za Mlade istraživače

povećaj font smanji font

Edukacija stipendista Ministarstva nauke

U toku 2008. godine počeo je sa radom poseban program namenjen mladim istraživačima koji je obuhvatio doktorante - stipendiste Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Cilj programa je da se mladi istraživači, na početku svoje naučne karijere, obuče za korišćenje svih servisa KoBSON-a, kao i da se upoznaju sa osnovnim pojmovima vezanim za naučno publikovanje i vrednovanje.

 

2015

Krajem oktobra 2015. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

Beograd 26., 27. i 28. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd
(od 10.00 do 17.00 h)


Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2015. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraživanje elektronskih časopisa po naslovu, naučnoj disciplini i ključnim rečima, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3,746 Kb)
 3. Knjige i doktorske disertacije: Digitalni repozitorijumi, e-knjige i e-teze i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 4,434 Kb)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5,570 Kb)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Otvoreni pristup naučnim informacijama, autorska prava i kreiranje lične elektronske biblioteke, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1,724 Kb)
 6. Profil istraživača, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2,926 Kb)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Načini pristupa KoBSON servisima, Snežana Kladar (PDF na srpskom, 1,083 Kb)

 
Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu:)

 

2014

Sredinom oktobra 2014. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

Beograd14., 15. i 16. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd
(od 10.00 do 17.00 h)

Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2014. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2014 (PDF na srpskom 960 Kb)


Program seminara za stipendiste

 1. Elektronski izvori informacija u nauci - značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti, Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 1,473 Kb)
 2. Pretraživanje elektronskih časopisa po naslovu, naučnoj disciplini i ključnim rečima, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3,063 Kb)
 3. Pretraživanje monografskih publikacija - e-knjiga i e-teza, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 4,321 Kb)
 4. Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 4,433 Kb)
 5. Srpski citatni indeks - namena i upotreba, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 603 Kb)
 6. Otvoreni pristup naučnim informacijama - časopisi i digitalni repozitorijumi, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1,466 Kb)
 7. Autorsko pravo i CC standardi, Nevenka Antić, (PDF na srpskom, 259 Kb)
 8. Načini pristupa KoBSON servisima, Snežana Kladar, (PDF na srpskom, 1,033 Kb)


Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu:)

2013

Krajem oktobra 2013. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

Beograd21., 22. i 23. oktobar, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd
(od 10.00 do 17.00 h)

Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2013. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.

Poželjno je pročitati knjigu dr Stele Filipi-Matutinović: Naučne informacije u Srbiji - protok, dostupnost, vrednovanje, 2013 (PDF na srpskom 2,284 Kb)


Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
 2. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1,800 KB)
 3. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1,074 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2,200 KB)
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1,513 KB)
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 337 KB)


Fotografije sa seminara postavljene su na KoBSON Facebook stranicu:)

Zanimljivost:
Da stipendisti doktoranti čitaju i uče i kada nisu na fakultetima i institutima pokazuje i brojka od 24.275 udaljenih pristupa koja su realizovana tokom 2012. godine.

Na sajtu PhD Comics mogu se naći duhovite situacije u kojima se nalazi svaki student doktorant. Pogledajte u trenucima odmora (ako ih ima), i sigurno će Vas ohrabriti da nastavite dalje.

Postoji odličan flajer za pridruživanje i podršku Open Access-u, kao i stranica na kojoj možete pronaći 10 načina za pomoć i unapređenje publikovanja u Open Access režimu.

2012

Krajem juna 2012. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

Beograd25., 26. i 27. juni, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd
(od 10.00 do 17.00 h)

Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2012. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 1.92 MB)


Vodič za citiranje

Na sajtu biblioteke Doma kulture Studentski grad postavljena je stranica sa vodičem za citiranje. Detaljno su obrađeni najfrekventniji citatni stilovi (APA, MLA, Čikago, CSE), kao i teoretska pitanja o tome šta je citiranje, šta treba citirati, zašto i kako citirati.

2011. godina

Krajem maja i početkom juna 2011. godine biće održan jednodnevni edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

Beograd26. i 27. maj i 3. i 6. juni, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd
(od 10.00 do 17.00 h)

Neophodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2011. god). U e-mail-u obavezno navesti dva najprihvatljivija terimina za pohađanje seminara (zbog ograničenog broja mesta u elektronskoj učionici). Stipendisti koji se prijave biće obavešteni o konačnom rasporedu pohađanja edukacije putem e-mail-a.
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 1.92 MB)

Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
 2. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1,074 KB)
 3. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1,800 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2,200 KB)
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1,513 KB)
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 337 KB)

Na sajtu PhD Comics mogu se naći duhovite situacije u kojima se nalazi svaki student doktorant. Pogledajte u trenucima odmora (ako ih ima), i sigurno će Vas ohrabriti da nastavite dalje.

