Међубиблиотечка позајмица

Међубиблиотечка позајмица

1. Коме да се обратите?


Међубиблиотечка позајмица обавља се преко пет библиотека и то:


Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд

web adresa http://www.unilib.rs/usluge/medjubibliotecka-pozajmica/
особе за контакт мр Александра Павловић
e-mail pozajmica@unilib.bg.ac.rs
телефон 011 3370 512
списак позајмљених књига 2007

 

Библиотека Матице српске, Нови Сад

web adresa http://www.bms.ns.ac.rs/bmslat1055.htm
особе за контакт Иванка Клајн, Марина Шмудла
e-mail referalni@bms.ns.ac.rs
телефон 021 525 859
списак позајмљених књига 2007

 

Универзитетска библиотека "Никола Тесла", Ниш

web adresa http://www.ubnt.ni.ac.rs/
особе за контакт Снежана Јанчић, Андријана Милошевић и Јелена Глишић
e-mail pozajmica@ni.ac.rs
телефон 018 523-421, 523-117, 523-119
списак позајмљених књига 2007

 

Технолошки факултет, Лесковац

web adresa  
особе за контакт Гордана Петронијевић
e-mail gpetronijevic@yahoo.com
телефон 016 247-203
списак позајмљених књига 2007

 

Универзитетска библиотека, Крагујевац

web adresa http://www.ub.kg.ac.rs/index.php/usluge/pozajmica
osobe za kontakt Одељење за информације и рефералну делатност
e-mail ubkg@kg.ac.rs
телефон 034 370 207
списак позајмљених књига  


2. Колико то кошта?


Међубиблиотечка позајмица из иностраних библиотека

  1. Књиге: 4000 РСД. Уколико је књига тежа од 2 кг доплаћују се и реални поштански трошкови.
  2. Чланци: 1500 РСД. Чланци са дигиталном заштитом не могу да се прослеђују, штампају се у Библиотеци и преузимају.
  3. Специјални захтеви (раритети, мање доступна грађа и сл.): реална цена позајмице + поштански трошкови.

Међубиблиотечка позајмица из библиотека у Србији

Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације

Напомена

Копирање публикација добијених међубиблиотечком позајмицом се наплаћује.