Статистике

Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Статистике

Искоришћеност сервиса

Рационализација набавке, као основни циљ КоБСОН-а, не би била остварљива без оптимизације набавке засноване на одговарајућим подацима и техникама. У сарадњи са издавачима претплаћених електронских сервиса КоБСОН спроводи редовну активност праћења искоришћености претплаћених извора. Ови подаци јавно су доступни. Неки од показатеља прате се на нивоу Републике у целини, док се други прикупљају на нивоу појединих истраживачких установа.

Обиље претплаћених извора представља више од случајно прикупљених збирки података, и потребно је учинити додатни напор да се и омогући њихово ефикасно коришћење. То, пре свега значи активности на унапређивању комфора корисника, водећи рачуна о брзини и сталности приступа претплаћеним изворима. Циљ евалуације је оптимизација набавке која се остварује обједињавањем информација о потребама корисника, ценама сервиса, условима плаћања и искоришћености претплаћених извора.

КоБСОН тренутно обезбеђује корисницима преко 35.000 страних научних часописа у електронској или папирној форми, а тај број настојимо и даље да повећавамо. Колекција часописа која се нуди корисницима у Србији се у високом проценту препокрива са листом часописа Web of Science , а који обухвата објективно најзначајније светске часописе. Тај извор се у многим светским библиотекама користи за вредновање колекције.

 

  WoS      

KoBSON  

  %  

друштвене науке

3,239

2,484

  76.69

уметност и хуманистичке науке

1,774

769

43.35

инжењерство и технологија

1,878

1,184

63.05

медицинске науке

3,274

1,987

60.69

пољопривредне науке

418

238

56.94

природне науке

3,432

2,386

69.52