Kobson

IP: 100.28.0.143, N/A

За младе истраживаче

Едукација стипендиста Министарства науке

У току 2008. године почео је са радом посебан програм намењен младим истраживачима који је обухватио докторанте - стипендисте Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. Циљ програма је да се млади истраживачи, на почетку своје научне каријере, обуче за коришћење свих сервиса КоБСОН-а, као и да се упознају са основним појмовима везаним за научно публиковање и вредновање.

 

2023

Почетком октобра 2023. године биће одржан онлајн једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  10. и 11. октобар   Zoom платформа (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2023. години). У e-mail-у обавезно навести најприхватљивији теримин за похађање семинара (због ограниченог броја полазника). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)

Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници система; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић (PDF на српском, 3026 KB)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Катарина Перић (PDF на српском, 9542 KB)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић (PDF на српском, 10424 KB)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић (PDF1 на српском, 3588 KB) (PDF2 на српском, 2294 KB)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић (PDF на српском, 1415 KB)
 6. Етика у науци: Етички принципи и кодекси; кршење етичких принципа и злоупотребе; борба против неетичког понашања; отворена наука и научни интегритет, Милица Шевкушић (PDF на српском, 2622 KB)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Татјана Тимотијевић (PDF на српском, 1431 KB)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Борис Ђенадић)

2022

Почетком октобра 2022. године биће одржан онлајн једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  04. и 05. октобар   Zoom платформа (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2022. години). У e-mail-у обавезно навести најприхватљивији теримин за похађање семинара (због ограниченог броја полазника). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)

Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници система; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић (PDF на српском, 3026 KB)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Катарина Перић (PDF на српском, 9738 KB)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић (PDF на српском, 8536 KB)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић (PDF1 на српском, 3398 KB) (PDF2 на српском, 2541 KB)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић (PDF на српском, 1824 KB)
 6. Етика у науци: Етички принципи и кодекси; кршење етичких принципа и злоупотребе; борба против неетичког понашања; отворена наука и научни интегритет, Милица Шевкушић (PDF на српском, 1186 KB)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Татјана Тимотијевић (PDF на српском, 1363 KB)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Борис Ђенадић)

2021

Почетком октобра 2021. године биће одржан онлајн једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  05. и 06. октобар   Zoom платформа (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2021. години). У e-mail-у обавезно навести најприхватљивији теримин за похађање семинара (због ограниченог броја полазника). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)

Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници система; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 1215 KB)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Катарина Перић, (PDF на српском, 8199 KB)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 7655 KB)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Александра Поповић, (PDF на српском, 5713 KB)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић, (PDF на српском, 2101 KB)
 6. Етика у науци: Етички принципи и кодекси; кршење етичких принципа и злоупотребе; борба против неетичког понашања; отворена наука и научни интегритет, Милица Шевкушић, (PDF на српском, 2075 KB)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 1456 KB)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Борис Ђенадић)

 

2020

Крајем октобра 2020. године биће одржан онлајн једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  27. и 28. октобар   Zoom платформа (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2020. години). У e-mail-у обавезно навести најприхватљивији теримин за похађање семинара (због ограниченог броја полазника). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)

Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници система; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 4080 KB)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Катарина Перић, (PDF на српском, 13570 KB)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 6552 KB)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Александра Поповић, (PDF на српском, 5864 KB)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић, (PDF на српском, 1767 KB)
 6. Етика у науци: Етички принципи и кодекси; кршење етичких принципа и злоупотребе; борба против неетичког понашања; отворена наука и научни интегритет, Милица Шевкушић, (PDF на српском, 2018 KB)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 2836 KB)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Борис Ђенадић)

2019

Почетком октобра 2019. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Београд   1, 2. i 3. октобар, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2019. години). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)

Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници система; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 4,049 KB)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Катарина Перић, (PDF на српском, 12,717 KB)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 6,205 KB)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Александра Поповић, (PDF на српском, 6,069 KB)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић, (PDF на српском, 1,994 KB)
 6. Етика у науци: Етички принципи и кодекси; кршење етичких принципа и злоупотребе; борба против неетичког понашања; отворена наука и научни интегритет, Милица Шевкушић, (PDF на српском, 2,019 KB)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 2,759 KB)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Борис Ђенадић)

Фотографије са семинара постављене су на КоБСОН Facebook страницу :)

2018

Средином октобра 2018. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Београд   09, 10. i 11. октобар, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2018. години). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)

Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници ситема; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 4,044 KB)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Катарина Перић, (PDF на српском, 12,679 KB)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 5,693 KB)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Александра Поповић, (PDF на српском, 7,460 KB)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић, (PDF на српском, 2,101 KB)
 6. Етика у науци: Етички принципи и кодекси; кршење етичких принципа и злоупотребе; борба против неетичког понашања; отворена наука и научни интегритет, Милица Шевкушић, (PDF на српском, 2,134 KB)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 2,606 KB)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Ана Ђорђевић, Борис Ђенадић)

Фотографије са семинара постављене су на КоБСОН Facebook страницу :)

2017

Крајем октобра 2017. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Београд   10, 11. i 12. октобар, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2017. год). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)

Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници ситема; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 4,046 Kb)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 11,316 Kb)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 5,206 Kb)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Александра Поповић, (PDF на српском, 6,699 Kb)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић, (PDF на српском, 2,099 Kb)
 6. Профил истраживача: Системи за јединствену идентификацију аутора: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; кратак преглед друштвених мрежа за научнике; етички и технички аспекти писања научног рада; избор часописа, Милица Шевкушић, (PDF на српском, 11,399 Kb)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Катарина Перић, (PDF на српском, 2,285 Kb)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Ана Ђорђевић, Борис Ђенадић)

Фотографије са семинара постављене су на КоБСОН Facebook страницу :)

2016

Крајем октобра 2016. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Београд   25, 26. i 27. октобар, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2016. год). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)


Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Промене које доноси информационо друштво; ко су учесници ситема; како су се библиотеке прилагодиле – о конзорцијуму; детаљни преглед КoБСОН странице, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 2,192 Kb)
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претрага часописа по наслову; базе према дисциплинама; агрегатори; коришћење алерта; обједињена претрага - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 10,549 Kb)
 3. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); међубиблиотечка позајмица, EBSCO e-књиге, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, дигитални репозиторијуми, отворени on-line курсеви и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 8,419 Kb)
 4. Вредновање научног рада: Библиометријски индикатори (Impact factor  и H-index); алтметријски индикатори; ResearchGate -  друштвена мрежа за истраживаче; категоризација домаћих и иностраних часописа;  цитатни индекси Thomson ISI; Journal Citation Reports онлајн; предаторски часописи; киднаповани часописи; EndNote – референс менаџер за аутоматско  прављење библиографије; други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, Александра Поповић, (PDF на српском, 7,697 Kb)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Покрет за отворени приступ информацијама – Open Access (ОА), основни принципи, Green и Gold Road; дигитални репозиторијуми (институционални и тематски) у отвореном приступу; портали DOAJ, DOAR, ROAR; ауторска права и њихова заштита у доба интернета, Creative Commons; некомерцијални цитатни менаџери – Zotero и Mendeley, Драгана Столић, (PDF на српском, 3,528 Kb)
 6. Профил истраживача: Системи за јединствену идентификацију аутора: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; кратак преглед друштвених мрежа за научнике; етички и технички аспекти писања научног рада; избор часописа, Милица Шевкушић, (PDF на српском, 8,338 Kb)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; како доћи до КоБСОН сајта, Катарина Перић, (PDF на српском, 3,689 Kb)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић) 

Фотографије са семинара постављене су на КоБСОН Facebook страницу :)

2015

Крајем октобра 2015. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Београд   26, 27. i 28. октобар, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (od 10.00 do 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2015. год). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 Kb)


Програм семинара за стипендисте

 1. Систем научних комуникација: Научне информације на КоБСОН-у - доступност и начини приступа, Татјана Тимотијевић
 2. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: Претраживање електронских часописа по наслову, научној дисциплини и кључним речима, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 3,746 Kb)
 3. Књиге и докторске дисертације: Дигитални репозиторијуми, е-књиге и е-тезе и отворено образовање, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 4,434 Kb)
 4. Вредновање научног рада: Цитатни индекси и вредновање научноистраживачког рада, Александра Поповић, (PDF на српском, 5,570 Kb)
 5. Отворени приступ и ауторска права: Отворени приступ научним информацијама, ауторска права и креирање личне електронске библиотеке, Драгана Столић, (PDF на српском, 1,724 Kb)
 6. Профил истраживача, Милица Шевкушић, (PDF на српском, 2,926 Kb)
 7. Начини приступа КоБСОН-у: Начини приступа КоБСОН сервисима, Снежана Кладар (PDF на српском, 1,083 Kb)

 (Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Катарина Перић, Божидар Ивић)

Фотографије са семинара постављене су на КоБСОН Facebook страницу:)

 

2014

Средином октобра 2014. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Beograd   14, 15. и 16. октобар, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд
(од 10.00 до 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2014. god). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, 2014 (PDF на српском 960 MB)


