Vesti - arhiva

2012

Finansiranje je već sada značajno umanjeno:

 • ovogodišnji budžet za nabavku je manji za 11% nego što je bio u 2011. godini;
 • od tog smanjenog budžeta za 2012. godinu, do danas je uplaćeno svega 72.9%;
 • nepoznato je koliko sredstava je opredeljeno za finansiranje KoBSONa u 2013. godini.

Sve navedeno nas primorava da neke od izvora prestanemo da pretplaćujemo, a za jedan nam je pristup već ukinut. Smatramo da je objedinjena pretplata ubedljivo najekonomičniji način nabavke ako posmatramo celokupnu istraživačku zajednicu Srbije, jer:

 • nabavka štampanih verzija ili pojedinačnih licenci za pristup elektronskim verzijama časopisa, mnogostruko je skuplja, i
 • nabavka pojedinačnih članaka, bilo kupovinom od izdavača (oko 30 EUR po članku) ili međubibliotečkom pozajmicom (najpovoljnije oko 5 EUR po članku), je neracionalna – višestruko je skuplja, a nabavlja se samo za jednog korisnika. Radi poređenja, prema podacima koji se prate na mesečnom nivou, cena članka preuzetog preko KoBSONa u 2011. godini je bila 0.72 EUR.

U toku ove, 2012. godine, do sada je već preuzeto preko 1.900.000 članaka. Pristupi indeksnim bazama (Web of Science, SciFinder i Scopus) su takođe u porastu. Broj pristupa KoBSON veb stranicama se ustalio na 6.000 na dnevnom nivou. Sve to ukazuje da se pretplaćeni izvori intenzivno koriste.

Smatramo da će smanjenje finansiranja KoBSONa, te izostanak pretplate na neke od izvora, neminovno dovesti do nezadovoljstva u akademskoj zajednici i do smanjene dostupnosti savremenih izvora.

Apelujemo na ministarstva koja su zadužena za finansiranje da se učini dodatni napor i da se obezbede neophodna sredstva za dalje održavanje pretplate na servise koje pruža KoBSON. Na resornom Ministarstvu je obaveza da istraživačima od kojih se očekuje propisani učinak obezbedi i neophodne uslove za objavljivanje kvalitetnih naučnih radova, a to je pristup informacionim izvorima.

Kao što sa svojim korisnicima delimo svoje resurse, tako na ovaj način sa njima delimo i svoju zabrinutost i probleme na koje nailazimo.

Predstavnici akademskih biblioteka
Republike Srbije, osnivača KoBSONa

Molimo Vas da obaveštenje pročitate u celini (nije dugačko) i obavestite zainteresovane kolege.

(objavljeno 27.12.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Magazin "TheScientist" objavio top liste za 2012. godinu

Na veb stranici magazina "TheScientist" pojavile su se liste "Top Science Scandals of 2012" i "Top Scientists of 2012". Objavljena su imena naučnika koji su dobili najprestižnije nagrade u oblasti nauke. Takođe se navode primeri loše prakse u oblasti prirodnih nauka, sa inicijativom za sprečavanje nedoličnog ponašanja u nauci.

(objavljeno 19.12.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Vodiči Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u Beogradu

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" je na svojoj veb stranici postavila uputstva i multimedijalne vodiče kroz razne naučne oblasti i izvore informacija. Vodiči su namenjeni kako studentima, tako i istraživačima. Osnovni cilj njihove izrade je da se na jednom mestu okupe linkovi do sveobuhvatnih elektronskih izvora, komercijalnih i onih u otvorenom pristupu (besplatnih). Za svaku naučnu disciplinu, pored podataka o postojećoj literaturi, pridruženi su i korisni linkovi o udruženjima, konferencijama i drugim relevantnim podacima.

(objavljeno 12.12.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Panel o otvorenim standardima u nauci

Povodom deset godina postojanja otvorenih pravnih Creative Commons standarda, na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu održaće se panel: Otvoreni standardi u nauci. Panel se održava u četvrtak, 13. decembra, od 18h, i ima za cilj razvoj inicijative za implementaciju inovativnih otvorenih pravnih modela naučne interakcije u skladu s evropskim i svetskim pravnim standardima.

