Kategorizacija časopisa

Kategorizacija domaćih časopisa

Odluku o kategorizaciji časopisa koji izlaze u Srbiji, donosi ministar, na predlog matičnih naučnih odbora u okviru ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Za sva pitanja u vezi sa bodovanjem naučnih radova obratite se analitičarima za pojedinačne naučne discipline: za osnovna istraživanja i tehnološki razvoj.

Od 2016. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja angažovalo je Matematički institut SANU za izradu bibliometrijskog izveštaja o naučnim časopisima iz Republike Srbije. Izveštaj se može pogledati na sledećoj stranici (neophodno je pristupati sa Akademske mreže).
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa kategorizacijom, mogu obratiti timu Matematičkog instituta putem imejl adrese: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa.
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.

Kategorizacija časopisa (preuzeta sa veb stranice Ministarstva)

naučna oblast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Referisani u Web of Science    lista   lista         lista   lista   lista   lista   lista 
Fizika  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Hemija  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Matematika i mehanika  lista                     
Matematika                      lista
Mehanika                      lista
Matematika, računarske nauke i mehanika    lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   
Računarske nauke                      lista
Medicina  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Biologija  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Geonauka i astronomija  lista   lista   lista   lista  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Geodezija                      lista
Elektronika i telekomunikacije  lista                     
Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije    lista   lista  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Industrijski softver i informatika  lista                     
Mašinstvo  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   
Saobraćaj                      lista
Prostorno planiranje                      lista
Arhitektura                      lista
Urbanizam                      lista
Građevinarstvo                      lista
Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Materijali i hemijske tehnologije  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Biotehnologija i agroindustrija (poljoprivreda)  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Zaštita i korišćenje voda u Srbiji  lista                     
Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha    lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Društveno-humanističke nauke    lista   lista                 
Društvene nauke  lista       lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   
Sociologija i demografija                      lista
Psihologija, pedagogija, andragogija i specijalno vaspitanje                      lista
Nauka o sportu                      lista
Filozofija i teologija                      lista
Pravo i politikologija                      lista
Ekonomija i organizacione nauke                       lista
Istorija, arheologija, etnologija i istorija umetnosti  lista       lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Književnost i jezik  lista       lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista
Srpski jezik i književnost (inostrani izdavači)        lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista