Čemu služi

RSS

Šta je RSS?

RSS (Really Simple Syndication) predstavlja aplikaciju za automatsko preuzimanje podataka sa internet sajtova. Uz pomoć RSS aplikacija moguće je pratiti promene na web lokaciji od interesa bez posećivanja samog sajta. RSS automatski preuzima podatke o promenama na sajtu i obaveštava korisnika o njima. Ako se na sajtu pojavi neka nova vest, tekst ili neki drugi sadržaj, korisnik dobija informaciju o tome.

Postoje dva preduslova da bi RSS funkcionisao:

  1. Da web sajt ima RSS aplikaciju, tj. da je moguće preuzimati informacije na ovaj način sa njega.
  2. Da korisnik ima aplikacije za čitanje RSS-a, kao i da određenu web lokaciju unese u listu sajtova za RSS informacije.

Ove aplikacije se mogu besplatno preuzeti sa Interneta.

Za istraživača koji želi da prati određene naučne časopise u elektronskoj formi (npr. preko KOBSON-a), RSS predstavlja odlično rešenje, jer se sve promene, tj. pojavljivanje novog broja i novih tekstova, automatski detektuju i informacija stiže direktno korisniku, štedeći na taj način njegovo vreme.