Detaljnije

(objavljeno 12.12.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Smetnje u pristupu Science Direct i SCOPUS servisu usled stare verzije Internet Browsera

Elsevier je početkom decembra radio na unapređenju svoje platforme. Na početnoj stranici Science Direct i SCOPUS servisa nalazi se informacija o tome: We have made some improvements, learn more, koja upozorava korisnike da izmenjena platforma ima i zahteve za neophodnu konfiguraciju ("system requirements") koji se prvenstveno odnose na verziju Internet Browsera putem koje se pristupa. Upućujemo Vas da pročitate navedeno obaveštenje i ažurirate Vaš Browser novijom verzijom.

(objavljeno 10.12.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Vodič za citiranje

Na sajtu biblioteke Doma kulture Studentski grad postavljena je stranica sa vodičem za citiranje. Detaljno su obrađeni najfrekventniji citatni stilovi (APA, MLA, Čikago, CSE), kao i teoretska pitanja o tome šta je citiranje, šta treba citirati, zašto i kako citirati.

(objavljeno 07.12.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Patent Lens - baza patenata u Open Acces režimu

Patent Lens je platforma putem koje je moguće pretražiti, u punom tekstu, preko 8 miliona patenata i aplikacija, iz preko 70 zemalja sveta. Osnovni cilj ove inicijative jeste podsticanje javnog objavljivanja pronalazaka, kao i jasno definisanje istih. Putem ove baze moguće je pristupiti i velikom broju patenata iz naše zemlje.

(objavljeno 07.12.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Festival nauke

Šesti Festival nauke održaće se u Beogradu od 29.11-2.12.2012. Festival je podeljen na 6 posebnih programskih celina koje će izlaći u susret svim uzrastima i željama. Pozivamo Vas da povedete decu jer je program obogaćen mnogobrojnim sadržajima za najmlađe.

(objavljeno 27.11.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Digitalni repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Beogradu

Formiran je digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu - Phaidra u kome se indeksiraju i arhiviraju naučni i stručni radovi profesora i saradnika univerziteta. U okviru njega formiran je i repozitorijum doktorskih disertacija "e-teze". Imajući u vidu da je tek formiran, repozitorijum za sada sadrži 25 teza sa tendencijom stalnog porasta.
Na veb stranici Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" postoji uputstvo za deponovanje doktorskih disertacija.

(objavljeno 20.11.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Kako da "od kuće" priđete punom tekstu članka preko DOI broja

Posedujete samo DOI broj, a potreban vam je članak u punom tekstu?
Želite da znate da li je taj članak dostupan preko KoBSON-a?

Pristupom linku http://dx.doi.org.proxy.kobson.nb.rs:2048/ otvara se prozor u koji se unosi korisničko ime i šifra (za udaljeni pristup KoBSON-u).

doil

 

Ispravno uneti podaci vode do portala koji služi za razrešavanje DOI brojeva. Ukoliko je unešeni DOI broj dostupan preko nekog od servisa na koje je KoBSON pretplaćen sistem će prepoznati i omogućiti pristup punom tekstu.

doil

(objavljeno 19.11.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Publikacije Svetske banke u Open Access režimu

Na Open Access Week-u u Beogradu, Svetska banka je predstavila svoj "Open Knowledge Repository" (OKR). U slobodnom režimu dostupno je više hiljada dokumenata nastalih kao rezultat istraživačkog rada Svetske banke:

 • Knjige publikovane 2009-2012
 • Članci publikovani u World Bank Economic Review (WBER) i World Bank Research Observer (WBRO)
 • Svetski izveštaj o razvoju od 1978-2012
 • Godišnje izveštaje o radu Svetske banke
 • Policy Research Working Papers
 • Ekonomski izveštaji velikog broja zemalja

Proširenim i poboljšanim pristupom svojim istraživanjima, Svetska banka ima za cilj da podstakne inovacije i razvoj zemalja, kao i prevazilaženje raznih problema života siromašnih ljudi širom sveta.
Svi sadržaji će biti redovno ažurirani, a u planu je i dodavanje novih.

