Elektronski časopisi

Cairn.info

O servisu

Cairn.info je zamisao četiri izdavačke kuće (Belin, De Boeck, La Decouverte et Eres) koje podržavaju objavljivanje i distribuciju preko 300 časopisa iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, da ujedine svoje napore da se poboljša njihovo prisustvo na Internetu, a nude i ostalima koji žele da razviju elektronsku verziju svojih publikacija. U februaru 2006, Nacionalna biblioteka Francuske je povezana sa ovim projektom, kako bi se olakšao razvoj francuske redakcije u digitalnom obliku.
Podrškom Valonija-Brisel International (VBI) omogućen je pristup punom tekstu Univerzitetu u Beogradu.

(Podešavanje proxy servera Univerziteta u Beogradu u Internet Browser-u. Ako imate otvoren proxy nalog, podešavanje nije potrebno).