Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

SciFinder-n vebinari

Prošle godine je obezbeđena nova SciFinder-n platforma i tim povodom održana je kratka obuka za sve zainteresovane korisnike od strane izdavača Chemical Abstracts Service (CAS).

Ukoliko još niste bili u mogućnosti da iskoristite povoljnosti nove platforme ili želite dodatnu obuku upućujemo vas na niz vebinara koji će se održati u narednom periodu, isto u organizaciji CAS-a.

Takođe preporučujemo da pogledate i korisne video materijale već održanih vebinara i brošure sa kratkim pojašnjenjima nove platforme:

 • SciFinder-n brochure (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2 (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2_retrosynthesis (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2_Quick_Reference_Guide (PDF),

kao i da isprobate novi servis bilo posredstvom naše Brze stranice --> Indeksne baze --> SciFinder-n, bilo preko menija Servisi --> Indeksne baze --> SciFinder-n.

(objavljeno 19.01.2021.)

 

(objavljeno 24.12.2020.)

Kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2020. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo kategorizaciju domaćih naučnih časopisa za 2020. godinu.
Liste kategorizacija domaćih naučnih časopisa za period od 2009. do 2020. godine možete pogledati i na KoBSON stranici Kategorizacija domaćih časopisa

(objavljeno 21.12.2020.)

Još jedan časopis iz Srbije referisan u bazi Scopus

Domaći časopis Ekonomski horizonti ISSN 1450-863X počeo je da se referiše u bazi Scopus izdavača Elsevier.

Uredništvu čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenom časopisu.

(objavljeno 21.12.2020.)

Korekcija Impakt faktora za 2019.

Clarivate Analyitcs je izvršio i publikovao ispravke i dopune u svojoj bazi Journal Citation Reports (JCR).

Baza EleČas je ažurirana sa novim vrednostima Impakt Faktora (IF) i pozicijama časopisa.

Naslovi časopisa koji su dobili impakt faktor za 2019. godinu u novembru 2020. godine, a bili su izostavljeni iz JCR-a objavljenog u julu 2020.

Vrednost IF časopisa koji izlaze u Srbiji ostala je nepromenjena.

(objavljeno 23.11.2020.)

Besplatno publikovanje radova u OA časopisima izdavača SAGE Publications

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, obnovio je ugovor sa izdavačkom kućom SAGE Publications koji sada omogućava istraživačima iz Srbije besplatno objavljivanje rada u Gold Open Access časopisima ovog izdavača (osim u časopisu The Journal of International Medical Research). Sporazum važi do kraja 2022. godine. Sistem automatski prepoznaje autore iz Srbije na osnovu navedene afilijacije i nije potrebno uputiti nikakav dodatni zahtev nakon što je rad prihvaćen za objavu.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Detaljnije informacije možete pronaći na stranici EIFL-a i izdavača SAGE Publications.

(objavljeno 10.11.2020.)

Domaći časopis Facta Universitatis - Series: Mechanical Engineering referisan u WoS-u

Od protekle nedelje još jedan domaći časopis Facta Universitatis - Series: Mechanical Engineering ISSN 0354-2025 počeo je da se referiše u bazi Web of Science (WoS) izdavača Clarivate Analytics u okviru kolekcije Science Citation Index Expanded (SCIe).

Uredništvu čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenom časopisu.

(objavljeno 09.11.2020.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača Brill

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom Brill koji omogućava istraživačima iz Srbije popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u 314 časopisa ovog izdavača. Sporazum važi do kraja 2023. godine. Sistem automatski prepoznaje autore iz Srbije na osnovu navedene afilijacije i nije potrebno uputiti nikakav dodatni zahtev nakon što je rad prihvaćen za objavu.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa publikovanjem rada.

(objavljeno 21.10.2020.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača World Scientific Publishing

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom World Scientific Publishing koji omogućava istraživačima iz Srbije popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u 111 časopisa ovog izdavača (110 hybrid OA i jedan Gold OA). Sporazum važi do kraja 2022. godine i važno je da autori, nakon što je njihov rad prihvaćen, napomenu da ispunjavaju uslov za popust. Za sve neodumice i pomoć mogu se obratiti na sledeću mejl adresu: openaccess@wspc.com.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa publikovanjem rada.

(objavljeno 13.10.2020.)

Popust na troškove publikovanja radova u OA časopisima izdavača Elsevier

Izdavačka kuća Elsevier istraživačima iz Srbije omogućava popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u Gold Open Access časopisima. Uslov je da svi autori dolaze iz zemalja koje imaju pravo na program Research4Life. Ukoliko autori ispunjavaju ovaj kriterijum nije potreban nikakav dodatni zahtev, jer će ih sistem automatski prepoznati i popust će biti uračunat.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Detaljnije informacije dostupne su na stranici Elsevier-a.

