Referisani časopisi

povećaj font smanji font

U okviru redovne aktivnosti KoBSON prati dostupnost časopisa koji izlaze u Srbiji u međunarodnim bazama podataka, kao i klasifikaciju domaćih časopisa na stranicama Ministarstva nauke.

Referisani u Web of Science (WoS)
Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)
Referisani u Scopus-u
Referisani u Medline-u
Kategorizacija časopisa na veb stranici Ministarstva nauke

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Svake godine Thomson Reuters procenjuje oko 2.000 novih časopisa za referisnje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Ta evaluacija je besplatna, i obuhvata striktno definisane kriterijume. Nakon početnog prijavljivanja, potrebno je poslati naredne tri sveske neposredno nakon objavljivanja.

Istovremeno, postoje jasno definisani kriterijumi za izbor zbornika sa konferencija koji će se referisati u bazi - Thomson Reuters Conference Proceedings Selection Process.


Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)

Naslov20092010201120122013
Acta Veterinaria - Beograd0.1790.1690.1670.2580.133
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
0.6450.7540.8870.708
Archives of Biological Sciences0.2380.3560.3600.7910.607
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
0.5800.6100.5330.659
Computer Science and Information Systems

0.3240.6250.5490.575
Filomat
0.1010.4210.7140.753
Genetika

0.4400.3720.492
Hemijska industrija0.1170.1370.2050.4630.562
Int Journal of Electrochemical Science2.1752.8083.729Title Suppressions1.956
Journal of Medical Biochemistry

0.6101.0840.721
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B0.5481.2941.3171.4351.135
Journal of the Serbian Chemical Society0.8200.7250.8790.9120.889
MATCH-Comm Math Comp Chemistry3.2173.2912.1611.7681.829
Nuclear Technology and Radiation Protection
0.7061.1591.000Title Suppressions
Panoeconomicus
0.0780.3960.4000.778
Psihologija0.0820.1410.2790.2920.188
Publications de l Institut Mathematique-Beograd


0.1950.152
Science of Sintering0.4860.4030.2740.2780.444
Serbian Astronomical Journal1.100
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
0.1940.1900.2280.169
Thermal Science0.4070.7060.7790.8380.962
Vojnosanitetski pregled
0.1990.1790.2100.269

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.


Referisani u Scopus-uNaziv časopisa
Period
1 Acta chirurgica Iugoslavica 1997-
2 Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009-
3 Acta Orthopaedica Iugoslavica
4 Acta Periodica Technologica 2010-
5 Acta Stomatologica Naissi 2009-
6 Acta Veterinaria 1996-
7 Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007-
8 Archive of Oncology 1997-
9 Archives of Biological Sciences 2008-
10 Archives of Gastroenterohepatology 2007-
11 Arhiv za Farmaciju 2009-
12 Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences Mathematiques 2007-
13 Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008-
14 Children's Pulmonology
15 Computer Science and Information Systems 2008-
16 Economic Annals 2007-
17 FME Transactions 2011-
18 Gastroenterohepatoloski Arhiv
19 Geographica Pannonica 2012-
20 Glas Srpske Academija Nauka i Umetnosti Odeljenje Mediciniskich Nauka
21 Godisnjak Vojnomedicinske akademije = Annual of the Military Medical Academy
22 Helia 2007-
23 Hemijska Industrija 2008-
24 International Journal of Electrochemical Science 2006-
25 International Journal of Industrial Engineering and Management 2012-
26 Journal of Applied Engineering Science/Istrazivanja i Projektovanja za Privredu 2006-
27 Journal of Medical Biochemistry 2007-
28 Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007-
29 Journal of Philosophy ARHE 2012-
30 Journal of the Serbian Chemical Society 1996-
31 Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2012-
32 Jugoslovenska Medicinska Biokemija
33 Kragujevac Journal of Mathematics 2011-
34 Match
35 Matematicki Vesnik 1999-
36 Medicinski Casopis 2010-
37 Medicinski Glasnik 2006-
38 Medicinski pregled 1964-
39 Medicus
40 Microwave Review 2012-
41 Novi Sad Journal of Mathematics 2011-
42 Nuclear Technology and Radiation Protection 2008-
43 Panoeconomicus 2009-
44 Plucne Bolesti
45 Plucne Bolesti i Tuberkuloza
46 Psihologija 2008-
47 Publications de l'Institut Mathematique 2007-
48 Publikacije Elektrotehnickog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija Matematika
49 Serbian Astronomical Journal 2007-
50 Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008-
51 Serbian Journal of Management 2014-
52 Sociologija 2007-
53 Spatium 2011-
54 Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 1950-
55 Stanovnistvo 2007-
56 Thermal Science 2007-
57 Tribology in Industry 1997-
58 Vojnosanitetski Pregled 1949-
59 Yugoslav Journal of Operations Research 2008-
60 Yugoslav Survey
61 Zbornik Instituta za Pedagoska Istrazivanja 2007-
62 Zbornik. Vojnomedicinska akademija (Yugoslavia)

Dodatak: Prethodni periodi

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje u Scopus-u


Svake godine za evaluaciju se prijavi preko 1200 časopisa pri čemu je prolaznost oko 50%. Procedura selekcije časopisa za referisanje u Scopus-u podrazumeva dve faze. Prva faza je pre-evaluacija i traje oko nedelju dana nakon čega se uredništvu časopisa vraća informacija o tome šta je potrebno korigovati u časopisu da bi proces bio nastavljen. Nakon potrebnih ispravki časopis se šalje u drugu fazu - evaluaciju. Evaluacija traje oko godinu dana, nakon čega sledi informacija da li je časopis prihvaćen za referisanje u ovoj indeksnoj bazi. Detaljne informacije o značaju, proceduri prijavljivanja i selekciji za referisanje časopisa u Scopus-u možete pročitati na sledećoj stranici Scopus submission. Na stranici: Transparent content policy and selection criteria publikovani su kriterijumi selekcije, kao i forma za prijavu časopisa: Scopus Title Suggestion Form. Dodatne informacije: Scopus title evalution process and selection criteria.

Referisani u Medline-u

Naziv časopisa
1Acta chirurgica Iugoslavica
2Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka
3Medicinski pregled
4Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
5Vojnosanitetski pregled

O proceduri za prijavljivanje časopisa možete pročitati na stranici o Medline-u.

Detaljne informacije o Kategorizaciji časopisa na veb stranici Ministarstva nauke nalaze se na stranici Kategorizacija časopisa.


KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije