Predavanja

2019

2019

13.12. Narodna biblioteka Srbije, sastanak predstavnika konzorcijuma Kipra i Rumunije - razmena iskustva između bibliotečkih konzorcijuma - Мeeting of 3 consortia and best friends:

 • Serbian Library Consortium for Coordinated Acquisition, Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na engleskom, 986 KB)
 • Cyprus Libraries Consortium (CLC), Marios Zervas, CALC - Cyprus Academic Library Consortium (PDF na engleskom, 208 KB)
 • Ivona Olariu, ANELiS Plus Consortium, Rumunija (PDF na engleskom)
 • EBSCO - Discover Information You Need, Dragan Nikolić, EBSCO Regional Sales Manager for Southeast Europe (PDF na engleskom)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

18.11. Velika sala Univerziteta u Nišu, predavanje: Kreiranje i uređivanje ORCID profila, Milica ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 858 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

15.11. Biblioteka Doma kulture "Studentski grad", predavanje: KoBSON za studente - pretraživanje naučnih časopisa i knjiga, Boris Đenadić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 11798 KB)

21.10. 64. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta?

01-03.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4049 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 12717 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 6205 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 6069 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1994 KB)

 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2019 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2759 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

16.09. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije sa Centrom za promociju nauke u Narodnoj biblioteci Srbije organizovan je Seminar u okviru međunarodne inicijative Nedelja recenziranja (Peer Review Week).

Program Seminara o recenziranju za istraživače:

 • Pozdravna reč, Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije
 • Uvodna reč, Ivan Umeljić, Centar za promociju nauke
 • Kako recenzirati načni rad?, dr Aleksandar Dekanski, Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (prezi)
 • Etički aspekti recenziranja naučnog rada, dr Olgica Nedić, Institut za primenu nuklearne energije (INEP) (PDF na srpskom, 529 KB)
 • Koliko je rad recenzenata prepoznat i vrednovan?, dr Nevena Buđevac, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu (PDF na srpskom, 148 KB)
 • Podrška izdavača i web platformi vrednovanju recenziranja i recenzenata, dr Ivana Drvenica, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu (PDF na srpskom, 3524 KB)

(Moderator skupa: Tatjana Timotijević)
(Organizacija: Tatjana Timotijević, Boris Đenadić; Realizacija: Katarina Perić, Aleksandra Kužet)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

04-06.09. Vršac, Stručni skup BIBLIONET, Elektronska građa i izvori u bibliotekama: Prezentacija rada "Kolekcije elektronskih izvora dostupnih posredstvom KoBSON portala i mogućnost njihovih uključivanja i korišćenja kroz VBS sistem", Katarina Perić, Boris Đenadić i Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 3359 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

10-13.06. Open Repositories 2019 konferencija Hamburg: Poster prezentacija rada "DOISerbia Repository – how transition country raised visibility of scientific journals", Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić i Aleksandra Kužet (PDF postera na engleskom) (PDF na engleskom - 1 Minute Madness prezentacija, 130 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

24.05. Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Beograd, obuka za korišćenje SciVal servisa: SciVal in a nutshell : For research managers, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom, 3616 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

21.05. Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

22.05. Veterinarski fakultet Beograd, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

23.05. Institut za kukuruz Zemun polje, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

23.05. Poljoprivredni fakultet Beograd, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

08.04. Narodna biblioteka Srbije, predstavljanje dvadesetog broja časopisa "Glasnik" Narodne biblioteke Srbije i projekta Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti: Narodna biblioteka Srbije na Portalu otvorenih podataka, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 1390 KB)

13.03. Online EIFL webinar: Implementation of doiSerbia service in Serbia, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 5967 KB)