(objavljeno 16.09.2020.)

Besplatno publikovanja radova u OA časopisima izdavača Royal Society Publishing

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, je potpisao sporazum sa izdavačkom kućom Royal Society Publishing koji omogućava istraživačima iz Srbije besplatno objavljivanje rada u otvorenom pristupu u časopisima ovog izdavača. Sporazum važi do kraja 2023. godine i odnosi se na, za sada, dva časopisa ovog izdavača koji su u režimu otvorenog pristupa.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Na stranici eIFL-a dostupne su detaljnije informacije u vezi sa besplatnim publikovanjem rada.

(objavljeno 14.09.2020.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2019.

Clarivate Analytics je na svojoj stranici objavio korekcije impakt faktora za 2019. Postavljena je lista časopisa koja će se ažurirati dva puta nedeljno. Nakon zaključivanja obrade podataka i publikovanja konačnih lista na stranici izdavača, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici (odeljak 2019 Data Update u okviru June 29, 2020) mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 13.07.2020.)

Impakt faktori za naše časopise u 2019. godini

Naslov 2016 2017 2018 2019
Acta Veterinaria - Beograd Title Suppr. 0.604 0.656 0.693
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.762 0.887  0.967 1.500
Archives of Biological Sciences 0.352 0.648  0.554 0.719
Botanica Serbica       0.460
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.664 0.944 0.806 0.720
Computer Science and Information Systems 0.837 0.613 0.620 0.927
Filomat 0.695 0.635 0.789 0.848
Genetika 0.351 0.392 0.459 0.403
Hemijska industrija 0.459 0.591 0.566 0.407
Int Journal of Electrochemical Science 1.469 1.369 1.284 1.573
Journal of Medical Biochemistry 1.148 1.378 2.000 Title Suppr.
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.804 1.400 0.859 1.134
Journal of the Serbian Chemical Society 0.822 0.797 0.828 1.097
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 3.139 2.580 2.126 1.949
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.620 0.429 0.614 1.057
Panoeconomicus 0.444 0.438 0.594 0.508
Processing and Application of Ceramics 1.070 1.152 0.976 0.968
Psihologija 0.333 0.396 0.545 0.333
Publications de l Institut Mathematique-Beograd ESCI ESCI ESCI ESCI
Science of Sintering 0.736 0.667 0.885 1.172
Serbian Astronomical Journal 0.529 0.840 0.833 0.565
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.253 0.300 0.299 0.142
Thermal Science 1.093 1.431 1.541 1.574
Vojnosanitetski pregled 0.367 0.405 0.272 0.152

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 01.07.2020.)

Podrška izdavača i besplatan pristup sadržajima usled COVID-19 virusa

Usled pandemije izazvane COVID-19 virusom veliki broj izdavača je pružio podršku korisnicima otvaranjem pristupa sadržajima. Veliki broj radova odnosi se na najnovije informacije i istraživanja povodom COVID-19.

Na sledećem linku se nalazi PDF sa svim dostupnim sadržajima.

(objavljeno 13.05.2020.)

Izrada izveštaja o citiranosti autora

Obaveštavamo sve zainteresovane korisnike da Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković i Biblioteka Matice srpske i u vanrednim okolnostima redovno obrađuju sve zahteve korisnika i izrađuju izveštaje o citiranosti autora.
Detaljnije informacije i kontakt podaci kolega mogu se videti na našoj stranici Citiranost autora.

(objavljeno 12.05.2020.)

Rad istraživača iz Srbije povodom COVID-19 virusa

Sa velikim zadovoljstvom želimo da informišemo naučno-istraživačku zajednicu o radu povodom COVID-19 virusa. Rad je prihvaćen za štampu u Vojnotehničkom glasniku (ISSN 0042-8469), biće objavljen u svesci broj 2 i uskoro vidljiv i na stranici časopisa.
U radu je primenjen metod francuskog matematičara iz 1837. godine o broju zaraženih i u celosti ga možete pročitati na nekom od sledeća dva linka: link 1 i link 2.

Preporučujemo i:

 • zanimljivi video profesora Tom Britona, koji je u martu objavila Vetenskapens Hus,
 • Puškinovu pesmu iz 1827. godine, koju je napisao nalazeći se u karantinu zbog kolere.

(objavljeno 15.04.2020.)

