Kategorizacija časopisa

Kategorizacija domaćih časopisa

Odluku o kategorizaciji časopisa koji izlaze u Srbiji, donosi ministar, na predlog matičnih naučnih odbora u okviru ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Za sva pitanja u vezi sa bodovanjem naučnih radova obratite se analitičarima za pojedinačne naučne discipline: za osnovna istraživanja i tehnološki razvoj.

Od 2016. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja angažovalo je Matematički institut SANU za izradu bibliometrijskog izveštaja o naučnim časopisima iz Republike Srbije. Izveštaj se može pogledati na sledećoj stranici (neophodno je pristupati sa Akademske mreže).
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa kategorizacijom, mogu obratiti timu Matematičkog instituta putem imejl adrese: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, koji je stupio na snagu 8. januara 2021. godine. U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva, u okviru Pravilnika se nalazi i Prilog 1 koji detaljno opisuje uslove za uređivanje naučnih časopisa.
Korisnici se, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa primenom novog Pravilnika, mogu obratiti predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem imejl adrese: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Detaljnije o postupku kategorizacije, praćenju časopisa, postupku uređivanja i obliku izlaženja časopisa možete pročitati u sledećem dokumentu.

Kategorizacija časopisa (preuzeta sa veb stranice Ministarstva)

naučna oblast 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Referisani u Web of Science  lista   lista         lista   lista   lista   lista   lista  lista
Fizika  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista
Hemija  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista
Matematika                    lista lista
Mehanika                    lista lista
Matematika, računarske nauke i mehanika  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista     
Računarske nauke                    lista lista
Medicina  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista
Biologija  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista
Geonauka i astronomija  lista   lista   lista  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista lista
Geodezija                    lista lista
Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije  lista   lista  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Industrijski softver i informatika                      
Mašinstvo  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista     
Saobraćaj                    lista  lista
Prostorno planiranje                    lista  lista
Arhitektura                    lista  lista
Urbanizam                    lista  lista
Građevinarstvo                    lista  lista
Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Materijali i hemijske tehnologije  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Biotehnologija i agroindustrija (poljoprivreda)  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha  lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Društveno-humanističke nauke  lista   lista                   
Društvene nauke      lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista     
Sociologija i demografija                    lista  lista
Psihologija, pedagogija, andragogija i specijalno vaspitanje                    lista  lista
Nauka o sportu                    lista  lista
Filozofija i teologija                    lista  lista
Pravo i politikologija                    lista  lista
Ekonomija i organizacione nauke                     lista  lista
Istorija, arheologija, etnologija i istorija umetnosti      lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Književnost i jezik      lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista
Srpski jezik i književnost (inostrani izdavači)      lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista   lista  lista