Разрешавање

Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

O DOI бројевима

Како пронаћи DOI број чланка

С обзиром на честе захтев од стране уредништава часописа да референце наведене у попису коришћене литературе буду опремљене DOI бројем, КоБСОН је прилагодио CrossRef апликацију која омогућава проналажење DOI бројева. Једноставним копирањем референце (или дела референце) у "текст бокс", посредством CrossRef система добија се референца опремљена DOI бројем.

Разрешавање DOI броја

Сваки DOI број састоји се из два дела раздвојена знаком /. Први део јединствено означава институцију у којој је DOI број додељен. За све часописе којима се DOI број додељује у Народној библиотеци Србије он гласи: 10.2298. Други део јединствено одређује чланак, а његову структуру дефинише институција која га и додељује. Веома је важно да додељени DOI број упућује на (један и само један) чланак у дигиталној форми.


DOI Resolver

Укуцајте (или копирајте) DOI број (нпр.:10.2298/JSC0712383B)
Како да "од куће" приђете пуном тексту чланка преко DOI броја

Поседујете само DOI број, а потребан вам је чланак у пуном тексту?
Желите да знате да ли је тај чланак доступан преко КоБСОН-а?

Приступом линку https://ezproxy.nb.rs:444/login?url=https://dx.doi.org отвара се прозор у који се уноси кориснчко име и шифра (за удаљени приступ КоБСОН-у).

 

Исправно унети подаци воде до портала који служи за разрешавање DOI бројева. Уколико је унешени DOI број доступан преко неког од сервиса на које је КоБСОН претплаћен систем ће препознати и омогућити приступ пуном тексту.

Шта је DOI број

DOI је јединствена алфанумеричка ниска додељена појединачном дигиталном објекту (чланку, поглављу у књизи и сл.). Преко те ознаке успоставља се веза до Интернет странице на којој се документ налази. Повезивање података о чланцима, DOI бројева и веб адреса обавља се преко сервиса CrossRef. Тај сервис одржава базу DOI бројева, мета-податке и линкове до пуних текстова.

DOI у Србији

Уобичајено је да се издавачи научних часописа обраћају CrossRef-у за приступање систему и припрему мета података према задатим стандардима. То је оправдано када један издавач издаје више десетина часописа. Како у Србији већину часописа издају асоцијације или институције, то се чини умесним да се додела DOI бројева и припрема мета података обједини и тиме учини једноставнијом и ефикаснијом. У протеклом периоду у Народној библиотеци Србије је испитан и примењен целокупан DOI систем (doiSerbia), и успостављена је сарадња са CrossRef-ом.

Министарство науке Републике Србије је финансирало доделу DOI бројева чланцима из наших часописа, и то за период од 2002. до данас. Са издавачима тих часописа потписан је уговор о додели DOI бројева, и утврђена су међусобна права и обавезе. Сваке године се утврђују нови наслови који улазе у овај систем. Одлуку о новим насловима доноси Министартсво науке.

Списак часописа укључених у doiSerbia.