(objavljeno 16.11.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

eduroam® (educational roaming) - besplatan servis za pristup Internetu

eduroam je servis koji svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta. Pravo na korišćenje ove usluge imaju studenti, profesori, predavači, naučnici, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES). Institucije svojim korisnicima obezbeđuju digitalne identitete (korisničko ime i lozinku) i/ili pristup Internetu bežičnim putem. Nakon otvaranja naloga korisnik može besplatno pristupati internetu sa bilo koje pristupne tačke u svetu (blizu 60 zemalja Evrope i sveta).
Detaljnije informacije

 

(objavljeno 15.11.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Novi domaći časopis referisan u WoS-u

Zograf je prvi časopis iz Srbije koji je počeo da se referiše u Arts and Humanities Citation Index što je deo baze Web of Science (WoS). Thomson Reuters je obavestio uredništvo da će biti uneti svi brojevi izašli od 2008 (sveska 32). Od danas su svi radovi naših autora koji su objavljeni u 2011. godini u svesci 35 dodati i u naš servis Naši u WoS.

Uredništvu Zografa iskreno čestitamo. Ovim se broj naših časopisa u WoS povećao i sada ih ima 22. Lista domaćih časopisa referisanih u WoSu

(objavljeno 09.11.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

UNESCO - Otvoreni pristup

Septembra meseca 2012. godine UNESCO je organizovao prvi sastanak regionalnih eksperata o Otvorenom pristupu. Kao rezultat sastanka objavljene su Preporuke za otvoreni pristup naučnim informacijama s ciljem da se u svim zemljama članicama podstakne primena Otvorenog pristupa. Ove preporuke biće dostavljene i svim nadležnim institucijama koje se bave diseminacijom naučnih informacija.

(objavljeno 02.11.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Nova godina je počela u Naši u WoS

Sudeći prema podacima u WoS istraživačka 2013. je već počela. Ove nedelje prva četiri rada koja su napisali istraživači iz Srbije su dostupna u servisu Naši u WoS.
Koristimo priliku da vam prvi čestitamo Novu godinu.

Vaš KoBSON

(objavljeno 31.10.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Nedelja otvorenog pristupa (OA – Open Access) na Univerzitetu u Beogradu 22 - 28. oktobar 2012.

U organizaciji Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' i partnerskih institucija od 22. do 28. oktobra 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu u okviru Međunarodne nedelje otvorenog pristupa (OA Week) biće organizovan niz aktivnosti na promociji principa otvorenog pristupa naučnim informacijama.

Program

(objavljeno 18.10.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Korekcija Impakt faktora za 2011

Baza EleČas je ažurirana novim vrednostima Impakt Faktora (IF) i pozicijama časopisa. Korekcija je izvršena na osnovu ispravki i dopuna koje je Thomson Reuters izvršio i publikovao u svojoj bazi Journal Citation Report (JCR).

Vrednost IF časopisa koji izlaze u Srbiji nije se promenila.

Od postojećih 226 naučnih oblasti došlo je do promena u 74 (izmene su minimalne i odnose se na broj časopisa po disciplini).


Sa prvobitne liste (objavljene juna 2012.) izostavljena su dva naslova:

 • Advances in Neurology (ISSN 0091-3952) i
 • Revista de Neurologia (ISSN 0210-0010).

Spisak časopisa sa IF proširen je sa pet novih naslova:

 • Bonner Zoologische Monographien (ISSN 0302-671X)
 • Curriculum Matters (ISSN 1177-1828)
 • Estudios Sobre Educacion / ESE (ISSN 1578-7001)
 • Journal of East Asia and International Law (ISSN 1976-9229)
 • Revista Brasileira de Ornitologia (ISSN 0103-5657)

Ovu su završne liste i neće se menjati do juna 2013.

(objavljeno 04.10.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Slobodan pristup časopisima iz oblasti lingvistike

De Gruyter Mouton je svojoj kolekciji dodao 8 naslova časopisa iz lingvistike sa radovima iz 2001. i 2012. godine. Za kompletan pristup sadržajima potrebno je izvršiti on-line registraciju (jednostavnim popunjavanjem elektronske forme). Nakon izvršene registracije korisnik na svoju e-mail adresu dobije konfirmacioni link, čijim se  aktiviranjem ostvaruje puni pristup sadržajima.

(objavljeno 26.09.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Digitalni udžbenici – predavanje u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković"

Pozivamo vas na predavanje "Digital Textbooks: A Perfect Storm for Higher Learning", koje će održati Džеrаrd МеkKirnаn, uvaženi profesor bibliotekarstva i informatike na Univerzitetu u Ajovi. Prеdаvаnje ćе оbuhvаtiti prеglеd najznačajnijih iniciјаtivа u Аmеrici i u svеtu, kao i pitanje sоftvеrskih rešenja. Profesor je takođe jedan od najpoznatijih blogera iz oblasti biblioteka budućnosti.

