Вредновање

Kobson

IP: 3.237.31.191, N/A

Вредновање

Ко зна о вредновању

За све информације о вредновању, а које нисте пронашли на КоБСОН страницама обратите се аналитичарима за поједине научне области (oсновна истраживања и технолошки развој) при министарству надлежном за научноистраживачку делатност.

Важећи Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, Сл. гласник РС, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017 (Детаљније информације можете пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и Правилник о стицању истраживачких и научних звања, "Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020. (Детаљније информације можете пронаћи на сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновација).

Као помоћ истраживачима, Национални савет за високо образовање РС објавио је Тумачење SCI листе.

У Акту о избору, вредновању и финансирању програма за циклус истраживања 2016-2019 постоји детаљно објашњење о вредновању и начину бодовања објављених радова.