Kobson

IP: 34.228.52.21, N/A

Наши у WоS - о сервису

О сервису

Сервис Наши у WОС представља посебан низ услуга које КоБСОН пружа корисницима који раде у научним институцијама Републике Србије. Основни циљ овог сервиса је да омогући лакше и брже листање података о радовима домаћих истраживача који су објављени у часописима које реферише WoS. Критеријум за избор радова који припадају бази формиран је тако што су из WoS-а преузети сви чланци у којима су аутори навели адресу институције у Србији као своју афилијацију.

Подаци о објављеним радовима се преузимају недељно. Истовремено се електронском поштом шаље и обавештење свим ауторима чија је електронска адреса наведена у раду (или у ранијим радовима).Приликом преузимања радова обавља се и исправљање и уједначавање презимена и имена,јер се често имена наших аутора некоректно наводе у WoS-у. Подаци о оствареним цитатима за сваки појединачни рад ажурирају се месечно. Додатно за све радове који су опремљени DOI бројем успостављен је директан линк на чланак у пуном тексту. Важно је напоменути да су доступни само они радови који су објављени у оквиру сервиса претплаћених преко КоБСОН-а.

Честа питања у вези Наши у WoS


1. Зашто мој рад није у Наши у WoS, а објављен је у часопису који се налази на WoS листи?

Постоји неколико могућих разлога зашто се рад који је објављен у часопису који реферише WoS није нашао на листи сервиса Наши у WoS-у:

  • Грешка у куцању приликом уношења рада у базу. С обзиром на то да се у WoS базу недељно уноси око 250.000 радова, грешке ове врсте су очекиване. Најчешће се ради о томе да је особа која уноси податке о раду погрешно унела име аутора или је, пак, погрешно унела назив земље афилијације аутора (нпр. Srbia уместо Serbia).
  • База није ажурирана. WoS база се ажурира сваке недеље са четвртка на петак, док се база сервиса Наши у WoS ажурира са петка на понедељак. Могуће је да је рад изашао у часопису нпр. у уторак, али се он на сервису неће појавити пре првог следећег понедељка.
  • Рад је пропуштен, тј. грешком није унет у WoS базу.
  • Часопис се више не реферише. Сваке године одређени број часописа престаје да се реферише.
  • Emerging Sources Citation Index - у оквиру сервиса Web of Science (WoS) од 2015. године, у бази ESCI се привремено реферишу часописи који још увек нису прошли читав процес евалуације за укључивање у редовне базе (AHCI, SCIe, SSCI). На тај начин се повећава транспарентност процеса одабира часописа. Радови из ових часописа се не укључују у сервис Наши у WoS. Тек након што часопис прође комплетан процес евалуације и буде прикључен некој од база AHCI, SCIe или SSCI, радови публиковани у њему биће преузети и видљиви у Наши у WoS.

С обзиром на чест захтев корисника да се њихов рад (одмах након публиковања у неком часопису) уврсти у сервис Наши у WoS, препорука је да сам корисник најпре изврши проверу да ли је конкретни рад већ реферисан и видљив у Web of Science. Сервис Web of Science је доступан свим корисницима КоБСОН-а (једнако преко Академске мреже као и преко удаљеног приступа). Пример претраге


2. Име у сервису Наши у WoS је различито од имена наведеног у WoS.

Сервис Наши у WoS располаже са базом домаћих истраживача,са детаљним подацима о сваком аутору. Разрешавањем имена аутора у оквиру ове базе се тачно утврђује идентитет аутора, нпр. ако два аутора имају исте иницијале и исто презиме, прави се разлика између њих.

3. Који период обухвата база?

База Наши у WoS обухвата период од 2000. године до данас.

4. Који је услов да се мој рад нађе у сервису Наши у WoS?Основни услов да се рад нађе у сервису Наши у WoS јесте да је часопис у коме је рад објављен реферисан у WoS за текућу годину.Додатни, али такође обавезан услов, јесте да је аутор навео институцију из Републике Србије, дакле да има афилијацију из Србије.

5. Зашто је мој рад погрешно класификован (нпр. уместо оригиналног научног рада је класификован као прегледни чланак)?

Класификација радова се потпуно преузима из WoS, и то су најчешће:

  • Review
  • Article
  • Proceedings Paper
  • Meeting Abstract
  • BookReview

и ређе: Art Exhibit Review /Bibliography / Biographical-Item / Chronology / Correction / Correction,Addition / Dance Performance Review / Database Review / Discussion / EditorialMaterial / Excerpt / Fiction, Creative Prose / Film Review / Hardware Review /Item About an Individual / Letter / Meeting Summary / Music Performance Review/ Music Score / Music Score Review / News Item / Poetry / Record Review /Reprint / Script / Software Review / TV Review, Radio Review / Theater Review

6. Слање обавештења истраживачима

Ради промовисања сервиса Наши у WoS, као и због тачности података у бази, сервис обухвата и слање обавештења електронском поштом, који садржи и податке о раду.Обавештење се шаље свим истраживачима из ауторског тима, а чија нам је е-маил адреса позната. На тај начин аутор може да провери тачност података, и да контактира КОБСОН ради исправљања евентуалних грешака.

7. Колико често и када се ажурира база?

База WoS се ажурира једном недељно са четвртка на петак. База Наши у WoS се такође ажурира једном недељно, са петка на понедељак. Подаци о цитираности чланка се ажурирају једном месечно, сваког првог у месецу.

8. Који су наши часописи у WoS?

Ажурна листа часописа из Србије реферисана у WoS-у.

9. Чему служи податак о цитираности?

Увидом урадове који цитирају рад од интереса (нарочито ако се ради о сопственом тексту),могуће је даље пратити одређену научну проблематику, као и пронаћи потенцијалне сараднике на истом или сличном научном проблему. Успостављени линк са овог податка води директно на тај рад у WoS-у. Ова функција ради само са рачунара који се налазе у којима је дозвољено приступ WoS-у.

10. Зашто мој рад не може бити избрисан из Наши у WoS?

Обзиром на повремене захтеве корисника да се одређени рад избрише са њихове листе радова у сервису Наши у WoS обавештавамо Вас да ни један рад не може бити повучен.
Разлог томе је јасно дефинисано и утврђено правило да податке преносимо онако како су публиковани у Web of Science (WoS) сервису. Како WoS нема праксу да повлачи радове из базе, већ да публикује корекције које се односе на њих (а које је уредништво часописа јавно публиковало у некој редовној свесци часописа у секцији "Corrections" или "Erratum"), тако и ми вршимо повезивање записа оригиналног рада са радом који садржи податке o корекцији истог. Пример ове врсте повезивања у Наши у WoS