Postoji odličan flajer za pridruživanje i podršku Open Access-u, kao i stranica na kojoj možete pronaći 10 načina za pomoć i unapređenje publikovanja u Open Access režimu.

2010. godina

Tokom maja meseca 2010. godine biće održan edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su:

Beograd6. i 7. maj, Narodna biblioteka Srbije, Elektronska učionica, Skerlićeva 1, Beograd (početak: 9.00)
Niš12. maj, Mašinski fakultet, Inovacioni centar za informacione tehnologije, VI sprat, Aleksandra Mevedeva 14, Niš (početak: 10.00)
Novi_Sad19. maj, Pravni fakultet, Elektronska učionica (Krilo D, Mezanin), Trg Dositeja Obradovića 1, Novi Sad (početak: 9.30)

Stipendisti iz Kragujevca i Kosovske Mitrovice mogu da izaberu njima najpovoljniju lokaciju.

Neohodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2010. god). U e-mail-u obavezno nevesti grad i datum pohadjanja seminara.
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 2.35 MB)

Na sajtu PhD Comics mogu se naći duhovite situacije u kojima se nalazi svaki student doktorant. Pogledajte u trenucima odmora (ako ih ima), i sigurno će Vas ohrabriti da nastavite dalje.

Slike sa edukacije (kao i srećne dobitnike KoBSON kišobrana) možete pogledati na Facebook stranici KoBSON-a.

2009. godina

Tokom oktobra meseca 2009. godine biće održan edukativni seminar o korišćenju KoBSON servisa namenjen ovogodišnjim stipendisti Ministarstva nauke. Termini su:

Niš8. oktobar, 9.30Mašinski fakultet u Nišu, VI sprat
Novi Sad14. oktobar, 9.00Medicinski fakultet u Novom Sadu, elektronska učionica
Beograd27. i 28. oktobar, 9.00Narodna biblioteka Srbije, Skerlićeva 1, elektronska učionica


Stipendisti iz Kragujevca i Kosovske Mitrovice mogu da izaberu njima najpovoljniju lokaciju.

Neohodno je da svaki pozvani stipendista potvrdi svoje učešće e-mail-om na kobson@nb.rs (Subject: Edukacija stipendista 2009). U e-mail-u obavezno nevesti grad i datum pohadjanja seminara
Poželjno je pročitati tekst za kurs, članak (PDF na srpskom 2 MB)

2008. godina

Edukativni seminar pod nazivom ELEKTRONSKI IZVORI INFORMACIJA U NAUCI - značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti, u trajanju od 8 časova, prošlo je 209 stipendista podeljenih po grupama prema naučnim disciplinama. Seminar je održan u elektoronskoj učionici Narodne biblioteke Srbije.

Program seminara za stipendiste

 1. Promene u sistemu komunikacije u nauci: od štampanih publikacija do elektronskih (DOI); uloga sva tri učesnika: istraživači, izdavači, bibliotekari; kako to funkcioniše u Srbiji i koliko to košta; detaljno o KoBSON stranici (posebno: IF, WoS), Google alati (Translate, Schoolar, Patents), (Biljana Kosanović)
 2. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); Međubibliotečka pozajmica, e-brary, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, (Dejana Kavaja-Stanišić)
 3. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: baze prema disciplinama; agregatori, korišćenje alerta, (Tatjana Timotijević)
 4. Vrednovanje naučnog rada rangiranje naučnih institucija i pojedinaca prema bibliometrijskim indikatorima; bibliometrijski zakoni (Lotkin i Bredfordov); citatni indeksi Thomson ISI; nove mere uticajnosti (H-index); drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, (Aleksandra Popović)
 5. OA i autorska prava Pokret za slobodni pristup informacijama – OA (osnovni principi; Green i Gold Road), digitalni repozitorijumi - institucionalni, nacionalni, prema disciplinama; repozitorijumi sa otvorenim pristupom DOAJ, DOAR, ROAR; Autorska prava i njihova zaštita u doba interneta; zakon o autorskim pravima; Creative Commons Licence (Stela Filipi-Matutinović, Tatjana Brzulović-Stanisavljević)
 6. Načini pristupa KoBSON-u: pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; načini pristupa KoBSON stranici, (Biljana Kosanović)

Svim polaznicima je omogućeno dobijanje Licence za udaljeni pristup u ograničenom trajanju (do isteka stipendije). To znači da stipendisti mogu da koriste resurse KOBSON-a u punom obimu tj. da pretražuju i preuzimaju članke u punom tekstu, za one časopise i knjige za koje je to moguće. Lična licenca omogućava stipendistima da budu nezavisni od pristupa akademskoj mreži, već mogu KOBSON resursima da pristupaju od kuće ili sa bilo koje druge lokacije.

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije