Вредновање

Kobson

IP: 3.238.116.201, N/A

Прича о IF

Како се рачуна импакт фактор

Бројна вредност импакт фактора добија се тако што се број цитата за две последње године подели бројем објављених радова у те две године.

Пример: Часопис American Economic Review је у свим радовима из реферисаних часописа у WoS објављеним 2006. године био цитиран 5913 пута. Од тог броја 584 пута су цитирани радови који су објављени у 2005, а 2186 пута они радови који су објављени 2004. године. Тај часопис је у 2005-ој објавио 148 радова, а у 2004-ој години 193 рада. Тада се његов фактор утицаја рачуна на следећи начин: (584 + 2186)/(148 + 193)=8.12 Значи, импакт фактор часописа American Economic Review за 2006. годину је 8.12. Овако израчунат фактор утицаја елиминише разлике које су могле да настану као последица веће периодичности (више бројева годишње) или дужином излажења часописа.

IF је тема дискусије и у међународној научној заједници, па то неки виде и овако (ово је шала).

Петогодишњи (5-year) Импакт фактор


Крајем 2009. године у Journal Citation Report-у објављен је петогодишњи IF за 2007 и 2008. годину. Он се израчунава на исти начин као и двогодишњи, с тим што се узима опсег од последњих пет (уместо две) године. Уколико се нпр. жели израчунати IF за 2008 годину, потребан је укупан број радова објављених у 2007, 2006, 2005, 2004 и 2003 години, као и број цитата у радовима 2008. године. Детаљније

Када се објављује импакт фактор

 

IF се објављују у Journal Citation Reports-у јуна месеца сваке године за претходну. Израчунавања се обављају на основу стања у све три цитане базе (SCIexpanded, SSCI, AHCI) на први дан марта.

Часопис, у највећем броју случајева, добија IF након две године реферисања у WoS-у. То значи да ако је реферисање часописа почело у 2008. години, он ће добити IF за 2010, а који ће бити објављен јуна 2011.

 

Journal Citation Reports

Импакт фактори се објављују у Journal Citation Reports-у (JCR), и то у јуну месецу за претходну годину. JCR излази у две секције: JCR Science Edition и JCR Social Science Edition, а које се делимично преклапају. Сви часописи су подељени у 229 научних области (називи области су доступни преко КоБСОН сервиса ЕлеЧас), а сваки наслов може припадати у неколико научних области. Но, иако је часопис разврстан у више научних области његов импакт фактор је исти.

Величине две секције JCR се мењају током година, како је то приказано у табели:

број часописа/година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

JCR Science Edition

 8.539  8.659 8.778 8.879 8.996 9.052 9.280 9.500 9.566 9.626 9.498

JCR Social Science Edition

 3.080  3.154 3.212 3.241 3.304 3.369 3.436 3.533 3.562 3.550 3.557

различитих

11.017 11.194 11.365 11.487 11.665 11.763 12.029 12.339 12.414 12.466 12.349

На КоБСОН страницама доступни су и IF за обе секције од 1997. године.

Раније године (пре 1997.) унете су из папирних издања, а које су нам обезбедили наши корисници. Уколико поседујете комплетне листе часописа са IF молимо да нам се јавите. Спремни смо да их унесено на исти начин, и тиме учинимо доступне свима. Недостају нам:

JCR Science Edition: 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996

JCR Social Science Edition: 1983, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996

Импакт фактор часописа је данас веома раширен критеријум за избор часописа у библиотекама, као и за избор у ком часопису објавити рад.

Шта о IF мисли његов творац Eugene Garfield, можете прочитати у чланку: The Agony and the Ecstasy: The History and Meaning of the Journal Impact Factor.

У оквиру видео материјала Journal Citaton Reports: Impact Factor дати су неки корисни савети везани за поређење часописа из одређених области по њиховим импакт факторима (IF).

Детаљније информације нуди занимљив вебинар на тему "Measuring Journal Impact" организован од стране издавача Thomson Reuters.

Анализирајући цитиране референце JCR мери утицај истраживања и часописа у оквиру одређене области. У раду JCR: Beyond the Journal Impact Factor приказана је табела свих индикатора у оквиру JCR-a, као и њихове вредности.

Коришћење нове платформе Journal Citation Reports-а

Након измене платформе Journal Citation Reports-а (JCR) почетком 2016. године дошло је до измена у начину приступа. Наиме, за приступ JCR платформи потребно је извршити бесплатну регистрацију на Web of Science (WoS) порталу. У наставку се налази кратко упутство за коришћење JCR-а преко нове платформе.