i adrese.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Vesna Mandusic (29.11.2023)

Postovani, u koju kategoriju M20 spada casopis "BMC Research Notes" koji se nalazi na listi Kobsona i ima IF (1.8) ali nije kategorisan po M 20 kategoriji?

Odgovor
Časopisi koji su ove godine prvi put dobili IF (ESCI lista) nemaju još uvek rang u okviru naučne oblasti. Izdavač Clarivate Analytics je na svom JCR portalu objavio zvanično obaveštenje. Iz tog razloga u EleČas servisu ovi časopisi nisu dobili M kategoriju, i shodno još uvek važećem Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja. Pošto se KoBSON ne bavi kategorizacijom, već samo prikazujemo podatke o IF, za sva dodatna pitanja najbolje je uputiti zahtev analitičaru pri ministarstvu koji će znati odgovore. Na našem portalu postoji stranica: Ko zna o vrednovanju, na kojoj se nalaze svi korisni linkovi i adrese.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Dragana Glušac (24.10.2023)

Poštovani, molim Vas za informaciju u vezi kategorije časopisa Computers and Education Open, ISSN: 2666-5573, IF: 3,6. Časopis nema kategoriju na Kobsonu, pa me interesuje kako ga vrednovati. Hvala unapred.

Odgovor
Časopisi koji su ove godine prvi put dobili IF (ESCI lista) nemaju još uvek rang u okviru naučne oblasti. Izdavač Clarivate Analytics je na svom JCR portalu objavio zvanično obaveštenje. Iz tog razloga u EleČas servisu ovi časopisi nisu dobili M kategoriju, i shodno još uvek važećem Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja. Pošto se KoBSON ne bavi kategorizacijom, već samo prikazujemo podatke o IF, za sva dodatna pitanja najbolje je uputiti zahtev analitičaru pri ministarstvu koji će znati odgovore. Na našem portalu postoji stranica: Ko zna o vrednovanju, na kojoj se nalaze svi korisni linkovi i adrese.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Saša Milić (26.08.2023)

Poštovani, Jedan broj časopisa sa KOBSON liste ima IF, ali nije kategorisan u opsegu M21A, M21, M22 ili M23. Da li se ti časopisi mogu vrednovati kao časopisi sa SCI liste koji zadovoljavaju uslove za prijavu doktorske disertacije? Konrektno me interesuju dva časopisa sa istim "problemom": 1) Smart Cities, IF=6.4 2) IET Smart Cities IF=3.1 Unapred Vam hvala na vremenu i odgovoru. S poštovanjem, Dr Saša Milić, naučni savetnik

Odgovor
Časopisi koji su ove godine prvi put dobili IF (ESCI lista) nemaju još uvek rang u okviru naučne oblasti. Izdavač Clarivate Analytics je na svom JCR portalu objavio zvanično obaveštenje. Iz tog razloga u EleČas servisu ovi časopisi nisu dobili M kategoriju, i shodno još uvek važećem Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja. Pošto se KoBSON ne bavi kategorizacijom, već samo prikazujemo podatke o IF, za sva dodatna pitanja najbolje je uputiti zahtev analitičaru pri ministarstvu koji će znati odgovore. Na našem portalu postoji stranica: Ko zna o vrednovanju, na kojoj se nalaze svi korisni linkovi i adrese.


Naši u WoS

Katarina (21.08.2023)

Da li možete da mi kažete kome mogu da se obratim radi spajanja reference koja mi nije uključena u pretragu Naši u WOS? Hvala!