Програм семинара за стипендисте

 1. Електронски извори информација у науци - значај, врсте, доступност, процена вредности, Биљана Косановић, (PDF на српском, 1,473 Kb)
 2. Претраживање електронских часописа по наслову, научној дисциплини и кључним речима, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 3,063 Kb)
 3. Претраживање монографских публикација - е-књига и е-теза, Дејана Каваја Станишић, (PDF на српском, 4,321 Kb)
 4. Цитатни индекси и вредновање научноистраживачког рада, Александра Поповић, (PDF на српском, 4,433 Kb)
 5. Српски цитатни индекс - намена и употреба, Никола Станић, (PDF на српском, 603 Kb)
 6. Отворени приступ научним информацијама - часописи и дигитални репозиторијуми, Драгана Столић, (PDF на српском, 1,466 Kb)
 7. Ауторско право и "CC" стандарди, Невенка Антић, (PDF на српском, 259 Kb)
 8. Начини приступа КоБСОН сервисима, Снежана Кладар, (PDF на српском, 1,033 Kb)

(Организација: Татјана Тимотијевић, Александра Кужет, Снежана Кладар, Божидар Ивић)

Фотографије са семинара постављене су на КоБСОН Facebook страницу:)

 

2013

Крајем октобра 2013. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Beograd   21, 22. и 23. октобар, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (од 10.00 до 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2013. god). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.

Пожељно је прочитати књигу др Стеле Филипи-Матутиновић: Научне информације у Србији - проток, доступност, вредновање, (PDF на српском 1.92 MB)

Програм семинара за стипендисте

 1. Научне информације и њихова размена (учесници, КоБСОН, IF, DOI, Google), Биљана Косановић, (PDF на српском, 800 KB)
 2. Претраживање часописа и база података, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 1,800 KB)
 3. Књиге и дисертације, Дејана Каваја-Станишић, (PDF на српском, 1.074 KB)
 4. Вредновање научног рада (цитатни индекси), Александра Поповић, (PDF на српском, 2,200 KB)
 5. Српски цитатни индекс, Никола Стaнић, (PDF на српском, 509 KB)
 6. Ауторска права, отворени приступ информацијама и лична електронска библиотека, Стела Филипи-Матутиновић, (PDF на српском, 1,513 KB)
 7. Приступ КоБСОНу, лиценца, Биљана Косановић, (PDF на српском, 306 KB)

Фотографије са семинара постављене су на КоБСОН Facebook страницу:)


Занимљивост:
Да стипендисти докторанти читају и уче и када нису на факултетима и институтима показује и бројка од 24.275 удаљених приступа која су реализована током 2012. године.

На сајту PhD Comics могу се наћи духовите ситуације у којима се налази сваки студент докторант. Погледајте у тренуцима одмора (ако их има), и сигурно ће Вас охрабрити да наставите даље.

Постоји одличан флајер за придруживање и подршку Open Access-у, као и страница на којој можете пронаћи 10 начина за помоћ и унапређење публиковања у Open Access режиму.

2012

Крајем јуна 2012. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Beograd   22, 26. и 27. јуни, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (од 10.00 до 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2012. god). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.
Пожељно је прочитати текст за курс, чланак (PDF на српском 1.92 MB)

 

Водич за цитирање

На сајту библиотеке Дома културе Студентски град постављена је страница са водичем за цитирање. Детаљно су обрађени најфреквентнији цитатни стилови (APA, MLA, Čikago, CSE), као и теоретска питања о томе шта је цитирање, шта треба цитирати, зашто и како цитирати.

2011. година

Крајем маја и почетком јуна 2011. године биће одржан једнодневни едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Beograd   26. и 27. мај и 3. и 6. јуни, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (од 10.00 до 17.00 h)


Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Prijava za edukaciju stipendista u 2011. god). У e-mail-у обавезно навести два најприхватљивија теримина за похађање семинара (због ограниченог броја места у електронској учионици). Стипендисти који се пријаве биће обавештени о коначном распореду похађања едукације путем e-mail-а.
Пожељно је прочитати текст за курс, чланак (PDF на српском 1.92 MB)

Програм семинара за стипендисте

 1. Научне информације и њихова размена (учесници, КоБСОН, IF, DOI, Google), Биљана Косановић, (PDF на српском, 800 KB)
 2. Књиге и дисертације, Дејана Каваја-Станишић, (PDF на српском, 1.074 KB)
 3. Претраживање часописа и база података, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 1,800 KB)
 4. Вредновање научног рада (цитатни индекси), Александра Поповић, (PDF на српском, 2,200 KB)
 5. Српски цитатни индекс, Никола Стaнић, (PDF на српском, 509 KB)
 6. Ауторска права, отворени приступ информацијама и лична електронска библиотека, Стела Филипи-Матутиновић, (PDF на српском, 1,513 KB)
 7. Приступ КоБСОНу, лиценца, Татјана Тимотијевић, (PDF на српском, 306 KB)

На сајту PhD Comics могу се наћи духовите ситуације у којима се налази сваки студент докторант. Погледајте у тренуцима одмора (ако их има), и сигурно ће Вас охрабрити да наставите даље.

