Индексне базе

Kobson

IP: 3.237.31.191, N/A

INIS - International Nuclear Information System

INIS - International Nuclear Information System

Међународна Агенција за атомску енергију (IAEA)


приступ бази података INIS


Приступ бази је потпуно слободан.

Брзо претраживање


О бази

INIS - International Nuclear Information System (Међународни информациони систем за нуклеарне науке) припада Међународној Агенцији за атомску енергију (IAEA) са седиштем у Бечу, која је самостална организација у оквиру Уједињених нација основана 1970. г.

База података INIS садржи више од 3 милиона библиографских записа из области:

  • услуге нуклеарног инжењеринга и технологије;
  • нуклеарну безбедност и заштиту од зрачења;
  • заштиту и неширење опасности;
  • примене нуклеарних техника и техника са изотопима;
  • науке од значаја за нуклеарна истраживања и друге примене;
  • нуклеарна физика нуклеарних и физика високих енергија;
  • радијациона хемија;
  • правни аспекти;
  • еколошки и економски аспекти извора нуклеарне и не-нуклеарне енергије.

INIS омогућава приступ и јединственој збирци неконвенционалне литературе (NCL) у више од 200.000 текстуалних докумената, као што су научни и технички извештаји, зборници са конференција, патенти и докторске дисертације, који нису доступни комерцијалним каналима.

За више информација обратити се Официру за везу Националног INIS центра:
Бранислав Ђурашевић из Библиотеке Института за нуклеарне науке Винча, e-mail: bdjuras@vin.bg.ac.rs