Електронски часописи

Kobson

IP: 3.238.250.73, N/A

Електронски часописи

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications


Код већине издавача КоБСОН претплаћује часописе у пуном тексту од 1997. године, док су ранија годишта доступна до нивоа абстракта. Предметна, или ауторска, претраживања по чланцима, могуће је обавити:

(1) на веб страници издавача изабраног из менија, коришћењем опције брзо претраживање
(2) на веб страници издавача
(3) на веб страницама агрегатора (EBSCO)
(4) индексне базе (Web of Science, Scopus, Scindeks)
(5) обједињена претрага свих сервиса (EBSCO Discovery Service)

Електронски часописи:
Скуп претплаћених издавача чији су наслови доступни у форми пуног текста.

Издавачи:

American Antiquarian Society
American Chemical Society
American Physical Society
American Psychological Association / APA
ASME Transaction Journals
Cambridge University Press
Emerald Publishing
Institute of Physics Publishing
Oxford Journals
Royal Society of Chemistry
SAGE Pubishing
Science Direct
Springer/Kluwer
Wiley Online Library


Агрегатори
(доступни са ембаргом или периодом закашњења од три месеца до годину дана):

Cairn.info
DOAJ
EBSCO
Food Science Source
Free Medical
HeinOnLine
High Wire
JSTOR
OnlineNewspapers
Open Access Archives (доступна само старија годишта)
Project MUSE
TEEAL
Scindeks