Kobson

IP: 34.229.131.158, N/A

Мој IP број

Мој IP број

IP(Internet Protocol) адреса је јединствени низ бројева који се дели на 4 поља раздвојена тачкама, нпр.: 147.91.246.1. Сваки рачунар прикључен на Интернет има своју IP адресу. У пракси се ова, бројчана адреса, пресликава на текстуалну(мнемоничку) која је лакша за памћење, нпр. www.kobson.nb.rs

Највећи број рачунара у нашим академским и истраживачким институцијама прикључен је на академску мрежу и имају сталну IP адресу.

Уколико се на Интернет повезујете преко комерцијалних провајдера (ADSL, кабловски, dial-up и сл.) тада Ваша IP адреса није стална, него је добијате само «привремено»и која је важећа све док сте on-line.

Ваша ИП адреса је 34.229.131.158