(objavljeno 20.09.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Web of Science treninzi

Usled stalnog unapređenja Web of Science (WoS) servisa, izdavač (Thomson Reuters) je na svojim stranicama postavio veliki broj treninga u vidu prezentacija koje demonstriraju upotrebu WoS-a. Održani su treninzi o: unapređenju servisa, savetima za uspešniju pretragu, pretrazi citiranosti autora (Cited Reference Search) i drugi. Na stranici Web of Knowledge Training nalaze se već održani treninzi.
Na navedenoj stranici postoji link Register for Live Training putem koga se može izvršiti prijava za neki od najavljenih treninga:

• Introduction to Journal Citation Reports (Tuesday, September 18, 2012, 10:00 AM, EDT)
• Endnote Web for Web of Knowledge Users (Wednesday, September 19, 2012, 10:00 AM, EDT)

Uputstvo za prijavu

(objavljeno 12.09.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Researchers of Tomorrow - studija o istraživačkim navikama doktoranata

Researchers of Tomorrow je najveća studija koja je do danas sprovedena, a odnosi se na istraživačke navike doktoranata (rođeni između 1982 i 1994). Istraživanje je trajalo tri godine i uključivalo je 17.000 doktoranata iz 70 univerziteta u različitim fazama projekta.

Istraživanja pokazuju:

 • da se doktoranti sve više oslanjaju na sekundarne istraživačke resurse (npr. članci u časopisima, knjigama)
 • pristup relevantnim resursima je glavna prepreka za napredak doktoranata
 • doktoranti su nedovoljno obučeni ili informisani da bi mogli u potpunosti da prihvate najnovije mogućnosti u digitalnom informacionom okruženju

Srbija nije bila uključena u studiju, ali može se reći da su doktoranti u Srbiji u prednosti, zahvaljujući sadržajima koji su im dostupni preko KoBSON portala, kao i edukacijama koje KoBSON tim, u saradnji sa Ministarstvom nauke Republike Srbije, već godinama unazad organizuje, na samom početku njihovih doktorskih studija.

Edukacija mladih istraživača u Srbiji
Studija Researchers of Tomorrow

(objavljeno 07.09.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Ilustrovano uputstvo za doktorske studije

Svake jeseni, profesor Matt Might objasni novim studentima doktorskih studija šta znači titula doktora nauka. Obzirom da mu je teško da to objasni rečima, on koristi slike. Pogledajte:)

(objavljeno 04.09.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Novi domaći časopis referisan u WoS-u

Od ove nedelje u WOSu se referiše još jedan domaći časopis:
Publications de l Institut Mathematique-Beograd, sa radovima od 2010. godine, volumen 88.
Sve čestitke uredništvu, kao i autorima koji objavljuju svoje radove u navedenom časopisu.

Lista domaćih časopisa referisanih u WoSu

(objavljeno 03.09.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Smernice za izradu doktorskih disertacija

Na stranici Univerziteta u Beogradu postavljene su osnovne smernice za izradu doktorskih disertacija. Takođe su postavljena dokumenta koja je potrebno potpisati u cilju pohranjivanja doktorskih disertacija u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu.

(objavljeno 31.08.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Wikiweb aplikacija za vizuelnu pretragu

Wikiweb predstavlja veoma interesantnu aplikaciju za iPad i iPhone koja na interaktivan način prikazuje veze između posećenih sadržaja na Wikipediji. Ova aplikacija otkriva zanimljive članke putem neočekivanih veza, a takođe i omogućava kreiranje sopstvene mreže članaka koji se mogu deliti preko maila ili twittera. Detaljnije

(objavljeno 29.08.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Moguće smetnje u pristupu Science Direct servisu

Usled rada na unapređenju platforme, Elsevier najavljuje moguće smetnje u pristupu SciVerse servisu (Science Direct, Scopus i dr.). Radovi su najavljeni za subotu, 25. avgust, a izdavač se uanpred zahvaljuje korisnicima na razumevanju i strpljenju.

