Индексне базе

Kobson

IP: 3.237.31.191, N/A

Индексне базе

Индексне базе података садрже библиографске податке о радовима из часописа који су у њима заступљени. За сваки чланак дати су детаљни подаци:

  • аутор рада и институција
  • наслов рада
  • назив часописа
  • година
  • језик рада
  • тип рада
  • сажетак

Уколико запис обухвата и попис коришћене литературе, такве базе називамо цитатним (Web of Science, Scopus, Српски цитатни индекс).