Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Импресум

КоБСОН сервис
смишља, реализује и одржава
6 запослених у
Одељењу за научне информације
Народне библиотеке Србије


МА Татјана Тимотијевић, начелница Одељења и корисничког сервиса
Небојша Бабић, начелник администрације сервера и програмирања
Александра Кужет, начелница за Иночас и DOI
МА Катарина Перић, начелница за Наши у WoS и за корисничку подршку
МА Марија Деспић, начелница за Наши у WoS и за корисничку подршку
МА Борис Ђенадић, начелник за међународну сарадњу (космополитизам), чланство у међународним стручним удружењима (туризам), одржавање колегијалних контаката (згубиданизам), учење и иновирање нових софтвера (технологизам:)

Тиму се придружују и колеге из осталих библиотека, истраживачи из Србије и пријатељи КоБСОН-а.