Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Povodom servisa Dositej i Naši u WoS

Usled velikog broja mejlova koje svakodnevno dobijamo od korisnika, utvrđujemo da postoji nedovoljno razumevanje celokupnog sistema implementacije Dositej informacionog sistema, i uloge servisa Naši u WoS, stoga vas obaveštavamo o sledećem:

  • Dositej je servis koji razvija Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za svoje potrebe
  • Dositej servis je još uvek u fazi izrade i implementacije
  • Po implementaciji Dositej servisa, u saradnji Ministarstva i istraživača, istraživači će imati obavezu da u Dositej sistemu urede svoje kompletne bibliografije (listu svih objavljenih radova za period koji Ministarstvo naloži)
  • Nakon kompletiranja bibliografija istraživača (od strane samih istraživača), Ministarstvo će iskoristiti podatke iz servisa Naši u WoS za dopunu zapisa onih radova koji su navedeni u bibliografiji istraživača a nalaze se u Naši u WoS (dakle, za dopunu zapisa o radovima koji su referisani u Web of Science bazi, i preuzeti su i vidljivi u servisu Naši u WoS).
  • Iz servisa Naši u WoS za dopunu zapisa preuzimaju se linkovi koji vode do sledećih podataka o radu: ka zapisu o radu u Web of Science servisu, ka punom tekstu rada, ka podacima o Impakt faktoru i rangu časopisa u kome je rad objavljen.

U ovako koncipiranom sistemu, KoBSON nije odgovoran za kompletnost bibliografija autora u sistemu Dositej. Odgovornost će biti na autorima da što preciznije i tačnije navedu svoje bibliografije radova. Podaci iz Naši u WoS će poslužiti kao pomoćni izvor za dopunu podataka o radovima koje je autor naveo u svojoj bibliografiji, a koji su zastupljeni u bazi Naši u WoS, i služiće kao pomoćni alat navedenom Ministarstvu.

(objavljeno 13.11.2017.)

Obaveštenje povodom Dositej Informacionog sistema i Naši u WoS

Obaveštavamo vas da je KoBSON uspostavio saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju uspostavljanja Dositej Informacionog sistema
Ministarstvo koristi podatke iz baze Naši u WoS za ujednačavanje podataka o autorima i njihovim radovima zastupljenim u Dositej Informacionom sistemu. 
Pozivamo sve istraživače da pregledaju svoje liste u servisu Naši u WoS i pošalju nam zahtev za eventualne korekcije podataka. Zahtev se može poslati putem linka "Ispravka" kojim je opremljen svaki zapis u bazi Naši u WoS ili putem mejla na adresu kobson@nb.rs
Potpuni i tačni podaci su naš zajednički cilj i u interesu su celokupne naučno-istraživačke zajednice Srbije.

Samo radi podsećanja:
Kriterijum za izbor radova koji pripadaju bazi formiran je tako što su iz WoS-a preuzeti svi članci u kojima su autori naveli adresu institucije u Srbiji kao svoju afilijaciju (a publikovani su od 2000. godine do danas).

(objavljeno 25.10.2017.)

Korekcija Impakt faktora za 2016.

Baza EleČas je ažurirana sa novim vrednostima Impakt Faktora (IF) i pozicijama časopisa.

Naslovi časopisa koji su dobili impakt faktor za 2016. godinu u septembru 2017. godine, a bili su izostavljeni iz JCR-a objavljenog u junu 2017.

Vrednost IF časopisa koji izlaze u Srbiji nije se promenila.

(objavljeno 03.10.2017.)

Kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2015. i 2016. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo kategorizaciju domaćih naučnih časopisa za 2015. i 2016. godinu.
Liste kategorizacija domaćih naučnih časopisa za period od 2006. do 2016. godine možete pogledati i na KoBSON stranici Kategorizacija domaćih časopisa

(objavljeno 28.07.2017.)

Unapređen sajt Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo korisnike da je da je stranica Digitalnog repozitorijuma Narodne biblioteke Srbije unapređena.

U “Kutku za urednike”, u meniju – Video i materijali sa predavanja, postavljeni su video zapisi sa radionica održanih tokom realizacije projekta “Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia”. Pristup je ograničen i omogućen je autorizovanim korisnicima (predstavnicima uredništava časopisa koji su dostupni u režimu otvorenog pristupa). Za pristup su neophodni korisničko ime i šifra. Kako biste dobili neophodne podatke, potrebno je poslati zahtev, putem mejla, na adresu repozitorijum@nb.rs.

Dodatno, kao rezultat eIFL projekta napisana je i elektronski objavljena monografska publikacija “Open Access Journals in Serbia: Policies and Practices”. Publikacija daje presek stanja naučnog izdavaštva u Srbiji, izvedenog na osnovu sprovedene ankete u kojoj je učestvovalo preko 150 uredništava. Takođe su date smernice i preporuke za dalja unapređenja časopisa i praćenje svetskih trendova. Publikacija je na engleskom jeziku, a prevod iste biće uskoro objavljen. Kompletan tekst nalazi se na u meniju Studija - Open Access Journals in Serbia: Policies and Practices.

(objavljeno 02.06.2017.)

Novi izgled KoBSON sajta

Usled mnogobrojnih pohvala novog izgleda KoBSON sajta, objavljujemo prvu pristiglu, a našu korisnicu nagrađujemo KoBSON kišobranom.

Poštovani, srdačno Vam čestitam pokretanje novog vizuelno i sadržajno unapredjenog web-site, najlepše hvala u ime naučne zajednice Vojvodine i Srbije na Vašem radu i važnom doprinosu našoj nauci.

Zahvaljujemo smile

(objavljeno 10.04.2017.)

Dragi korisnici, dobro došli na novi sajt KoBSON-a. U skladu sa potrebama naučnika i istraživača, novi sajt je korisnički orijentisan, informativan i prilagođen uređajima različitih rezolucija - kako desktop i laptop računarima, tako tabletima i mobilnim telefonima.

Započnite Vašu pretragu ovde i sada.
Vaš KoBSON tim smile

(objavljeno 05.04.2017.)

Objavljena nova verzija sajta Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

Obaveštavamo korisnike da je objavljena nova verzija sajta Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Portal je unapređen novom stavkom u meniju - Kutak za urednike, kao rezultat sprovedenog projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia", podržanog od strane EIFL-a.  Kutak za urednike je osmišljen kao pomoć i skup svih tema obrađenih putem aktivnosti realizovanih u okviru projekta. Neki od bitnih odeljaka su: Referisanje časopisa u WoS-u, Scopus-u, SCIndeksu, DOAJu, CC licence, Open Journal System, Plagijarizam itd. Dodatno će biti postavljeni video i materijali sa održanih predavanja i radionica koji će biti dostupni samo autorizovanim korisnicima (za pregled sadržaja biće potrebno korisničko ime i šifra).

(objavljeno 25.01.2017.)