Sugestije i zamerke

Primedbe, sugestije, komentari

U cilju unapređenja usluga i servisa KoBSON-a svim našim korisnicima omogućeno je da javno iznesu svoj stav. Svi predlozi, primedbe i komentari su dobrodošli. Ukoliko ne želite da se u okviru komentara vidi Vaše ime, molimo Vas da to naglasite. Komentari se ne objavljuju automatski, već tek nakon potvrde moderatora ovog dela sajta.

Vaš e-mail (*)

Vaše ime (*)

Tekst komenara (*)

Postojeći komentari

prema temi komentara

ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Jasmina Grbovic Novakovic (26.03.2020)

Postovani kada se ocekuje kategorizacija stranih casopisa imamo samo impakt faktore za 2018

Odgovor
Impakt faktori se objavljuju u bazi Journal Citation Reports u junu svake godine za prethodnu (više o IF na sledećem linku). Trentuno važeći IF i kategorizacija je za 2018. godinu.


Naši u WoS

Maria Vesna (20.02.2020)

Postovani, Obzirom da imam ORCID broj, a on nije vidljiv na vasem sajtu, interesuje me kako da to povezem. Srdacan pozdrav Maria Vesna

Odgovor
Možete nam poslati Vaš ORCID broj na mejl adresu kobson@nb.rs, nakon čega ćemo izvršiti ažuriranje podatka u bazi Naši u WoS.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Vera (11.01.2020)

Molim Vas da mi posaljete informaciju o casopisu Scripta medica of Republca Srpska. Ne vide se kategorije casopisa u prethodnim godinama, pa me zanima da li je casopis na SCI listi i koji mu je impakt faktor. 

Odgovor
Časopis Scripta medica (ISSN 0350-8218) se ne nalazi na SCI listi i nema IF.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Jelena (28.11.2019)

Molim Vas da mi posaljete informaciju o casopisu Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. Ne vide se kategorije casopisa u prethodnim godinama, pa me zanima da li je casopis na SCI listi.

Odgovor
Časopis Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants (ISSN 2214-7861) se nalazi na SCI listi - Science Citation Index Expanded. U tekućoj godini mu je izračunat prvi impakt faktor (IF), za 2018. godinu. Ranijih godina nije imao IF, a samim tim ni određenu kategoriju.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Tiana (19.11.2019)

Poštovani, da li postоji mogućnost da dobijem informaciju da li se časopis Ergonomics International Journal IF :1.5768 ISSN :2577-2953 nalazi na SCI listi? Hvala.

Odgovor
Časopis Ergonomics International Journal (ISSN 2577-2953) se ne nalazi na SCI listi. Impakt faktor (IF) koji se navodi nije IF koji objavljuje izdavač Clarivate Analytics u okviru baze Journal Citation Reports.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Vera (26.10.2019)

Da li je SJAIT na WoS i koliki mu je IF za 2019. gosinu?

Odgovor
Časopis Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy (ISSN Online 2466-488X) se ne referše u Web of Science (WoS) bazi i nema IF.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Milena (28.09.2019)

Postovani, da li se casopis Carpathian journal of earth and environmental sciences nalazi na SCI listi i koja je njegova kategorizacija prema IF? Unapred hvala na odgovoru. S postovanjem, Milena Cvetkovic

Odgovor
Časopis Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (ISSN 1842-4090) se nalazi na SCI listi - Sciences Citation Index Expanded i njegov IF za 2018. godinu iznosi 0.907, na osnovu koga pripada kategoriji međunarodni časopis - M23.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Miodrag (02.09.2019)

Da li se časopis Jurnal of Economic and Social Development nalazi u Science Citation Index i koja je njegova kategorizacija prema IF, Srdačan pozdrav, Mićo

Odgovor
Časopis Journal of Economic and Social Development (ISSN 1849-3327) se ne nalazi u Science Citation Index-u i nema IF izdavača Clarivate Analytics.


ISI liste (SCI liste) i impakt faktori

Z. Uzarevic (24.08.2019)

Postovani, da li se casopis Vojnosanitetski pregled jos uvijek nalazi na Science Citation Index Expanded (SCIe) listi? Hvala na odgovoru.

Odgovor
Časopis Vojnosanitetski Pregled (ISSN 0042-8450) se nalazi na SCI listi - Sciences Citation Index Expanded i njegov IF za 2018. godinu iznosi 0.272, na osnovu koga pripada kategoriji međunarodni časopis - M23.


Razno

Milica (14.08.2019)

Postovani, u koju kategoriju se svrstava strani casopis koji nema IF? Radi se o casopisu Hacquetia

Odgovor
KoBSON se ne bavi vrednovanjem, iz tog razloga smo, na našem portalu, oformili stranicu: Ko zna o vrednovanju, na kojoj postoje svi korisni linkovi i adrese u vezi kategorizacije časopisa i vrednovanja naučno-istraživačkih rezultata za konkretnu oblast.