Индексне базе

Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Web of Science

Шта Web of Science обухвата

Web of Science је on-line верзија која садржи:

(1) три цитатна индекса - претплаћено од 1996.

  • SCIexpanded - Science Citation Index Expanded - за 2019. годину обухвата 9.397 наслова часописа
  • SSCI - Social Science Citation Index - за 2019. годину - обухвата 3.495 наслова часописа
  • AHCI - Arts and Humanities Citation Index - за 2019. годину обухвата 1.843 насловa часописа

(2) две секције зборника радова са конференција - претплаћено од 2001.

  • CPCI-S Conference Proceedings Citation Index - Science
  • CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities

(3) две секције Journal Citation Reporta (JCR) - претплаћено од 2006.

  • JCR Science Edition
  • JCR Social Sciences Edition

Више о Journal Citation Report-у.

Списак часописа који излазе у Србији и реферисани су у WoS је значајно повећан у претходне две године, и сви они су прошли процес евалуације.