COVID-19 – podaci i istraživanja

Kako bismo razumeli rizike koje sa sobom nosi pandemija COVID-19, važan, ako ne i najvažniji faktor su informacije koje dobijamo. One moraju biti pouzdane, precizne, a izvori verodostojni i lako proverljivi. Centar za promociju nauke (CPN) na svojoj veb stranici donosi obimnu bazu podataka i istraživanja koje je prikupila i sistematizovala naučna onlajn publikacija Our World in Data

Kompletan članak o tekućoj pandemiji možete pročitati na zvaničnoj stranici CPN-a - elementarium.cpn.rs.

(objavljeno 10.04.2020.)

Sigurnosna zaštita

Poštovani korisnici,
Povodom učestalih prijava korisnika ukazujemo vam na mogućnost pojave sledeće situacije:
Ukoliko vam je na računaru instalirana neka vrsta sertifikata za autentifikaciju (elektronski potpis i sl.), moguće je da vam se, prilikom dolaska na KoBSON stranicu, prikaže poruka kao na slici dole. U tom slučaju potrebno je da odaberete opciju "Cancel" kako biste nesmetano pristupili KoBSON stranici.

(objavljeno 26.03.2019.)

Obaveštenje o promenama u podešavanju AMRES proxy servisa

Obaveštavamo korisnike proxy servera Univerziteta u Beogradu da će, usled puštanja u rad nove generacije proxy uređaja, od 1. marta 2019. godine serveri sa IP adresama 147.91.1.44 i 147.91.1.45 biti deaktivirani. Molimo korisnike da u svojim internet pretraživačima podese neke od postojećih IP adresa (147.91.1.41-147.91.1.43) kako bi imali neometan pristup KoBSON servisima. Uputstvo za podešavanje proxy servera možete pronaći na stranici Načini pristupa, a detaljnije informacije u vezi sa ovim promenama možete pronaći na stranicama AMRES-a.

(objavljeno 01.03.2019.)

Obaveštenje uredništva časopisa Psihologija

Časopis Psihologija obaveštava javnost da su nepoznata lica registrovala veb sajt koji se lažno predstavlja kao sajt časopisa Psihologija. Ova lica takođe šalju mejlove naučnicima širom sveta lažno se predstavljajući kao urednik časopisa prof. dr Vladimir Hedrih i zamenik urednika prof. dr Vanja Ković (na sajtu navedeni kao Vladimir Hadrih i Vanja Kowić), obećavajući brzo publikovanje radova u zamenu za novac. Na svom sajtu koriste ISSN broj časopisa Psihologija, kopije arhive časopisa (koje svako može da preuzme, jer su Open Access) i kopirali su velike delove sadržaja sajta Psihologije.

Redakcija časopisa Psihologija, kao i Društvo psihologa Srbije preduzimaju sve raspoložive zakonske mere da se ovaj sajt zatvori i takve aktivnosti obustave. Međutim, dok se to ne desi molimo sve da imaju u vidu sledeće činjenice:

 • Jedina veb stranica časopisa Psihologija je ona na sajtu Društva psihologa Srbije - http://dps.org.rs/psihologija-journal, kojoj se može pristupiti i ukucavanjem domena časopisa – www.psihologijajournal.org.rs. Međutim stranica istog imena bez ".rs" ne pripada nama! Arhive objavljenih brojeva su hostovane na doiSerbia, na Scindeksu , ali i na više drugih servisa koji su sami preuzeli radove. Radovi u Psihologiji se objavljuju pod Creative Commons licencom, što znači da su slobodni za preuzimanje i prenošenje. Činjenica da se na sajtu nalaze radovi objavljeni u Psihologiji ne ukazuje da se radi o sajtu časopisa Psihologija.
 • Psihologija ne traži novac za objavljivanje radova, niti bilo šta naplaćuje u vezi objavljivanja rada u Psihologiji.
 • Psihologija izlazi na 3 meseca, a ne mesečno.
 • Radovi podneti za objavljivanje u Psihologiji prolaze višestepenu recenzentsku proceduru, koja traje koliko traje. Mejlovi u kojima se obećava objavljivanje rada u roku od 2 nedelje su lažni.
 • Konačno - radovi se u Psihologiju podnose isključivo preko online uređivačkog sistema Assistant - http://aseestant.ceon.rs/index.php/psi/login, nikako slanjem na bilo koju mejl adresu.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija
prof. dr Vladimir Hedrih

(objavljeno 29.01.2019.)

Neophodna podešavanja

Usled povećanog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu na našem sajtu obaveštavamo korisnike da je problem nastao usled unapređenja portala inostranih izdavača na sigurniju verziju. Za prevazilaženje ovog problema neophodno je obrisati keš i istoriju iz memorije Internet pregledača kako bi se nesmetano pristupalo KoBSON servisima.
uputstvo za Mozilla Firefox
uputstvo za Google Chrome

(objavljeno 24.04.2018.)