Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

O eIFL-у

О eIFL-у

КоБСОН је 2002. године приступио међународном конзорцијуму eIFL (Electronic Information for Libraries), како би биле искоришћене могућности удруженог наступа у набавци. eIFL окупља земље у транзицији, а при обједињавању претплате уважава платне могућности чланица изражене националним дохотком. Чланство у eIFL-у нам омогућава праћење новина у електронском научном издаваштву, као и стицање неопходне рутине у остваривању права у односима са издавачима.

Циљеви eIFL-а:

 • обједињавање преговарачке моћи великог броја библиотека из целог света
 • јединствено преговарање у име свих тих библиотека и њихових конзорцијума са издавачима и “произвођачима” информација
 • представљање конзорцијумских погледа и потреба донаторима, владама, међународној заједници
 • креирање административне инфраструктуре за централизовано преговарање, плаћање, подршку и сервис
 • дељење знања и искуства

Земље чланице eIFL-а редовно се пореде према оствареном напретку у приступу научној литератури, што је корисно за њихов рад у овој области. Србија је у оквиру eIFLа препозната као земља са најбољом технолошком подршком крајњим корисницима. Наша искуство редовно преносимо земљама чланицама, посебно у региону Балкана.

Основни програми eIFLa:

 • преговарање са издавачима и претплата
 • изградња конзорцијума
 • размена искустава и знања
 • eIFL-IP - заштита ауторских права
 • eIFL-OA - отворени приступ научним информацијама
 • eIFL-FOSS - примена open source софтвера у библиотекама

Access to Knowledge

Генерална скупштина еIFL

Новембра месеца 2007. у Београду смо организовали годишњу скупштину eIFL-а, која је окупила 105 учесника из 65 земаља, и која је оцењена веома високом оценом. Земљу домаћина и организатора Генералне скупштине представљала је Народна библиотека Србије.