Predatorski časopisi

Predatorski časopisi i hakovane internet stranice

Postojanje "predatorskih" časopisa je postalo aktuelna tema, kako u naučno istraživačkoj zajednici Srbije, tako i u svetu.

Predatorski časopisi

Ukazujemo istraživačima na značaj informisanja o određenom časopisu pre nego što se donese odluka o objavljivanju rada u istom. Za predatorske časopise, odnosno njihove izdavače, postoje određene karakteristike na osnovu kojih je moguće doći do zaključka da se ne radi o originalnom časopisu.

Neke od karakteristika su da je postupak recenzije nedovljno transparentan ili u nekim slučajevima recenzija i ne postoji; autori dobijaju veliki broj poziva putem elektronske pošte da objave rad u časopisu, a isto tako dobijaju i pozive da postanu članovi uređivačkih odbora; uglavnom u tekstu pisma postoje gramatičke/tipografske greške; pismo u kome se autori pozivaju da objave rad obično počinje navođenjem naslova nekog rada koji je već objavljen u nekom časopisu, sve u cilju sticanja utiska da je ponuda ozbiljna i da neko prati autorov rad; pisma poput ovih vrlo često su upućena sa komercijalnih e-mail adresa (poput gmail, yahoo i sl.); navedeni podaci o kvalitetu i rangu časopisa su lažni; navedeni sajt časopisa uopšte ne radi ili ako radi uglavnom je dizajniran tako da podseća na sajt nekog renomiranog izdavača; adresa redakcije je u većini slučajeva lažna itd.

Treba biti jako oprezan po ovom pitanju i treba detaljno proučiti izdavačku politiku časopisa.

Novi časopisi se često poistovećuju sa predatorskim usled malog broja objavljenih radova. U ovakvim situacijama bitno je ispitati relevantnost uređivačkog odbora i izdavača kako bi se utvrdila autentičnost časopisa. Ukoliko je časopis novijeg datuma, a pri pretrazi u Google pretraživaču se visoko kotira i ne sadrži negativne komentare, to je svakako dobar znak.

Hakovane internet stranice

Korisno bi bilo da se pri odabiru časopisa proveri lista sumnjivih časopisa (veb arhivablog Beallslist) i izdavača (veb arhivablog Beallslist) na blogu Džefrija Bila. On na svom blogu takođe ukazuje i "hakovane internet stranice" ili kako ih drugačije prevode "kidnapovani časopisi" (hijacked journals - veb arhiva; blog Beallslist). Hakovane internet stranice predstavljaju lažne vebsajtove originalnih naučnih časopisa. Postoje slučajevi kada je legitimna verzija časopisa jedino u štampanom obliku, odnosno ne postoji vebsajt časopisa, dok u slučajevima kada časopis ima elektronsku verziju stvaraoci ovakvih stranica se trude da lažni vebsajt uveliko podseća na originalni. Prilikom identifikacije legitimnosti određenog vebsajta, ukoliko se časopis referiše u Web of Science (WoS) servisu, od velike koristi je upoređivanje sadržaja svezaka na samom vebsajtu i svezaka referisanih u WoS-u.

Takođe, pri ispitivanju identiteta internet stranice je od značaja konsultovati neki od sajtova za proveru IP adresa koji nudi informacije o vebsajtovima. Konsultacije sa kolegama iz iste oblasti mogu pomoći pri dobijanju informacija o autentičnim časopisima i odabiru istih za obavljivanje rada.

Korisni radovi na temu predatorskih časopisa i hakovanih internet stranica

Korisne veb stranice i video materijali na temu predatorskih časopisa i hakovanih internet stranica

Zanimljivosti: