Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Наука у Србији

Зашто ми ово радимо?

Један од циљева КоБСОН-а је и да промовише научно публиковање истраживача који раде у Србији, што чинимо тако што:

  • недељно пратимо све радове које су наши истраживачи објавили у часописима који се реферишу у Web of Science-у
  • месечно пратимо цитираност тих радова у Web of Science-у
  • недељно додајемо нове свеске часописа укључених у DOI
  • организујемо едукације младих истраживача за коришчење електронских сервиса