Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Сервиси

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Сервиси

У 2016. години, из академских институција у Србији, доступно је преко 35.000 наслова страних научних часописа у пуном тексту, близу 160.000 наслова књига, као и неколико индексних база података.

Претраживање на КоБСОН порталу могуће је обавити само према наслову часописа или књиге. Већина часописа је у пуном тексту је доступна од 1997. године, док су ранија годишта доступна до нивоа абстракта.

За предметна претраживања по чланцима упућујемо Вас или на неког од агрегатора, или директно на сајт издавача.

Претраживање часописа:
Списак свих часописа који су на неки начин доступни у библиотекама Србије (било електронски, било у папирној форми), проширена насловима часописа који су имали Импакт Фактор у последњих двадесет година. Присуство часописа на тој листи је само показатељ његове доступности, а никако квалитета.

Обједињена претрага свих сервиса: Претрага се врши преко сервиса EBSCO Discovery, у оквиру форме за претрагу на почетној страници КоБСОН сајта, као и одабиром опције EBSCO Discovery Service на EBSCO платформи.

Електронски часописи:
Скуп претплаћених издавача чији су наслови доступни у форми пуног текста.

Издавачи:

American Antiquarian Society
American Chemical Society
American Physical Society
American Psychological Association / APA
ASME Transaction Journals
Cambridge University Press
Emerald Publishing
Institute of Physics Publishing
Oxford Journals
Royal Society of Chemistry
SAGE Pubishing
Science Direct
Springer/Kluwer
Wiley Interscience


Агрегатори
(доступни са ембаргом или периодом закашњења од три месеца до годину дана):

Cairn.info
EBSCO
Food Science Source
Free Medical
Hein OnLine
High Wire
JSTOR
DOAJ
Open Access Archives (доступна само старија годишта)
Project MUSE
TEEAL
Scindeks


Електронске књиге:

У овом сервису могуће је претраживати електронске књиге (близу 160 000 наслова) по ISBN броју, наслову, аутору или издавачу. У зависности од издавача, могу се скинути комплетни текстови, или само одређени број страна, било као цело поглавље или страница по страница, као појединачан PDF.

Cleveland Medicine Index
DOAB
EBSCO eBook
Food Science Source
Google Books
Hein OnLine
JSTOR
PubMed књиге
ScienceDirect
Springer