Elektronske knjige

Ebrary

O servisu

Servis obuhvata preko 30.000 naslova knjiga iz svih oblasti nauke. Klikom na naslov knjige otvara se njen sadržaj u Quick view pogledu. Za punu funkcionalnost korišćenja teksta (kopiranje, štampanje, naglašavanje- highlight, dodavanje beleški ) potrebno je instalirati ebrary Reader (jednostavnim klikom na dugmence Install u instalacionom prozoru). Servis omogućava kopiranje teksta u druge aplikacije uz automatsko citiranje i izbor stila citiranja (MLA, APA i dr.). Preporučuje se otvaranje ličnog naloga na ovom servisu (Create Your User Account) koji pruža niz pogodnosti: pravljenje sopstvene police knjiga, pamćenje obeleženog teksta i unetih komentara. Prilikom otvaranja naloga mora se prijaviti e-mail adresa otvorena na nekom od pretraživača (gmail.com, yahoo.com, hotmail.com). Takođe, otvaranje ličnog naloga i kompletna funkcionalnost omogućeni su isključivo preko Akademske računarske mreže. Za sada, ove opcije nije moguće koristiti preko "Udaljenog pristupa".

Nije dozvoljeno štampanje i kopiranje teksta cele knjiga, a broj stranica koje je moguće štampati i/ili kopirati u druge aplikacije je ograničen.