Odgovor
Vaš zahtev možete poslati na KoBSON imejl adresu - kobson@nb.rs.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Mirjana Comor (17.08.2023)

Postovani, kako vrednovati publikaciju u casopisu koji je nov i jos nije dobio IF, a samim tim ni kategoriju? Pozdrav, Mirjana Comor

Odgovor
KoBSON se ne bavi vrednovanjem. Mi samo prikazujemo podatke o IF, JCR rangu časopisa (onako kako ih publikuje njihov izdavač - Clarivate Analytics) kao i podatke o njihovoj elektronskoj dostupnosti. S obzirom na to da časopis nema IF savetujemo Vam da se povodom ovog pitanja obratite analitičaru za odgovarajuću oblast koji Vam može dati relevantan odgovor. Na našem portalu postoji stranica: Ko zna o vrednovanju, na kojoj se nalaze svi korisni linkovi i adrese.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Isidora Korać (06.08.2023)

Poštovani, molim za informaciju o kategoriji časopisa Društvene i humanističke studije DHS (Social Sciences and Humanities Studies) Faculty of Humanities and Social Sciences in Tuzla (Bosnia and Herzegovina). Hvala unapred!

Odgovor
KoBSON ne bavi kategorizacijom, već samo prikazujemo podatke o IF, JCR rangu časopisa (onako kako ih publikuje njihov izdavač - Clarivate Analytics) kao i podatke o njihovoj elektronskoj dostupnosti. S obzirom na to da se časopis ne referiše u okviru Web of Science (WoS) servisa i nema IF savetujemo Vam da se povodom pitanja o kategoriji obratite analitičaru za odgovarajuću oblast koji Vam može dati relevantan odgovor. Na našem portalu postoji stranica: Ko zna o vrednovanju, na kojoj se nalaze svi korisni linkovi i adrese.


Naši u WoS

Dobrivoj (01.08.2023)

Poštovani, Pojavio se još jedan rad na listi Naši u Wosu, pa vas molim da ga pridružite sa osnovnom listom. Hvala unapred, Srdačan pozdrav Dobrivoj Poštić

Odgovor
Obaveštavamo Vas da je autorsko ime razrešeno. Razlog neujednačenosti bio je taj što je baza Naši u WoS ažurirana juče, te Vi na veb stranici još uvek vidite nove podatke čije je razrešavanje u toku. Više o samoj proceduri možete pročitati u sledećoj vesti na KoBSON stranici.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Nataša Mišić (31.07.2023)

Časopis p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications (ISSN: 2070-0466) je dobio prvi put IF (0.5/2022). Kod vas je registrovan, ali se ne vidi koja je Kategorija i pozicija časopisa. Pošto bih htela da tu pošaljem rad, kako bi se taj rad kategorisao??? M2_???

Odgovor
Časopisi koji su ove godine prvi put dobili IF (ESCI lista) nemaju još uvek rang u okviru naučne oblasti. Izdavač Clarivate Analytics je na svom JCR portalu objavio zvanično obaveštenje. Iz tog razloga u EleČas servisu ovi časopisi nisu dobili M kategoriju, i shodno još uvek važećem Pravilnku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača. Pošto se KoBSON ne bavi kategorizacijom, već samo prikazujemo podatke o IF, za sva dodatna pitanja najbolje je uputiti zahtev analitičaru pri ministarstvu koji će znati odgovore. Na našem portalu postoji stranica: Ko zna o vrednovanju, na kojoj se nalaze svi korisni linkovi i adrese.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Lidija Savić (27.07.2023)

Poštovani, Na sajtu časoisa Journal of Personalized Medicine ( ISSN: 2075-4426) navodi se da je IF za 2022 3,4. Da li ćete ga ubaciti u EleČas, obzirom da za ovaj časoois u EleČas IF do sada nije ubačen? Hvala unapred na odgovoru. Srdačan pozdrav Dr Lidija Savić Med. fakultet u Beogradu

Odgovor
Izvestan broj časopisa, usled određenih propusta, ne dobije IF prilikom inicijalne objave. Iz tog razloga Clarivate Analytics je na svojoj stranici objavio i korekcije impakt faktora za 2022. Postavljena lista časopisa će se ažurirati dva puta nedeljno. Nakon zaključivanja obrade podataka i publikovanja konačnih lista na stranici izdavača, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u (zaključivanje obrade bude u oktobru).
Podaci publikovani na navedenoj stranici (odeljak Data Updates u okviru June 28, 2022) mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.