(objavljeno 23.08.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Nova socijalna mreža: ScienceAlerts

ScienceAlerts je nova socijalna mreža koja prikazuje najnovije osnovne i primenjene naučne informacije iz oblasti biologije, poljoprivrede, životne sredine, šumarstva, geografije i zdravlja. Članovi ovog veb sajta prate sadržaje preko 4.500 časopisa iz ovih oblasti i u realnom vremenu obaveštavaju korisnike o najnovijim dostignućima. Obaveštavanje se vrši postavljanjem sadržaja na samom sajtu ili putem RSS-a. Do sada je registrovano preko 20.000 članova koji su otkrili, i putem sajta podelili, blizu milion postova.

(objavljeno 20.08.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Predlog kategorizacije domaćih časopisa za 2012 godinu

Ministarstvo prosvete i nauke objavilo je Predlog kategorizacije domaćih naučnih časopisa za 2012. godinu. Liste časopisa mogu se pogledati na njihovoj veb stranici. U skladu sa rezultatima, prigovori se mogu podneti do 20. avgusta. Detaljnije

(objavljeno 15.08.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Novo unapređenje Web of Science platforme

Usled stalnog poboljšavanja kvaliteta usluga koje pruža, servis Web of Science je bitno unapredio pretragu kao i povezivanje podataka iz različitih izvora samog izdavača (Thomson Reuters):

 • Omogućena je pretraga po institucijama (“Organization-Enhanced” search) čime se dobija pregled svih istraživanja publikovanih od strane neke institucije (bilo kao kolektivnog autora ili pojedinaca zaposlenih u njoj)
 • ResearcherID je integrisan u Current Contents Connect, BIOSIS i Zoological Record i na taj način omogućio povezivanje istraživača sa svim njegovim radovima
 • Unapređen je i servis elektronskog obaveštavanja "Alert" koji je jednostavniji za kreiranje i upravljanje

(objavljeno 10.08.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Opinion: OA Coming of Age

Open-access journals are reaching the same quality levels as their subscription counterparts

Usled stalne nedoumice da li objavljivati u časopisima Open Access (OA) režima, preporučujemo navedeni tekst (David Solomon i Bo-Christer Björk).
Rezultati istraživanja koje su sproveli autori (a na osnovu podataka iz Web of Science), ukazuju na to da je kvalitet časopisa publikovanih u OA režimu podjednako dobar kao i onih na koje je nužno pretplatiti se.
Od ukupnog broja analiziranih članaka (publikovanih u OA časopisima sa DOAJ liste) dve trećine publikovano je u časopisima sa JCR liste (dakle ima Impact Factor).
Visok nivo kvaliteta OA časopisa obezbeđen je stručnom recenzijom, koja je osigurana novčanom nadoknadom koju autori plaćaju da bi u njima objavili (Article processing charges (APCs)). Ovaj podatak ukazuje na to da istraživači izbegavaju OA izdavače niskog kvaliteta i radije objavljuju u OA časopisima u kojima se plaća izvesna novčana nadoknada, ali je obezbeđena stručna recenzija koja doprinosi kvalitetu časopisa.

(objavljeno 08.08.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Danas je Dan nauke. Pročitajte nešto pametno na KoBSONu

U Republici Srbiji Dan nauke se obeležava 10. jula, na rođendan slavnog srpsko-američkog pronalazača Nikole Tesle (1856-1943).
Više o Danu nauke na sajtu http://dannauke.cpn.rs/vietdevtrick

(objavljeno 10.07.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Zašto časopis nema IF za 2011. godinu?

Poslednjih dana od korisnika često dobijamo ista pitanja vezana za Impakt Faktor (IF): Časopis je imao IF za 2010. godinu a nema ga za 2011. godinu, molim da mi objasnite zašto?

Razlozi mogu biti sledeći:

 • Časopis je suspendovan zbog velikog broja samocitata (časopis je i dalje na SCI listi i referiše se u WoS-u)
 • Časopis je izbačen "dropped" (časopis više nije na SCI listi i ne refereiše se u WoS-u)
 • Došlo je do promene naslova ili ISSN broja časopisa

Upućujemo korisnike da pre nego što nam postave pitanje sami provere status časopisa na sledećim stranicama:

Suspendovani: Lista časopisa
Dropped: Lista časopisa
Promena ISSN-a:
Lista časopisa
Promena naslova: Lista časopisa
<

(objavljeno 04.07.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Objavljen Impakt faktor časopisa za 2011 godinu

Danas su publikovani podaci o Impakt faktoru (IF) časopisa za 2011. godinu. Podaci su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.
Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Thomson Reuters -> Title Suppressions.

(objavljeno 29.06.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Objavljeni su Impakt faktori za 2011

Objavljeni su impakt faktori za 2011. Podaci za sve časopise biće ažurirani u petak 29.06. Izdvajamo nove rezultate za naše časopise:

Naslov 2011
Acta Veterinaria - Beograd
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
Archives of Biological Sciences
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
Computer Science and Information Systems
Filomat
Genetika
Hemijska industrija
Int Journal of Electrochemical Science
Journal of Medical Biochemistry
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B
Journal of the Serbian Chemical Society
MATCH-Comm Math Comp Chemistry
Nuclear Technology and Radiation Protection
Panoeconomicus
Psihologija
Science of Sintering
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Thermal Science
Vojnosanitetski pregled

 

Svi naši časopisi sada imaju impakt faktor.

(objavljeno 28.06.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Directory of Open Access Books (DOAB)

OAPEN - Open Access Publishing in European Networks je pokrenuo novi servis Directory of Open Access Books (DOAB). Za sada su na servisu DOAB linkovi ka punim tekstovima za preko 800 knjiga iz svih oblasti nauke. Pretraživanje je omogućeno po svim informacijama o tim publikacijama.

(objavljeno 07.06.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Unapređenje Web of Science platforme

Servis Web of Science (WoS) značajno je unapredio mogućnosti pretrage podataka (See what's new!):
 • omogućena je pretraga po DOI broju, pri čemu je u svakom zapisu sa DOI brojem uspostavljen link ka punom tekstu članka
 • prilikom citatnog pretraživanja (Cited Reference Search) sada je moguće pretraživanje ne samo po prvom, već po bilo kom autoru rada
 • na dobijenoj listi rezultata pretrage moguć je prikaz svih autora citiranog rada (opcija Show all authors), kao i prikaz citiranih radova publikovanih i u onim publikacijama koje nisu referisane u njihovoj bazi (primer pretrage)
   

(objavljeno 30.05.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Korisna predavanja

Sva istraživanja ukazuju da je Google (sa svim svojim servisima) polazna tačka svakog pretraživanja. Iako se čini da je sve jasno u vezi pretraživanja, možda niste iskoristili sve mogućnosti. Kratki filmovi o korišćenju Googla u punom kapacitetu nalaze se na stranici: Search Education.
Posebno preporučujemo trening o Google Scholar-u.

(objavljeno 23.05.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Maj = mesec matematike

Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU-a, zajedno sa brojnim partnerima, pokroviteljima i sponzorima, pokrenuli su nacionalnu naučnopopularnu manifestaciju "Maj mesec matematike". U petnaest gradova Srbije organizovan je raznovrstan program koji ima za cilj da prikaže matematiku onakvom kakva zapravo jeste – kao igru i strast.
Posetite matematičke izložbe, interaktivne matematičke eksponate i učestvujte u brojnim radionicama, takmičenjima i kvizovima. Program i detaljne informacije o manifestaciji

(objavljeno 03.05.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

SciFinder za mlade istraživače

Postanite jedan od 15 doktoranata koji će biti izabran za učešće na manifestaciji "SciFinder Future Leaders in Chemistry". Popunite aplikaciju za prijavu i učestvujte u besplatnoj nedelji u CAS (Chemical Abstracts) kampusu u Kolumbusu, Ohajo, 12-18 avgusta 2012. Krajnji rok za prijavu je 4. maj. Detalji i propozicije

(objavljeno 24.04.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Zanimljiv spoj nauke i muzike

Simfonija za nauku je muzički projekat Džona D. Bosvela, dizajniran da promoviše naučno znanje i bavljenje naukom u formi muzičkih sekvenci. Predlažemo da pogledate i uživate.

Symphony of Science

(objavljeno 18.04.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

U Web of Science objavljeno preko 5.000 članaka

U najpoznatijoj svetskoj citatnoj bazi Web of Science, istraživači koji rade u Srbiji su u 2011. godini objavili 5.187 članaka. Taj visoko postavljen cilj dostignut je 30. marta 2012, jer se još uvek dopunjava godište 2011. Samo radi podsećanja, u toj bazi se indeksira 20 časopisa koji izlaze u Srbiji.

(objavljeno 02.04.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Online nedelja

Onlajn nedelja je kampanja širenja pismenosti u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u kojoj učestvuje preko 50 zemalja iz Evrope, Azije i Afrike i preko 25.000 organizacija. Obeležava se od 26. do 30. marta (Detaljnije: eMreža).

Proverite Vaše IT veštine u poslovnom okruženju putem e-Virtuoza (Skillage).


Podržite digitalnu uključenost Srbije jednostavnim klikom na brojač!

(objavljeno 28.03.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Zbog nestanka struje onemogućen pristup KoBSON sadržajima

Zbog najavljenog isključenja struje, sutra, 22.03., od 8-15h, serveri Narodne biblioteke Srbije neće funkcionisati. Samim tim, pristup KoBSON portalu biće onemogućen.
Svim korisnicima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

(objavljeno 21.03.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Moguće smetnje u pristupu Science Direct servisu

Usled rada na unapređenju platforme, Elsevier najavljuje moguće smetnje u pristupu SciVerse servisu (Science Direct, Scopus i dr.). Radovi su najavljeni za vikend, 17-18 mart, a izdavač se uanpred zahvaljuje korisnicima na razumevanju i strpljenju.

(objavljeno 14.03.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Laboratorija slavnih 2012 - pokaži svima koliko si lud za naukom!

"Laboratorija slavnih" je međunarodno takmičenje koje organizuje British Council u saradnji sa Festivalom u Čeltnemu, a glavni partner u Srbiji je Radio-televizija Srbije. "Cilj "Laboratorije slavnih" je da podrži mlade naučnike da vizijom nauke dvadesetprvog veka inspirišu i izazovu maštu kod publike". Pravo na učešće u "Laboratoriji slavnih" imaju svi studenti ili zaposleni u oblasti prirodnih nauka, tehnike ili matematike u Srbiji, koji imaju između 18 i 35 godina, i govore engleski jezik. Detaljnije informacije o kriterijumima i prijavi za učešće pogledajte na stranici FameLab British Council-a.

(objavljeno 29.02.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Časopis Anticancer Research

Od danas možete pristupati punim tekstovima radova objavljenih u časopisu Anticancer Research u periodu od 2004-2012.

(Podešavanje proxy servera Univerziteta u Beogradu u Internet Browser-u. Ako imate otvoren proxy nalog, podešavanje nije potrebno).

(objavljeno 16.01.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Astronomski časopisi ponovo dostupni

Od danas je ponovo omogućen pristup punim tekstovima radova objavljenim u časopisima:
The Astronomical Journal,
The Astrophysical Journal,
The Astrophysical Journal Letters i
The Astrophysical Journal Supplement Series.

(Podešavanje proxy servera Univerziteta u Beogradu u Internet Browser-u. Ako imate otvoren proxy nalog, podešavanje nije potrebno).

(objavljeno 16.01.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

Najverniji KoBSON korisnici

Kao i prethodnih godina, KoBSON tim je i ove godine nagradio svog prvog korisnika u Novoj godini. Nagrada je KoBSON kišobran, a osvojio ju je naš korisnik Dr Tomo Milošević sa Agronomskog fakulteta iz Čačka, koji se na KoBSON stranicu prijavio samo 2 minuta nakon ponoći. Dodelu nagrade korisnik je veoma duhovito prokomentarisao: "Da sam umro danas pre podne, ne bih znao da se u Srbiji i za "dosadjivanje" dodeljuju nagrade".
Mi na to kažemo: "Zaista je izuzetno zadovoljstvo i čast imati i raditi za ovakve korisnike".

(objavljeno 11.01.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button

The European Library: Onlajn servis za istraživače

The European Library (TEL)obezbeđuje direktan pristup do oko 200 miliona proverenih izvora iz 48 evropskih nacionalnih biblioteka. U okviru portala mogu se pronaći ne samo tekstualni već i veliki broj multimedionalnih sadržaja.

TEL obezbeđuje i izvanredne alatke za pretraživanje i pronalaženje izvora i istraživačima nudi opciju da pronađenu građu lako i brzo podele sa svojim kolegama. Registrovanim korisnicima omogućeno je preuzimanje setova podataka koji se mogu koristiti u razne svrhe. Više informacija možete pronaći OVDE

(objavljeno 11.01.2012.)
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
gmail sharing button
copy sharing button