Dobrodošli u KoBSON

povećaj font smanji font

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Pet NE naučnog izdavaštva

U saradnji nekoliko institucija iz Kine (CAST (The Chinese Association for Science and Technology), Ministarstvo prosvete Kine, Ministarstvo nauke i tehnologije Kine itd.) objavljena je politika „Pet NE naučnog izdavaštva“ što predstavlja suštinu svakog ozbiljnog naučno-istraživačkog rada i ukoliko ih se autori pridržavaju neće imati problema sa etičkim kodeksom koji naučni časopisi propisuju. U okviru ovih „pet NE“ nalaže se da autori ne treba da angažuju treću osobu koja će rad pisati u njihovo ime, koja će rad poslati uredništvu u autorovo ime, koja će menjati na bilo koji način sadržaj rada i sl.
Link ka celoj objavi može se pronaći na sledećoj strani, kao i link ka pdf-u politike.

(objavljeno 21.10.2016.)

Open Access Week 2016

Tema devete po redu međunarodne nedelje otvorenog pristupa (Open Access Week) koja će trajati od 24.10. do 30.10.2015. godine je "Open in action". Organizator ove manifestacije SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) najavljuje da je ovogodišnja Nedelja otvorenog pristupa posvećena konkretnim akcijama ka otvorenom pristupu i da treba pozvati sve da učestvuju.
Napravljen je portal gde se može ukazati koje konkretne korake ste spremni da preduzmete kao čin podrške ovogodišnjoj manifiestaciji.
Više informacija nalazi se na zvaničnom sajtu manifestacije www.openaccessweek.org, dok na portalu OpenAIRE možete pronaći listu oranizovanih vebinara zakazanih za celu nedelju.

(objavljeno 20.10.2016.)

Projekat "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia"

Dosadašnje aktivnosti i dostignuća

Na blogu međunarodnog konzorcijuma EIFL objavljen je tekst o "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia" - projektu koji je finansiran od strane ovog međunarodnog konzorcijuma, a koji u Srbiji realizuje KoBSON. Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, kao vođa projekta govori o podršci naučnim časopisima iz Srbije i kakva su dosadašnja iskustva. Jedna od prvih aktivnosti koja je sprovedena na projektu jeste anketa koja je poslata svim naučnim časopisima u Srbiji (što je više od 500). Anketu je popunilo 250, što je oko polovine aktivnih časopisa i ova cifra predstavlja veliki uspeh.
Više o aktivnostima i dosadašnjim dostignućima pročitajte na EIFL blogu.

(objavljeno 29.08.2016.)

Šangajska lista za 2016. godinu

Univerzitet u Beogradu se ove godine našao među 300 najboljih svetskih univerziteta na prestižnoj Šangajskoj listi. Ova lista nema formalni karakter, ali predstavlja stvar prestiža u vezi sa naučno-istraživačkim radom i uticajem na nauku pojedinačnih univerziteta na svetskom nivou. Saznajte više na: The 2016 Academic Ranking of World Universities.

(objavljeno 15.08.2016.)

Izmene na KoBSON portalu u skladu sa novim Pravilnikom o vrednovanju

Obaveštavamo korisnike da su prema instrukcijama Ministarstva nauke, a na osnovu Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, "Sl. glasnik RS", br. 24/2016, izvršene potrebne izmene i dopune na KoBSON stranici.

Izmene koje su izvršene u bazi EleČas odnose se na nov način kategorizacije naučnih časopisa u odnosu na vrednost IF i rang u Journal Citation Reports (JCR) bazi.

S obzirom da je novim Pravilnikom predviđena i kategorizacija časopisa na osnovu referisanja u okviru servisa SJR - SCImago Journal & Country Rank, na KoBSON portalu oformljena je nova stranica, u okviru odeljka Možda vam zatreba - Vrednovanje - SJR - SCImago, na kojoj se nalaze značajne informacije u vezi SJR - SCImago servisa, tabela časopisa iz Srbije referisanih u SJR - SCImago, kao i kompletne liste časopisa referisanih u ovoj bazi od 1999. godine. 

(objavljeno 11.07.2016.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2015.

Thomson Reuters (TR) je na svojoj stranici objavio prve korekcije impakt faktora. Postavljena je lista časopisa koja će se, do septembra, ažurirati na nedeljnom nivou. Nakon zaključivanja obrade podataka, i publikovanja konačnih lista na TR stranici, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 22.06.2016.)

Objavljen Impakt faktor časopisa za 2015. godinu

Danas je Thomson Reuters u bazi Journal Citation Reports (JCR) objavio podatke o impakt faktoru (IF) časopisa za 2015. godinu. Podaci su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Thomson Reuters -> Title Suppressions.

Časopisi koje je Thomson Reuters prestao da referiše u WoS- u u prethodnih 12 meseci:
Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Science Citation Index Expanded (SCIe)
Social Sciences Citation Index (SSCI)

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:
Lista časopisa

ili je promenjen ISSN:
Lista časopisa

(objavljeno 14.06.2016.)

Impakt faktori za naše časopise u 2015. godini

Naslov 2011 2012 2013 2014 2015
Acta Veterinaria - Beograd 0.167 0.258 0.133 0.375 0.741
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.754 0.887 0.708 0.860 0.787
Archives of Biological Sciences 0.360 0.791 0.607 0.718 0.367
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.610 0.533 0.659 0.892 0.617
Computer Science and Information Systems 0.625 0.549 0.575 0.477 0.623
Filomat 0.421 0.714 0.753 0.638 0.603
Genetika 0.440 0.372 0.492 0.347 0.308
Hemijska industrija 0.205 0.463 0.562 0.364 0.437
Int Journal of Electrochemical Science 3.729 Title Suppressions 1.956 1.500 1.692
Journal of Medical Biochemistry 0.610 1.084 0.721 1.045 0.742
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.317 1.435 1.135 0.832 1.239
Journal of the Serbian Chemical Society 0.879 0.912 0.889 0.871 0.970
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 2.161 1.768 1.829 1.466 3.858
Nuclear Technology and Radiation Protection 1.159 1.000 Title Suppressions 0.560 0.372
Panoeconomicus 0.396 0.400 0.778 0.770 0.412
Processing and Application of Ceramics         0.944
Psihologija 0.279 0.292 0.188 0.232 0.474
Publications de l Institut Mathematique-Beograd   0.195 0.152 0.270 Dropped
Science of Sintering 0.274 0.278 0.444 0.575 0.781
Serbian Astronomical Journal     1.100 0.704 0.429
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.190 0.228 0.169 0.233 0.277
Thermal Science 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939
Vojnosanitetski pregled 0.179 0.210 0.269 0.292 0.355

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 14.06.2016.)

Polaganje svezaka u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih naučnih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Detaljnije informacije na stranici Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

(objavljeno 27.08.2015.)

KoBSON projekat je podržan od strane Ministarstva nauke Republike Srbije