Kategorizacija časopisa

povećaj font smanji font

Kategorizacija domaćih časopisa


U okviru programa "Bibliometrijska analiza i preliminarna kategorizacija domaćih naučnih časopisa" jednom godišnje objavljuju se rezultati u obliku interaktivnog web izveštaja pod nazivom Bibliometrijski izveštaj o časopisima. Detaljan opis ovog programa dostupan je na veb stranici CEON-a, gde se pored popisa svih pokazatelja nalazi i način njihovog izračunavanja.

Konačnu odluku o kategorizaciji časopisa koji izlaze u Srbiji, donosi Ministar, na predlog Matičnih naučnih odbora u okviru Ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Za sva pitanja u vezi bodovanja naučnih radova obratite se analitičarima za pojedinačne naučne discipline: za osnovna istraživanja i tehnološki razvoj.

U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva Ministarstvo je donelo Akt o uređivanju naučnih časopisa.

Kategorizacija časopisa (preuzeta sa veb stranica Ministarstva nauke)

naučna oblast2006200820092010201120122013
Referisani u Web of Sciencelistalista
Fizikalistalistalistalistalista
Hemijalistalistalistalistalista
Matematika i mehanikalistalistalista
Matematika, računarske nauke i mehanikalistalista
Medicinalistalistalistalistalista
Biologijalistalistalistalistalista
Geonauke i astronomijalistalistalistalistalista
Elektronika i telekomunikacijelistalistalista
Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologijelistalista
Industrijski softver i informatikalistalistalista
Mašinstvolistalistalistalistalista
Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvolista
listalistalistalista
Energetske tehnologije i rudarstvolistalista
Energetska efikasnostlistalista
Energetika, rudarstvo i energetska efikasnostlistalistalista
Materijali i hemijske tehnologijelistalistalistalistalista
Biotehnologija i agroindustrija (poljoprivreda)listalistalistalistalista
Zaštita i korišćenje voda u Srbijilistalistalista
Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduhalistalista
Društveno-humanističke naukelistalista
Društvene naukelistalistalistalistalista
Istorija, arheologija, etnologija i istorija umetnostilistalistalistalistalista
Književnost i jeziklistalistalistalistalista

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije