Referisani časopisi

povećaj font smanji font

U okviru redovne aktivnosti KoBSON prati dostupnost časopisa koji izlaze u Srbiji u međunarodnim bazama podataka, kao i klasifikaciju domaćih časopisa na stranicama Ministarstva nauke.

Referisani u Web of Science (WoS)
Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)
Referisani u Medline-u
Kategorizacija časopisa na veb stranici Ministarstva nauke

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Svake godine Thomson Reuters procenjuje oko 2.000 novih časopisa za referisnje u WoS, a nivo prolaznosti je do 10%-12%. Ta evaluacija je besplatna, i obuhvata striktno definisane kriterijume. Nakon početnog prijavljivanja, potrebno je poslati naredne tri sveske neposredno nakon objavljivanja.

Istovremeno, postoje jasno definisani kriterijumi za izbor zbornika sa konferencija koji će se referisati u bazi - Thomson Reuters Conference Proceedings Selection Process.


Referisani u Journal Citation Report-u (JCR)

Naslov20092010201120122013
Acta Veterinaria - Beograd0.1790.1690.1670.2580.133
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
0.6450.7540.8870.708
Archives of Biological Sciences0.2380.3560.3600.7910.607
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
0.5800.6100.5330.659
Computer Science and Information Systems

0.3240.6250.5490.575
Filomat
0.1010.4210.7140.753
Genetika

0.4400.3720.492
Hemijska industrija0.1170.1370.2050.4630.562
Int Journal of Electrochemical Science2.1752.8083.729Title Suppressions1.956
Journal of Medical Biochemistry

0.6101.0840.721
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B0.5481.2941.3171.4351.135
Journal of the Serbian Chemical Society0.8200.7250.8790.9120.889
MATCH-Comm Math Comp Chemistry3.2173.2912.1611.7681.829
Nuclear Technology and Radiation Protection
0.7061.1591.000Title Suppressions
Panoeconomicus
0.0780.3960.4000.778
Psihologija0.0820.1410.2790.2920.188
Publications de l Institut Mathematique-Beograd


0.1950.152
Science of Sintering0.4860.4030.2740.2780.444
Serbian Astronomical Journal1.100
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
0.1940.1900.2280.169
Thermal Science0.4070.7060.7790.8380.962
Vojnosanitetski pregled
0.1990.1790.2100.269

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

Referisani u Medline-u

Naziv časopisa
1Acta chirurgica Iugoslavica
2Glas. Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka
3Medicinski pregled
4Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
5Vojnosanitetski pregled

O proceduri za prijavljivanje časopisa možete pročitati na stranici o Medline-u.

Detaljne informacije o Kategorizaciji časopisa na veb stranici Ministarstva nauke nalaze se na stranici Kategorizacija časopisa.


KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije