Индексне базе

Kobson

IP: 3.237.31.191, N/A

CAB Abstracts

CAB Abstracts у издању CABI Publishing, садржи врло значајну литературу у квалитетним сажецима о истраживањима и достигнућима примењених наука, укључујући и пољопривреду, шумарство, људску исхрану, ветерину и заштиту животне средине. Покривеност литературе датира од 1990. године до данас.

Садржај укључује:

  • преко 9,2 милиона записа 
  • преко 449.000 чланака из часописа, радова са конфренција и извештаја
  • издања из преко 120 земаља на преко 50 језика
  • индексирање за више од 10,000 академских часописа, књига, зборника радова и извештаја посебно одабраних и прегледаних од стране стручњака у свим наведеним областима