Kobson

IP: 3.237.31.191, N/A

Часописи у папиру

Часописи у папирној форми

Почев од 1994. године Министарство науке финансира набавку страних часописа и база података. Тада је и формиран списак институција, учесника у систему, као и иницијални списак часописа који ће бити претплаћивани у оквиру тог система. Одабир часописа направљен је након анкете у научно-истраживачким организацијама у Србији. Из добијеног обједињеног списка одстрањени су сви дупликати, као и часописи који су електронски доступни. Изузетак је направљен само код оних издавача који електронски приступ условљавају наставком претплате на папирна издања.

Народна библиотека Србије је преузела обавезу доставе часописа у научно-истраживачке институције. За универзитете у Београду и Крагујевцу доставу обавља Народна библиотека Србије, за Нови Сад задужена је Библиотека Матице српске, а за Ниш Универзитетска библиотека Никола Тесла.

Списак часописа у папирној форми претплаћен за 2008. и 2009. годину: