Predavanja

2006

2006

26.10. 43. Kancerološka nedelja

  • Značaj indeksnih baza i baza punog teksta u biomedicinskom naučnom informisanju, prezentacija (B. Živković, S. Brkić, M. Vučenović, Z. Đokić, R. Matić), (PDF na srpskom, 648 KB)
  • Google scholar u istrazivačkom radu – Pristup naučnim informacijama iz Srbije, prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 820 KB)
  • Baza podataka SCOPUS kao izvor bibliometrijskih informacija, prezentacija (Stela Filipi-Matutinović, Aleksandra Popović), (PDF na srpskom, 2.496 MB)
  • Uloga bibliotekara informatora u primeni "evidence-based" medicine u svakodnevnoj kliničkoj praksi (OVID baza), prezentacija (Ana Ivković), (PDF na srpskom, 1.6 MB)

12-14.10. SNTPI '06 Sistem naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija - stanje i perspektiva

10-12.04. Prezentacija Scopus servisa (PDF in English, 184 KB)

13-15.03. Prezentacija Emerald servisa