Вредновање

Kobson

IP: 3.238.250.73, N/A

Publish or perish

Publish or perish

Прграм за оријентациони увид у продуктивност, цитираност и бројне индексе који се користе у вредновању. Сва израчунавању се обављају на подацима из Google Scholar-а. Постоји верзија за Windows и за Linux оперативни систем. На страници Harzing's Publish or Perish
потражите ниску "Windows version" (или "Linux Version") ради преузимања апликације. Програм је Desktop апликација што значи да се мора инсталирати (веома једноставно), након чега је доступна и покреће се из листе Програма.