Pronađeno: 51-53 / 53 radova

Autori: Grbavcic Zeljko B

>> Filter: Samo Article i Review

>> Sve godine

Naslov The kinetics of the partial dehydration of gibbsite to activated alumina in a reactor for pneumatic transport (Article)
Autori Rozic Ljiljana S Novakovic Tatjana B Jovanovic Nadezda N Terlecki-Baricevic Ana V Grbavcic Zeljko B 
Info JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2001), vol. 66 br. 4, str. 273-280
Ispravka ISI/Web of Science   Elečas   Rang časopisa   Citati: ISI/Web of Science   SCIndeks   Scopus  
Naslov Drying of suspension and prastes in fluidized bed of inert particles (Article)
Autori Grbavcic Zeljko B Arsenijevic Zorana Lj  Garic-Grulovic Radmila V 
Info JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2000), vol. 65 br. 12, str. 963-974
Ispravka ISI/Web of Science   Elečas   Rang časopisa   Citati: ISI/Web of Science   SCIndeks   Scopus  
Naslov Modeling boron separation from water by activated carbon, impregnated and unimpregnated (Article)
Autori Ristic Mirjana Dj Grbavcic Zeljko B Marinovic Vedrana M  
Info ANNALI DI CHIMICA, (2000), vol. 90 br. 9-10, str. 571-580
Ispravka ISI/Web of Science   Elečas   Rang časopisa   Citati: ISI/Web of Science  
>> Sve godine

Ispis zapisa u formatu:TXT | BibTeX