Reference Manager-i

Korisne "alatke" za naučno-istraživački rad

Mendeley je besplatan Reference Manager (RM) i akademska socijalna mreža pomoću koje možete organizovati vaše istraživanje, automatski generisati bibliografiju, uspostaviti saradnju sa drugima na mreži i otkriti najnovija istraživanja iz vaše oblasti.

Mendeley aplikacija pruža niz pogodnosti za komforan istraživački rad:

- automatsko generisanje bibliografije
- jednostavno uspostavljanje saradnje sa drugim istraživačima na forumu
- lako importovanje radova i iz drugih istraživačkih softvera
- pronalaženje relevantnih radova na osnovu onoga što čitate
- pristup vašim radovima sa bilo kog mesta i dr.

Za korišćenje Mendeley RM potrebno je preuzeti besplatnu aplikaciju. Postoji verzija za Mac, Windows i za Linux operativni sistem. Program je Desktop aplikacija što znači da se mora instalirati (veoma jednostavno).
Odlična prezentacija servisa i njegove praktične primene održana je na Webinaru Mendeley for Librarians, 26. jula 2011. godine.

Zotero je nekomercijalni softver koji omogućava sakupljanje, organizovanje i čuvanje bibliografskih podataka i kompletnih dokumenata u elektronskom obliku, odnosno formiranje lične elektronske biblioteke koja se može čuvati na personalnom računaru, ali i na udaljenom serveru. Zahvaljujući tome, korisnik takvu digitalnu biblioteku može koristiti sa različitih računara, a može je, ako to želi, i delimično ili u potpunosti staviti na uvid drugim korisnicima.

Zajednica Instituta Srbije je, na svojoj veb stranici posvećenoj naučnicima, postavila detaljna uputstva za instalaciju i korišćenje raznih bibliografskih alata: