Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Priča o kidnapovanom časopisu i kako ih prepoznati

Na portalu Retraction Watch objavljen je članak o kidnapovanom časopisu Community Practitioner (ISSN 1462-2815). Link ka lažnoj veb stranici se čak pojavio i na profilu časopisa u Scopus indeksnoj bazi. Nakon što je došlo do otkrivanja prevare izdavač baze je preduzeo akciju, uklonivši veze ka početnoj stranici publikacije u nastojanju da se bori protiv otmice.

Legitimni časopis Community Practitioner (link ka legitimnoj veb stranici) zasnovan je na pretplati i fokusira se na medicinu i negu, dok se na veb lokaciji klona lažno tvrdi da je publikacija otvorenog pristupa od januara 2020. i nudi pretplatu na prošla izdanja kontaktiranjem „urednika“. Takođe nudi i mogućnost objavljivanja članaka u svim oblastima istraživanja, što je potpuno odstupanje od legitimnog naslova.

Podsećamo da su predatorski časopisi i hakovane internet stranice časopisa pojava o kojoj se govori duže od decenije (tačnije od 2010. godine), a poslednjih nekoliko godina je uzela maha. Prevare je sve teže uočiti i apelujemo na značajnost informisanja o određenom časopisu pre nego što se donese odluka o objavljivanju rada u istom. Za predatorske časopise, odnosno njihove izdavače, postoje određene karakteristike na osnovu kojih je moguće doći do zaključka da se ne radi o originalnom časopisu. S druge strane, hakovane internet stranice predstavljaju lažne vebsajtove originalnih naučnih časopisa. Stvaraoci ovakvih stranica se trude da lažni vebsajt uveliko podseća na originalni. Pri ispitivanju identiteta internet stranice od značaja je konsultovati neki od sajtova za proveru IP adresa koji nudi informacije o vebsajtovima.

Portal Retraction Watch publikovao je listu časopisa pod nazivom Retraction Watch Hijacked Journals Checker, u okviru koje možete izvršiti proveru da li je neki časopis autentičan ili je u pitanju hakovana internet stranica.

Dodatno podsećamo da i na KoBSON portalu postoji stranica posvećena ovoj temi. 

(objavljeno 16.07.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Objavljene korekcije impakt faktora za 2023.

Clarivate Analytics je na svojoj stranici objavio i korekcije impakt faktora za 2023. Postavljena je lista časopisa koja će se ažurirati dva puta nedeljno. Nakon zaključivanja obrade podataka i publikovanja konačnih lista na stranici izdavača, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici (odeljak Data Updates u okviru June 20, 2024) mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 08.07.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Impakt faktori za naše časopise u 2023. godini

Naslov IF
Acta Veterinaria - Beograd
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
Archives of Biological Sciences
Botanica Serbica
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
Computer Science and Information Systems
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering
Filomat
Genetika Title Suppr.
Hemijska industrija
Int Journal of Electrochemical Science
Journal of Medical Biochemistry
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B
Journal of the Serbian Chemical Society
MATCH-Comm Math Comp Chemistry
Nuclear Technology and Radiation Protection
Panoeconomicus
Processing and Application of Ceramics
Psihologija
Science of Sintering
Serbian Astronomical Journal
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Thermal Science
Vojnosanitetski pregled

Naši časopisi na ESCI.

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 08.07.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Impakt faktor časopisa za 2023. godinu

Podaci o impakt faktoru (IF) časopisa za 2023. godinu su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Clarivate Analytics -> Title Suppressions.

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili ISSN:

Lista časopisa

ili je promenjen naslov. Uputstvo kako pogledati koji su časopisi promenili naslov nalazi se na sajtu izdavača.

(objavljeno 08.07.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

DOAS: Novi alat za proveru kvaliteta dijamantskog otvorenog pristupa

Diamond OA Standard (DOAS) je novi alat koji nastao kao rezultat projekta DIAMAS, a služi za promovisanje kvaliteta u izdavaštvu sa otvorenim pristupom (OA). Služeći i kao tehnički vodič i kao praktičan resurs za uporednu procenu (eng. benchmarking), DOAS kombinuje sveobuhvatne smernice sa alatom za samoocenjivanje kako bi podigao standarde u naučnom istraživanju.

Detaljne informacije se nalaze na sajtu projekta DIAMAS, gde možete pročitati liflet koji sadrži sažet opis alata, kao i pogledati kratak video koji prikazuje kako funkcioniše alat za samoocenjivanje.

Sam alat se nalazi na sledećoj veb stranici, i da biste mu pristupili potrebno je da se prvo registrujete.

 

(objavljeno 12.06.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Časopisi iz Srbije referisani u bazi Scopus

Domaći časopisi Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier (ISSN 0042-8469) i Facta Universitatis: Series Electronics and Energetics (ISSN 0353-3670) počeli su da se referišu u bazi Scopus izdavača Elsevier.

Uredništvima čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenim časopisima.

(objavljeno 23.05.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Obaveštenje uredništva časopisa Arhiv za biološke nauke

Na veb stranici časopisa Arhiv za biološke nauke postavljeno je obaveštenje i upozorenje o časopisu YUGATO. Reč je o hakovanoj internet stranici na kojoj su postavljeni preuzeti radovi Arhiva.

Molimo sve autore da budu pažljivi i još jednom podsećamo da prilikom slanja radova izvrše sve potrebne provere ne bi li utvrdili da je određeni časopis relevantan. Detaljne informacije i korisni saveti se nalaze na KoBSON-ovoj stranici Predatorski časopisi.

(objavljeno 13.03.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

COPE radionica o Uvodu u etiku objavljivanja

Pozivamo urednike naučnih časopisa da pogledaju snimak radionice koju je organizovao COPE (Committee on Publication Ethics) pod nazivom "Uvod u etiku objavljivanja".

U okviru ove radionice predavači su predstavili osnovne principe etike objavljivanja i na koji način treba iskoristiti uputstva i alate koji su dostupni kako bi se osiguralo da je etika objavljivanja deo svakodnevne prakse časopisa.

Snimak pogledajte na sledećem linku.

(objavljeno 22.02.2024.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2023. godinu

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je objavilo kategorizaciju domaćih naučnih časopisa za 2023. godinu.

Liste kategorizacija domaćih naučnih časopisa za period od 2013. do 2023. godine možete pogledati i na KoBSON stranici Kategorizacija domaćih časopisa.

(objavljeno 28.12.2023.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Standardi za institucionalno naučno izdavaštvo u otvorenom pristupu

 U okviru projekta DIAMAS radi se na definisanju standarda, smernica i dobre prakse u institucionalnom naučnom izdavaštvu u otvorenom pristupu, koje će biti objedinjene u dokumentu Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP). Nedavno je objavljena prva verzija tog dokumenta, koja će tokom narednih meseci biti predstavljena izdavačima, a njihove će sugestije biti uzete u obzir kada se bude radilo na konačnoj verziji dokumenta.

Ako se bavite naučnim izdavaštvom,  pozivamo vas da pročitate dokument i da u formularu na dnu strane date svoje sugestije. Napišite šta vam se dopada, a šta vam se čini nedostižnim. Šta  biste dodali? Koja vrsta pomoći i podrške vam je neophodna da biste ispunili takve zahteve (ako budu usvojeni)?

(objavljeno 06.09.2023.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Portal za urednike naučnih časopisa - Open Access Journals Toolkit

Na inicijativu Directory of Open Access Journals (DOAJ) i Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) u junu je pokrenut nov portal pod nazivom "Open Access Journals Toolkit". Cilj pokretanja portala je pružanje pomoći i podrška izdavačima i urednicima naučnih časopisa u otvorenom pristupu, ali isto tako podrška i autorima, recenzentima, istraživačima i bibliotekarima kroz alate potrebne da se razume niz regionalnih inicijativa i da se prevaziđu izdavački napori.

Teme na portalu su organizovane prema sledećim sekcijama:

  • Osnivanje časopisa
  • Vođenje časopisa
  • Indeksiranje
  • Osoblje
  • Politike
  • Infrastruktura

Svaka tema ima niz podtema koje detaljno opisuju problematiku i daju praktična rešenja.

Odgovore na pitanja kako da izgradite i održavate profil svog časopisa pronađite na portalu koji se nalazi na sledećem linku.

(objavljeno 21.07.2023.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Kolekcija EBSCO OpenDissertations

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo korisnike da je posredstvom EBSCO servisa dostupna kolekcija EBSCO OpenDissertations.

OpenDissertations je baza podataka otvorenog pristupa, napravljena da pomogne istraživačima u pronalaženju istorijskih i savremenih doktorskih disertacija, od početka 20. veka do danas. Stvorena je uz podršku H.W. Wilson fondacije, Kongregacijske biblioteke i arhiva u Bostonu, i trenutno ima evidenciju za više od 1.4 miliona elektronskih disertacija sa više od 320 univerziteta širom sveta. Ova baza podataka će nastaviti da raste kroz redovna ažuriranja i nova partnerstva sa institucijama.

Detaljnije informacije o pretrazi i link ka kolekciji dostupni su na KoBSON stranici Strane doktorske disertacije.

.

(objavljeno 18.01.2023.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Problem slanja imejlova na yahoo, hotmail i gmail domene

Zbog čestih napada na imejl server Narodne biblioteke Srbije izvestan broj imejl servera nas je stavio na "blok" liste. Usled toga, naši imejlovi upućeni korisnicima sa navedenim nalozima, bivaju isporučeni u "Spam" foldere. Stoga preporučujemo svima koji su nam uputili imejlove sa navedenih domena da provere svoje Spam/Junk foldere u imejl sandučićima i ukoliko je naš imejl tamo otišao treba ga označiti kao "not spam".

Izvinjavamo se zbog nastalog tehničkog problema i dok se saniranje problema ne realizuje unapred vam se zahvaljujemo na razumevanju.

(objavljeno 26.02.2021.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Obezbeđeno besplatno/sa popustom publikovanje u OA časopisima za istraživače iz Srbije

Obaveštavamo vas da je za istraživače iz Srbije obezbeđeno besplatno/sa popustom publikovanje u OA časopisima kod sledećih izdavača naučnih informacija:

(objavljeno 11.09.2020.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Sigurnosna zaštita

Poštovani korisnici,
Povodom učestalih prijava korisnika ukazujemo vam na mogućnost pojave sledeće situacije:
Ukoliko vam je na računaru instalirana neka vrsta sertifikata za autentifikaciju (elektronski potpis i sl.), moguće je da vam se, prilikom dolaska na KoBSON stranicu, prikaže poruka kao na slici dole. U tom slučaju potrebno je da odaberete opciju "Cancel" kako biste nesmetano pristupili KoBSON stranici.

(objavljeno 26.03.2019.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Neophodna podešavanja

Usled povećanog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu na našem sajtu obaveštavamo korisnike da je problem nastao usled unapređenja portala inostranih izdavača na sigurniju verziju. Za prevazilaženje ovog problema neophodno je obrisati keš i istoriju iz memorije Internet pregledača kako bi se nesmetano pristupalo KoBSON servisima.
uputstvo za Mozilla Firefox
uputstvo za Google Chrome

(objavljeno 24.04.2018.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button