Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Категоризација часописа

Категоризација домаћих часописа

Одлуку о категоризацији часописа који излазе у Србији, доноси министар, на предлог матичних научних одбора у оквиру министарства надлежног за научноистраживачку делатност. За сва питања у вези са бодовањем научних радова обратите се аналитичарима за појединачне научне дисциплине: за основна истраживања и технолошки развој.

Од 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ангажовало је Математички институт САНУ за израду библиометријског извештаја о научним часописима из Републике Србије. Извештај се може погледати на следећој страници (неопходно је приступати са Академске мреже).
Корисници се, за сва питања или недоумице у вези са категоризацијом, могу обратити тиму Математичког института путем имејл адресе: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа, који је ступио на снагу 8. јануара 2021. године. У циљу побољшања квалитета домаћег научног периодичног издаваштва, у оквиру Правилника се налази и Прилог 1 који детаљно описује услове за уређивање научних часописа.
Корисници се, за сва питања или недоумице у вези са применом новог Правилника, могу обратити представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја путем имејл адресе: jelena.mandic@nitra.gov.rs.

Детаљније о поступку категоризације, праћењу часописа, поступку уређивања и облику излажења часописа можете прочитати у следећем документу.

Категоризација часописа (преузета са веб странице Министарства)

научна област 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Реферисани у Web of Science  листа   листа         листа   листа   листа   листа   листа   листа 
Физика  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Хемија  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Математика                    листа листа
Механика                    листа листа
Математика, рачунарске науке и механика  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа     
Рачунарске науке                    листа листа
Медицина  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Биологија  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Геонаука и астрономија  листа   листа   листа  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Геодезија                    листа листа
Електроника, телекомуникације и информационе технологије  листа   листа  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Индустријски софтвер и информатика                      
Машинство  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Саобрaћај, урбанизам и грађевинарство  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа     
Саобраћај                    листа листа
Просторно планирање                    листа листа
Архитектура                    листа листа
Урбанизам                    листа листа
Грађевинарство                    листа листа
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Материјали и хемијске технологије  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Биотехнологија и агроиндустрија (пољопривреда)  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха  листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Друштвенo-хуманистичке науке  листа   листа                   
Друштвене науке      листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа     
Социологија и демографија                    листа листа
Психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање                    листа листа
Наука о спорту                    листа листа
Филозофија и теологија                    листа листа
Право и политикологија                    листа листа
Економија и организационе науке                     листа листа
Историја, археологија, етнологија и историја уметности      листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Књижевност и језик      листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа
Српски језик и књижевност (инострани издавачи)      листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа   листа листа