Kobson

IP: 34.204.169.230, N/A

О Конзорцијуму

О Конзорцијуму

Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) је нови облик организовања библиотека Србије. Иницијативу за формирање Конзорцијума су покренуле новембра 2001. водеће научне библиотеке у Србији:

Основни циљеви удруживања су:

 • оптимизована набавка страних научних информација
 • прелазак са папирних издања на електронска
 • унапређење приступа електронским информацијама
 • промоција домаћег научног издаваштва

За представника у преговорима, како са издавачима тако и са надлежним Министарством одређена је Народна библиотека Србије.

Финансирање КоБСОН-а

Иако крајњи корисници, а и библиотекари, доживљавају да је све преко КоБСОН-а "за џабе", то је далеко од реалности. Целокупан систем претплате финансира се искључиво преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На крају сваке године усаглашавају се предлози КоБСОНа прикупљени на основу захтева крајњих корисника и величине буџета Министарства за науку. Коначну одлуку о висини издвојених средстава као и о изворима који ће се претплатити доносе представници Министарства.

КоБСОН има обавезу да полаже рачуне Министарству као финансијеру о својој оправданости и ефикасности, што и чини редовним извештавањем.

Набавка је потпуно подређена потребама истраживачких институција у земљи. Годишњим претплатама је, до ове године, претходила анкета која се спроводила преко библиотека заинтересованих институција. Од ове године предлог набавке, посебно часописа у папирној форми заснован је на основу цитираности часописа у радовима које наши истраживачи објављују (користећи информационе изворе: НашиуWoS - радови наших истраживача у Web of Science, и СЦИндекс – Српски цитатни индекс).

Остварени резултати

Досадашња искуства из рада КОБСОН-а врло су повољна. За мање новца него у прошлости сада се у Србији претплаћује знатно више међународних научних часописа, укључујући и оне највишег квалитета. Успешност КОБСОН-а видљива је и на међународном плану. У првој години деловања КоБСОН је у оквиру eIFL-a заузимао 32. место од 40 земаља с обзиром на однос броја преузетих чланака и цене претплаћених извора, што се користи као показатељ успешности чланица. Данас заузимамо 4. место. Додатно, према истраживањима UNESCO-a о приступу научној литератури, Србија представља лидера у региону.

Шта све КоБСОН ради

 • обезбеђује новчана средства за набавку научних информација, промоцију или едукацију, путем пројеката у земљи и иностранству
 • управља прибављеним новчаним средствима
 • одлучује о набавци научних информација, након анкетирања свих заинтересованих чланица и детаљне анализе
 • преговара са издавачима (добављачима) часописа и база података у циљу што повољније набавке
 • потписује лиценцне уговоре о коришћењу претплаћених сервиса
 • креира, ажурира и одржава веб страницу доступну свим крајњим корисницима у Србији
 • инсталира и одржава све мрежне базе података на централном рачунару, а које морају бити доступне свим корисницима
 • прати искоришћеност набављених научних информација и о томе извештава финансијере Конзорцијума