Постоји одличан флајер за придруживање и подршку Open Access-у, као и страница на којој можете пронаћи 10 начина за помоћ и унапређење публиковања у Open Access режиму.

2010. година

Током маја месеца 2010. године биће одржан едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Београд    6. i 7. мај, Народна библиотека Србије, Електронска учионица, Скерлићева 1, Београд (почетак: 9.00)
  Ниш   12. мај, Машински факултет, Иновациони центар за информационе технологије, VI спрат, Александра Медведева 14, Ниш (почетак: 10.00)
 Нови Сад 19. мај, Правни факултет, Електронска учионица (Крило Д, Мезанин), Трг Доситеја Обрадовића 1, Нови Сад (почетак: 9.30)


Стипендисти из Крагујевца и Косовске Митровице могу да изаберу њима најповољнију локацију.

Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Пријава за едукацију стипендиста у 2010. год). У e-mail-у обавезно навести град и датум похађања семинара.
Пожељно је прочитати текст за курс, чланак (PDF на српском 2,35 MB)

На сајту PhD Comics могу се наћи духовите ситуације у којима се налази сваки студент докторант. Погледајте у тренуцима одмора (ако их има), и сигурно ће Вас охрабрити да наставите даље.

Слике са едукације (као и срећне добитнике КоБСОН кишобрана) можете погледати на Facebook страници КоБСОН-а.

2009. година

Током октобра месеца 2009. године биће одржан едукативни семинар о коришћењу КоБСОН сервиса намењен овогодишњим стипендистима Министарства науке. Термини су:

  Ниш   8. октобар, 9.30 Машински факултет у Нишу, VI спрат
  Нови Сад  14. октобар, 9.00 Медицински факултет у Новом Саду, електронска учионица
  Београд   27. и 28. октобар, 9.00 Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, електронска учионица


Стипендисти из Крагујевца и Косовске Митровице могу да изаберу њима најповољнију локацију.

Неопходно је да сваки позвани стипендиста потврди своје учешће e-mail-ом на kobson@nb.rs (Subject: Едукација стипендиста 2009). У e-mail-у обавезно навести град и датум похађања семинара
Пожељно је прочитати текст за курс, чланак (PDF на српском 2 MB)

2008. година

Едукативни семинар под називом ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА У НАУЦИ - значај, врсте, доступност, процена вредности, у трајању од 8 часова, прошло је 209 стипендиста подељених по групама према научним дисциплинама. Семинар је одржан у електронској учионици Народне библиотеке Србије.

Програм семинара за стипендисте

 1. Промене у систему комуникације у науци: од штампаних публикација до електронских (DOI); улога сва три учесника: истраживачи, издавачи, библиотекари; како то функционише у Србији и колико то кошта; детаљно о КоБСОН страници (посебно: IF, WoS), Google алати (Translate, Schoolar, Patents), (Биљана Косановић)
 2. Књиге и тезе: Штампане публикације (Виртуелна библиотека Србије, Европска библиотека, Google Book); Међубиблиотечка позајмица, e-brary, електронске тезе; услови коришћења теза у папирном облику, (Дејана Каваја-Станишић)
 3. Практично претраживање литературе у складу са потребама доктораната: базе према дисциплинама; агрегатори, коришћење alert-а, (Татјана Тимотијевић)
 4. Вредновање научног рада рангирање научних институција и појединаца према библиометријским индикаторима; библиометријски закони (Лоткин и Бредфордов); цитатни индекси Thomson ISI; нове мере утицајности (H-index); други цитатни индекси (Scopus, Google Schoolar); Српски цитатни индекс, (Александра Поповић)
 5. OA и ауторска права Покрет за слободни приступ информацијама – ОА (основни принципи; Green и Gold Road), дигитални репозиторијуми - институционални, национални, према дисциплинама; репозиторијуми са отвореним приступом DOAJ, DOAR, ROAR; Ауторска права и њихова заштита у доба интернета; закон о ауторским правима; Creative Commons Licence, (Стела Филипи-Матутиновић)
 6. Начини приступа КоБСОН-у: приступ из академских библиотека; удаљени приступ, шта се сме а шта не; начини приступа КоБСОН страници, (Биљана Косановић)

Свим полазницима је омогућено добијање Лиценце за удаљени приступ у ограниченом трајању (до истека стипендије). То значи да стипендисти могу да користе ресурсе КОБСОН-а у пуном обиму тј. да претражују и преузимају чланке у пуном тексту, за оне часописе и књиге за које је то могуће. Лична лиценца омогућава стипендистима да буду независни од приступа академској мрежи, већ могу КОБСОН ресурсима да приступају од куће или са било које друге локације.